fbpx

Nei til Hjartdal og folkeavstemning

Radio Rjukan28. april 201610min
kommsammenslaing-tinn-hjart_683f_db92

SV og SP-flertallet stoppet alt videre arbeid om en mulig kommunesammenslåing med Hjartdal, og i tillegg ville de ikke ha noen folkeavsteming om intensjonsavtalen med Hjartdal.
Det ble til dels tøff ordveksling og harde ord i kommunestyret om saken, som brukte en time på å debattere saken.

Høyres Runar Espeland startet saken med å spørre om å få avklart om man ville ta hensyn til kommunestyrevedtak fra 22. juli om at man kunne oppheve vedtaket om folkeavstemning.

– Fylkesmannen er spurt, og sa at kommunestyret ikke er bundet av tidligere vedtak i kommunestyret, og det er opp til kommunestyret å si ifra om de er fornøyde eller ikke med saksfremstillingen. Det er heller ikke juridiske krav om innbyggermedvirkning, men det heter at innbyggerne bør høres, var svaret fylkesmannen ga, sa rådmann Rune Lødøen.

Så leste rådmannen kortversjonen av papirene som ble utdelt på møtet.

– Rådmannens tilleggsnotat med drøfting og konsekvensanalyse i intensjonsavtalen, der det ligger å forhandle fram en endelig avtale.
De tre punktene som rådmannen ble bedt om å få konsekvenser av var:
1) Vinteråpning av Fv 651 Tuddal – Svineroi.
2) Nettselskapet til Tinn Energi lokaliseres til Hjartdal (Fusjon mellom nettselskap i Hjartdal og Tinn).
3) Konsekvenser for kommuneøkonomien.

– Det har vært henvist til oppslag i RA der Statens Vegvesen skisserer kostnader om en helårlig forbindelse.
Jeg har stilt spørsmpl, og han peker på at det er værhardt område 1200 meter over havet, og at dette er krevende. Slik traséen ligger idag kan det være uværsperioder med kolonnekjøring og nattestenging uansett.
Alternativer til ny helårsveg er utbedring av dagens vei til høgfjellsvei, tunnel fra Flistjønnskar og oppgradert høgfjellsvei og lang tunnel.
Det er ikke gjort faglig økonomisk grundig analyse, men tunnel er den mest vintersikre, men også den dyreste løsningen.
Kjell Solheim sa at det han uttalte i RA var ikke den offisielle holdningen til veien. den er det fylkeskommunen som må ha, ifølge Lødøen.

– Når det gjelder at et felles nettselskap skal lokaliseres til Sauland, har rådmannen innhentet informasjon fra ledelsen i Tinn Energi. Nettselskapet må uansett skilles fra strømselskapet. Hovedkontoret skal ifølge ligge på Rjukan og nettselskapet i Sauland.
Eieren står fritt til å organisere, men Tinn Energi ønsker en nøyere konsekvensanalyse. Inntil videre er dette lagt på is.

– Det siste punktet var konsekvensanalyse av kommuneøkonomien, og når det kom nye tall for 2017, så er det spesielt to ting som det blir endringer på fra høringsutkastet, som har flertall på Stortinget.
Tinn vil tape 1,2 millioner per året på nytt basistilskudd, Hjartdal vil tape 2,7 millioner, og er en av kommunene i Telemark som kommer dårligst ut. De store vil tjene på det. Kommuner med store avstander vil komme rimelig greit ut av det.
En kjapp beregning på hva kommunene vil tape på det i kompensasjonsperioden, pluss tapt engangstilskudd, og da vil Tinn og Hjartdal samlet vinne 104 millioner over en lengre periode.
Infrastrukturtiltak kan øke dette noe – feks til helårsvei.
Trolig er det en gulrot at statlige arbeidsplsasser vil bli prioritert i årene som kommer, m,en det er en spekulasjon, sa Lødøen.

– Det vil nok være noen effektiviseringsgevinster ved en sammenslåing, særlig innenfor administrasjon, og det er ikke urimelig å ansvå at dette er 2-3 millioner per år, sa Lødøen.

– Politikerne oppfordrer til at de folkevalgte tar styringa. Det er jo det Sanner går ut og sier, sa SPs Rigmor Severinsen Rabbe.
– Vi må realitetsbehandle før en evt. folkeavsteming, sa Rabbe.

– 22/6-15 fattet kommunestyret vedtak om å utrede og holde folkeavstemning. 17/12-15 sier man ja til Hjartdal om sondering. 3/3-16 vedtar man å gå inni forhandlinger. 31/3-16 signeres en intensjonsavtale med brask og bram, uten forutsetning om at kommunestyret skulle godkjenne den. 14/4-16 innkalles til arbeidsmøte hvor det lages plan for innbyggermedvirkning. Måtte det et medlemsmøte i Tinn Sp for å få dere til å våkne? Det er udemokratisk, sa Espeland.
– Det er direkte flaut å være politiker i Tinn, med slik oppførsel Sp viser, overfor folket og Hjartdal tordnet Espeland.

– Hvorfor er det galt å realitetsbehandlet den? Sist var det Høyre som stoppet avtalen mellom Tinn, Notodden og Hjartdal. da var det greit, sa Rabbe.

APsTrond Jore er for prosess og mot sammenslåing.
– Vi så det som nødvendig å føle instrukser om sonderinger. Vi ønsker å kunne dokumentere at vi har hatt en god prosess. Det styrker vår beslutning, og vi vil vite hva vi stemmer ja eller nei til, sa Jore, som ønsket en folkeavstemning.
– Vi skjønner ikke at man ikke har tillit til befolkningen, sa Jore.

Høyres Gunnar Odd Hagen ba SP om å ikke lese avisinnlegg som fanden leser bibelen.
– Tinns innbyggere må få lov å gi sin mening om intensjonsavtalen, uten å møte på Tinn SPs medlemsmøte. Hvis man ikke aksepterer at dette kan gå til flkeavsteming, kan hele prosessen beskrives som en skinnprosess. Jeg vil påstå av Sp vil kuppe hele saken, sa Hagen. 

Den meninge innbygger, som en 16-åring har ikke forutsetning for å ta stilling til alle punkter i en intensjonsavtale, mente Ragnar Gunleiksrud.
– Går vi inn for intensjonsavtalen, vil vi miste endel arbeidsplasser i Tinn Energis nettselskap, som er den største arbeidsgiveren, og sitter bare igjen med 2-3 stillinger. En annen ting er Landbrukskontoret, sa Ragnar Gunleiksrud (SP), som heller ville ha vinteråpen veg til Nore og Uvdal enn vinteråpen vei over til Tuddal.

Tinn AP og Tinn Høyre stilte seg bak rådmannens innstilling om folkeavstemning, men ønsket en folkeavstemning.
De presenterte fellesforslag som ble satt opp mot SP-SV-forslaget som ville stoppe porosessen.

Avsemmingen endte med et nei til folkeavstemning til å gå videre med kommunesammenslåing, med begrunnelse i at det ikke var nok å hente på det for Tinn kommune. Det skjedde med ordførerens stemme på vippen, mens Miljøpartiet De Grønne stemte med Ap og Høyre i denne saken, og uten at partiet uttalte seg i debatten.
Hjartdal står da tilbake me dalternativet med sammenslåping med Notdden, Sauherad og Seljord.
 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia