fbpx

Rådmenn ber Finansministeren stanse overføring av skatteinntekter fra kommunene til staten

Radio Rjukan5. april 20174min
vannkraftprotest_b40b

Rådmennene i Energirådet er ledet av Tinns rådmann Rune Lødøen. Med på bildet er Ola Helstad fra Lom, Ole Petter Nybakk fra Beiaren og Svein Helge Hoflundsengen fra Masfjorden.
Rådmenene er klare i sin forklaring der de mener staten overfører inntekter som er kommunenes over til staten, fordi de ikke justerer rentene i forhold til den rekordlave renta, og skriver til finansministeren i en felles uttalelse.

Her heter det:
"Fra 2011 og frem til i dag har statens andel av skatteinntekter fra vannkraftanlegg økt på bekostning av de 174 kommunene som er berørt av kraftutbygginger. Stortinget har bestemt at kraftanleggene skal beskattes etter anleggenes reelle markedsverdi. Fordi Finansdepartementet bruker en for høy rente (4,5%), er kommunenes inntekter fra ett år til et annet (2016 til 2017) redusert med 380 millioner kroner, dvs. nær 18 %. Om renten ikke reduseres i tråd med renteutviklingen i de senere år, vil kommunene få et ytterligere tap i samme størrelsesorden i 2018. Rådmennene er bekymret for konsekvensene for tjenestetilbudet i kommunene. Det handler nå om politisk vilje til å redusere renten slik alle faglige kriterier tilsier. Kommunene ber om en snarlig avklaring.

Energirådet, som organiserer rådmennene i LVKs 174 medlemskommuner, registrerer at samtlige renter som benyttes for de statlige skatteordningene er redusert de siste årene. Senest i skattevedtak 18. januar 2017 reduserte Finansministeren rentene for den statlige grunnrenteskatten. Skjermingsrenten ble da satt ned fra 0,7 pst til 0,5 pst. Den eneste renten som ikke er redusert, er renten som brukes for kommunenes eiendomsskatt på kraftanlegg. Denne unnlatelsen fremstår som en vilkårlig forskjellsbehandling mellom kommunene og staten. Energirådet er bekymret for denne dreiningen av inntektsgrunnlaget fra kommunene til staten.

Mer enn 200 ordførere og varaordførere har protestert, og bedt om at renten reduseres i tråd med tidligere forskrift. I budsjettforliket 5. desember 2016 ba Stortinget om at regjeringen måtte komme tilbake til Stortinget med en vurdering. I brev til Finansministeren 2. mars 2017 purrer LVK på svar og begrunner kravet om redusert kapitaliseringsrente ytterligere.
Finansdepartementet svarer i brev 23. mars at «[i] tråd med anmodningsvedtaket fra Stortinget vil finansministeren vurdere kapitaliseringsrenten og komme tilbake til Stortinget med en vurdering».
Ettersom skattyternes ligningsfrist er 31. mai 2017, må avklaringen komme snarest og i god tid før Revidert nasjonalbudsjett 11. mai 2017."

Rådmennene i Energirådet som sendte ut pressemeldinga i går er ledet av Tinns rådmann Rune Lødøen, Tinn, som også er leder i Energirådet, og er signert Ola Helstad (Lom), Ole Petter Nybakk (Beiaren) og Svein Helge Hoflundsengen (Masfjorden)

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia