fbpx

Statsbudsjettets Tinn-saker

Radio Rjukan6. oktober 20167min
penger_aac2

Torsdag klokka 10 ble statsbudsjettet lagt fram av regjeringen.
Det er ikke mye spennende å melde så langt for Tinn og Telemark.
 

– Det er et direkte distriktsfiendtlig budsjettforslag sier Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid til Varden. Han er ikke fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett.
– Forslaget svekker fylkeskommunens evne til å hjelpe de kommunene som har omstillingsproblemer. Dette gjør oss dårligere i stand til å stimulere til arbeidsplassvekst i fylket, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid om regjeringens forslag til statsbudsjett.

I statsbudsjettet ligger det forslag om 42 millioner kroner til regionale utviklingsmidler og omstillingsmidler for Telemark.
Dette er en nedgang på 12 millioner kroner fra i fjor, samtidig som tilleggsbehovet for omstillingsmidler på 8 millioner ikke er ivaretatt. Dermed står Telemark fylkeskommune med 20 millioner kroner i manko for å løse fylkets arbeidsplassutfordringer.

Heller ikke i Kommunenes Sentralforbund er stemningen i taket om innholdet i statsbudsjettet
– Staten sparer 330 millioner på de aller svakeste ved å dytte utgifter over på kommunene. Det burde være unødvendig, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen (H).
– Nå får vi stole på at Stortinget sørger for å rette opp dette under behandlingen i høst, sier Gunn Marit Helgesen til Varden.

Hele saken i Varden.

Her er detaljer av interesse for Tinn og nærområdene.

Saken oppdateres fortløpende.

I 2017 blir det lagt til rette for autorisasjon av to nye senter. Budsjettet er foreslått økt med 4,6 millioner kroner, noe som kan bety 2,3 millioner per senter. Det er Røros og Rjukan-Notodden som har søkt.

Det bevilges 42 millioner kroner til regionale utviklingsmidler og omstillingsmidler for Telemark.
Dette er en nedgang på 12 millioner kroner fra i fjor.

Kommunene i Telemark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,5 prosent.

Regjeringen foreslår 29,3 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige lufthavner. Notodden lufthavn er omfattet av tilskuddsordningen sammen med lufthavnene Ørland og Stord. 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSØN) med to millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.

E134:
Det settes av 55 millioner kroner i statlige midler til å videreføre utbedringen av fire delstrekninger mellom Seljord og Åmot, Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje kommuner i Telemark. Anleggsarbeidene startet i mai 2015, og hele prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2018. Regjeringen foreslår 340 millioner i statlige midler for 2017 til å videreføre utbyggingen av strekningen Gvammen – Århus, deriblant midler til ny Ørevella bru. Prosjektet omfatter bygging av ny vei, delvis i tunnel. Den nye veien fører til at E134 mellom Hjartdal og Seljord kortes inn med om lag 11 km. Anleggsarbeidene startet i desember 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019. Det er satt av midler til restfinansiering av utbyggingen av strekningen Grungedal – Grunge kirke, inkludert refusjon til Vinje kommune og Telemark fylkeskommune.
Planleggingsmidler E134: Det vil bli gjennomført planlegging på strekningen E134 Haukelitunnelene i Telemark og Hordaland.
E134 Ørvella bru: Det er prioritert midler til bygging av ny bru ved Ørvella i Hjartdal kommune.

Telemark fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 42 millioner kroner til regional utvikling av Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer 6 millioner kroner.

Bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. Totalt gir det netto skattekutt for bilister på 900 millioner.

El-avgiften foreslås økt med 2 prosent fra 16,00 øre til 16,32 øre pr KWh. For de som har redusert sats foreslås det ingen endring.

Politidistriktene får 300 millioner kroner til fri disposisjon – i tillegg til de ordinære bevilgningene til politiet. Det blir opp til hver politimester i de tolv politidistriktene å bestemme hva de vil bruke pengene på.

Bilavgiftene endres. Utslagene kan bli markante for biler med store motorer, da det foreslås at effektavgiften fjernes. Til gjengjeld straffes utslipp hardere. Per i dag har for eksempel en Porsche Cayenne Turbo S avgifter på 872.000 kroner, hvorav effektavgiften alene utgjør 269.000 kroner. Ny avgift blir 161.576 kroner lavere.

Saken oppdateres fortløpende.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia