fbpx

– Alle skal ha like gode muligheter til god helse

Radio Rjukan24. april 201710min
kathrine-haatvedt2_f548

""I innlegget på Arbeiderpartiets landsmøte, var helse og lokalsykehus tema.
– Alle skal ha like gode muligheter til god helse, var budskap, opplyser Haatvedt til Radio Rjukan på facebook.

Det ble et møte det Jonas Gahr Støre tok landsmøtet med storm allerede første dag i en tale det tydeligvis ble satt stor pris på.

Aps distriktprofil var flittig diskutert, og det er ingen tvil om at Ap tar distriktene på alvor etter fremgangen til Sp de siste månedene.

Tinn-reprersentant Kathrine haatvedt var bare en av mange som understrekte distriktenes viktighet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske ble lørdag ettermiddag gjenvalgt for to nye år.
Kjersti Stenseng ble gjenvalgt som partisekretær.
Også de andre kandidatene som var foreslått til sentralstyret ble valgt inn uten motkandidater.

Ap-ledelsen ble ellers nedstemt når det gjelder KRLE-faget,  der K'en skal fjernes, arbeidsavklarings-penger for unge og tvang ved kommunesammen-slåinger.
Her tok grasrota i partiet kontroll.

Her er noen viktige vedtak fra Ap-landsmøtet 2017:

1. Fjerner K-en i KRLE-faget
Et flertall på 160 mot 140 deltagere på Ap-landsmøtet stemte for at K-en for kristendom i faget Kristendom, religion, livssyn og etikk i grunnskolen skal bort. Argumentet er at faget skal bli mer inkluderende. Leder i programkomiteen Hadia Tajik var blant dem som ville beholde K-en.
Lørdag ettermiddag tapte hun kampen om K-en.
– Det lever vi godt med, sa Støre til Aftenposten.

2. Kutter ikke i arbeidsavklaringspenger for unge
Partiledelsen hadde enstemmig gått inn for å kutte antall år unge kan motta arbeidsavklaringspenger fra fire til to år, men under landsmøtet ble det tatt ut dissens.
Ledelsen viste til at for mange unge blir gående i fire år på arbeidsavklaring, og mente kuttet ville føre til at unge raskere kommer ut i arbeid eller over på trygd.
Her ble partiledelsen nedstemt.

3. Ingen tvang ved kommunesammenslåing
Ap vedtok også, med et knapt flertall (162 av 300 delegater), å fjerne ordene «som hovedregel» før «frivillig» fra programpunktet om kommunesammenslåing.
Den nye formuleringen lyder slik: «endringer i kommunestrukturen baseres på frivillighet og gode lokale prosesser».
Mens partiet tidligere åpnet for tvang i unntakstilfeller, betyr endringen at det aldri skal tvinges. Dette er på linje med Senterpartiets politikk.

4. Vil konsekvensutrede oljeaktivitet utenfor Lofoten
Her fikk ledelsen, som forventet, viljen sin. Kompromissforslaget som ble meislet ut allerede i februar ble vedtatt med overveldende flertall.
Ap går dermed inn for å starte konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor det sørligste området ved Lofoten, Nordland 6, Beslutningen om områdene utenfor Vesterålen og Senja utsettes til etter neste stortingsperiode.
Samtidig opprettes en «petroleumsfri sone» i et område på fem mil ut i havet rundt Lofot-odden.
Bare en av tre nordmenn vil utrede oljevirksomhet i Lofoten. På Stortinget er det stikk motsatt, ifølge Aftenposten.

5. Mykner opp reglene for unge enslige asylsøkere
Flere på landsmøtet er bekymret for økningen i bruken av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere, og før landsmøtet kom det inn flere forslag om å endre reglene.
Støre advarte fredag sterkt mot å gå inn for regelendringer som ville signalisere en oppmykning av norsk asylpolitikk. Det ble jobbet intenst i kulissene natt til lørdag for å spikre sammen et kompromiss for å unngå en splittende avstemning i salen.
Kompromisset innebærer ingen regelendring, men at bruken av midlertidig opphold reduseres. Partiet vedtok også at en vurdering av barnas sårbarhet skal legges til grunn for vedtakene.

6. Innfører lærernorm
Ap vedtok at partiet vil ha en norm for lærertetthet for de yngste elevene, som Aftenposten omtalte tidligere i uken. Det sies ikke noe om hvor mange elever Arbeiderpartiet vil ha pr. lærer. Normen skal være «minst på kommunenivå».
På forhånd kjempet noen Ap-lag for at normen skulle være på skolenivå, slik at en kommune ikke kunne ha færre lærere enn normen på noen av sine skoler. Dette fikk ikke gjennomslag.
Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.

7. Fraværsgrense
Ap-landsmøtet vil erstatte fraværsreglene i videregående skole med et nytt regelverk.
Ap vil «erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring».
Hvordan de nye reglene skal se ut er ikke klart, men Ap vil altså beholde en form for nasjonal fraværsgrense.
Om partiet vinner valget, vil Ap i høst sette i gang en evaluering.

8. Vil ha opp mot 2 prosent til forsvar
Arbeiderpartiets landsmøte går inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste 2-prosentmålet.
NATO-toppmøtet i 2014 oppfordret sine medlemsland til å gradvis øke sine forsvarsbudsjetter opp mot 2 prosent innen et tiår.
I det opprinnelige forslaget nøyde man seg med å arbeide for å oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar uten å tidfeste dette. Flere Ap-lag jobbet for å skjerpe formuleringen.
Redaksjonskomiteen endte med å foreslå at målet skal nås innen «et tiår» og dette ble vedtatt. Samtidig er formuleringen om to prosent svekket noe ved at man skal jobbe for å få forsvarsbudsjettene «opp mot» 2 prosent.

9. SFO
Ap går til valg på en reform der skolefritidsordningen døpes om til aktivitetsskolen (AKS) og det settes en nasjonal standard for innholdet.
Det skal innføres en makspris for AKS, og tilbys et enkelt skolemåltid i grunnskolen som et spleiselag mellom stat, kommune og frivillige betalingsordninger for foresatte.
Ap har tidligere snakket om å innføre en «helhetlig skoledag», men dette begrepet er nå ute av programmet.

""Telemarksbenken markerte seg kraftig politisk, men forøvrig ikke mindre kraftig i fylkeskonkurransen i shuffleboard, der de gikk helt til topps som nr. 1 av 32 påmeldte lag, etter å ha slått Buskerud i en spennende finale.

(Se bildet til høyre).

Kilder: AP.no og Aftenposten

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia