fbpx

Kultur- og oppvekstutvalget reagerte på kommunens saksbehandling i skolestruktursaken

Radio Rjukan30. november 201610min
kultur-ogoppvekstutvalg_a62f

""Rådmannen hadde fremmet forslag til vedtak i Tinns Kultur- og oppvekstutvalg der Miland skole legges ned fra neste skoleår og at elevene skal fordeles på Atrå og Rjukan barneskoler, og at det skal fremmes egen sak på endrede kretsgrenser for skolene, mens dagens barnehagestruktur opprettholdes uendret.

Det skjedde i etterkant av at en delegasjon fra Miland hadde kommet med sterke spørsmål og en appell for skolens framtid i forkant av møtet.

Ifølge utvalget og skole- og oppvekstsjefen var de fremlagte planpapirene fulle av feil og mangler, og utvalget fant, mot Høyres ene stemme, at de ikke kunne støtte rådmannens innstilling.
På sidelinja satt ordføreren og fulgte nøye med på saken.

– Jeg har spørsmål til selve planen, sa utvalgsmedlem Jeanette Martinsen.
– Der ser jeg at Øverland barnehage er borte i oversikten på side 6 i planen. Det ser ut som om hele barnehagen har det falt ut i siste runde av saken. Og så lurer jeg på tilstandsvurderingen teknisk har jobbet med.
Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen hverken i bilder eller tekst. Bildene det henvises til med behov for vedlikehold ser ut som om det er fra Skibakkesletta barnehage. Og der omtales det ting som overhodet ikke er å finne på Øverland som trapper og etasjer. Så dette kan ikke legges til grunn. Det stemmer ikke, sa Martinsen.

""– Så her har teknisk rota og sammenblanda barnehager, var Martinsen klar på.

Da regner jeg med det blir fulgt opp? spurte utvalgsleder Ragnar Gunleiksrud, og fikk nikkende bekreftelser fra teknisk sjef og skole.- og oppvekstsjef, før han spurte utvalget:
Er det ellers kommentarer til denne skoleplanen?

– Er saken fortsatt ute på høring? ville Martinsen vite.

– Den skal være, eller er sendt ut, på høring, sa skolesjef Gjertrud Lien. 
– Den er behandla i formannskapet torsdag og ble sendt ut til høring med frist 9. desember, og den er lagt ut på kommunen nettside med lenke til både del 1 og del 2.
Og da er de høringsinnspillene som er kommet i juni er tatt inn, og er med i del 2, forklarte Lien, og la til at meninger om og tilstandsbeskrivelsene av skolene mangler Atrå og Rjukan barneskoler, som også skal tas med i saken for å få det komplett, sa Lien.
– Jeg har lest det 100 ganger, og likevel er det blitt feil, sa Lien unnskyldende.

– Er det slik at de høringsuttalelsene som skal være inne til 9. desember, sendes ut i god tid før kommunestyret 19. desember? ville utvalgslederen vite, og fikk nok en bekreftelse fra Lien.

– Det må vel gå på mer fakta da. Det er vel kanskje mer aktuelt å legge det inn i jobben som skal tas mot kommunestyret, mente Gunleiksrud.
– Er det kommentarer må dere gjerne komme med det, sa Gunleiksrud, henvendt til utvalget.

""– Må vi stemme på rådmannens innstilling nå? Jeg hadde ikke forventa den innstillingen idag. Jeg er overraska over at den står slik, når saken fortsatt er ute på høring, sa Gunleiksrud.
Jeanette Martinsen var også kritisk.
– Hvordan kan man gå for en innstilling før en høring er over? Jeg synes det er viktig å gi tilbakemelding om at de ikke kan forvente at vi skal vedta en nedleggelse før det er foretatt en høring, og mens en høringsfrist forsatt er åpen. Slik kan saksgangen ikke være, sa Martinsen.

– Jeg foreslår at vi tar planen for skole og oppvekst til orientering, og ikke går for vedtak, foreslo Gunleiksrud, før Lien igjen måtte trå til med forklaring.
– I innstillingen står det at den gjelder innenfor rammene av økonomiplanen, og i del 2, som er veldig lik del 1, men der høringene fra del 1 er lagt inn, og i utgangspunktet er den lagt fram for formannskap og kommunestyre som har vedtatt rammene, sa Lien.
– Vi skal ned med 3 millioner i 2016 og med 6 mill i 2018, og for å få det til har vi tre alternativer. Og kanskje et fjerde alternativ kan komme til hvis det fins, for å få saken i havn, mente Lien.

– Det skulle egentlig ikke være en egen plan. Den er som den er, og det er egentlig ikke en egen plan som skulle ut til høring igjen, men formannskapet vedtok det, sa Lien.

""Så grep ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland inn fra sidelinja uten å ha fått henvendelse fra utvalgsleder. Han hadde sittet på bakre benk under hele kultur- og oppvekstutvalgets møte.
– Bare til saken så det ikke blir forvirring, sa Birkeland, før Gunleiksrud etter noen sekunders betenkningstid godkjente innspillet fra den bisittende ordføreren. 

– Jeg veit ikke om administrasjonen skal ha hele skylda for dette, for rapporten fra formannskapet ble først ferdigstilt idag, så av tidsmessige grunner er den ikke sendt ut. Derfor står rådmannens innstilling slik den gjør her idag, sa Birkeland.

– Jeg vil si at jeg i utgangpunktet har såpass stor respekt for de som skal gi tilbakemeldinger, og da ønsker jeg ikke å ta stilling til saken før jeg har fått de tilbakemeldingene fra høringsrunden, men tar det opp til votering, sa Gunleiksrud.
Så jeg mener vi tar det opp til votering og setter det opp mot rådmannens innstilling.

Og slik ble det etter at det var skrevet ned, og forslaget fra Gunleiksrud ble vedtatt med fire mot én stemmer.
Bare Høyres Gro Synnøve Bergsland stemte mot, og mente formentlig at saken likevel kunne vedtas uten at den var ferdig i høringsrunden.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia