fbpx

Nybygg på Eldres hus og skole med nytt samfunnshus

Radio Rjukan5. oktober 20176min
kommunal-splitt_5fac

Det politiske Tinn er splittet omtrent på midten. Posisjonen (SP, SV og MDG) gikk inn for både 143 millioner til ny ungdomsskole og nytt samfunnshus i Atrå, og lokalisering av et nytt helse- og omsorgssenter med samordnede helsetjenester på Rjukan, med kostnader inntil 355 millioner, alt etter hvor langt man går i samlokalisering og nybygg. skolesaken ble avgjort 13 mot 12, og Eldres Hus-plasseringen med 14 mot 11 stemmer.

Bildet viser de som stemte mot i vedtaket, 11 representanter fra Ap og Høyre.
I Tinn har det vært lang tradisjon for å diskutere seg fram til enighet rundt store utbyggingssaker, noe som har ført til enstemmig oppslutning om store utbyggingssaker og satsinger. 
Den tradisjonen ble brutt torsdag.

SVs Jørn Langeland la fram posisjonens omforente forslag om å satse på rådmannens alternativ 3, en lokalisering til Eldres hus, med en mulig full rehabilitering av Eldres hus som fremtidig lokasjon for helse- og omsorgstjeneste i Tinn kommune.

Politikerne ba om å få kostnadsoverslag på en full utbyggning på de to lokasjonene, og en på et utbedret Eldes hus. Rådmannen la fram tre kostnadsoverslag.
Det er ifølge rådmannen mulig å få nybygg på Eldes Hus, med en mulig anslått investeringsramme på 355 millioner kroner inkludert renteutgifter i den kommende 50-årsperioden, og en årlig kapitalkostnad på 1,56 millioner, mer enn det dobbelte av billigste alternativ, dersom man velger nybygg. Dette var kalt alternativ 3.
Alternativ 1 var Rjukan sykehus som omforent lokalisering, til en kostnad på 263 millioner kroner.
Alternativ 2 var Oppussing av Eldres Hus til 199 millioner i totalkostnadsramme.

– Dette åpner for flere løsninger, men plasseringen er nå landet til Eldres Hus, sier Bjørn sverre S. Birkeland.
– Hva vi lander på med nybygg og bruk av eksisterende bygg er på langt nær avklart, men det ble flertall for at lokaliseringen er i området der Eldes Hus ligger idag, sier Birkeland.
– Denne saken har nå bversert lenge, og vi måtte få landet den nå, mener Birkeland. han lar seg ikke affisere av at opposisjonen var imot å ta avgjørelse nå.

Ap og Høyre prøvde det de kunne for å utsette saken.

Aps Birger Hovden var utrygg. 
– Dette føler jeg har vært det verste kommunestyremøtet jeg har vært med på, jeg er ikke på trygg grunn i det hele tatt. Jeg føler nå at vi binder opp kommuneøkonomien i mange år framover.
Det er kun eldre vi har snakka om, så attraksjonskraften for Tinn har fått et skudd for baugen.
Jeg vil stemme imot, fordi jeg føler jeg vil vite mer om før en lokalisering finner sted, både når det gjelder økonomi, ras og flomproblematikk, sa Hovden.

Høyre Runar Espeland ville vite hvilke konsekvenser dette har for sykehusprosjektet og RNU. 

– Vi få ta stilling til hvor stort og flott vi skal  bygge i etterkant. Først må vi bestemme hvor vi skal bygge, sa SP-representant Wenche Haaven.

Levevilkårets forslag til vedtak i sak 94/17 ble da ført videre i kommunestyret, der man legger til grunn at samlokalisering støttes av et solid flertall av høringsinstansene.

Forslaget ble vedtatt med 14 mot 11 stemmer.
SP, SV og MDG utgjorde flertallet, mens AP og Høyre utgjorde mindretallet på 11.

Saken om nybygging av Atrå Ungdomskole i en sambygging med Atrå Barne- og Ungdomsskole fikk et nytt mandat med en kostnadsramme på 143 millioner, hevet fra 100 som var rammen man i prosjektgruppa kom fram til ikke var tilstrekkelig.
Nå blir det nytt mandat og en kostnadsramme på 143 millioner for skole og integrert samfunnshus, et vedtak som ble gjort med minst mulige margin, 13 mot 12 stemmer.

 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia