fbpx

Vil ha tunnel under Hardangervidda

Radio Rjukan10. mars 20157min
rein-paa-vidda_eccf

Forskerne i NINA har radiomerket villrein i det som er Norges største villreinområde og har sett på hvordan biltrafikken langs Rv7 påvirker villreinflokkene på vidda. Forskningen er utført på oppdrag fra Statens vegvesen.
Hensynet til villreinen og et ønske fra publikum om å holde veien åpen vintertid, gjør at forskerne anbefaler at det satses på tunell på strekningen.

– Etter vår vurdering vil løsninger som omfatter flere korte tuneller, eller helst én lang tunell, gi robuste vinn-vinn situasjoner for både villrein og bilister. Det vil åpne beiteområder og vandringsruter for villreinen og gi en mer stabil og forutsigbar trafikkavvikling mellom øvre Hallingdal og Hardanger, forklarer Strand.

Stortinget vedtok i 2003 at Rv7 skulle brøytes og holdes åpen vintertid, men kunne stenges i kortere perioder av hensyn til villrein. I vinter har den værutsatte veien, som er en av hovedveiene mellom Vestlandet og Østlandet, vært midlertidig stengt i én periode av hensyn til villrein, og det har vært fokus over lengre tid på hvordan trafikken påvirker reinen i området.

GPS-merkingen av villrein i området har gitt forskerne i NINA et unikt innblikk i hvordan reinflokkene bruker Hardangervidda og hvordan de påvirkes av mennesker og naturgitte forhold.
– I det omfattende datasettet som er samlet inn ser vi at Rv7 har en tydelig negativ effekt på villrein ved at betydelige områder rundt og nord for veien ikke lenger blir brukt av reinsdyrene. Veien danner også en fullstendig barriere for reinens vandringsmuligheter mellom Hardangervidda og Nordfjella villreinområde, sier Olav Strand, forsker i NINA.

Det finnes ikke detaljerte GPS-data som viser hvordan villreinen brukte området før veien ble åpnet vinterstid, men det er kjent at reinsdyrene på Hardangervidda så sent som på begynnelsen av 1980-tallet vandret til Nordfjella for å finne ekstra vinterbeiter, da beitene på Hardangervidda var nedslitte.

Resultater fra tilsvarende forskningsprosjekter i andre villreinområder i Norge har dokumentert at veier forstyrrer og danner barrierer for reinens beite- og trekkmuligheter.
– Et typisk resultat fra de ulike undersøkelsene er at villrein unngår områder som ligger inntil fem kilometer fra veier. For eksempel viser tilsvarende data fra Rondane at fylkesveiene som krysser Rondane har redusert reinens vandringsmuligheter på tvers av veiene med cirka 68 prosent, forteller Strand.

Fram til mer langsiktige løsninger, som tuneller, er etablert, anbefaler forskerne at ordningen med midlertidig stenging av Rv7 videreføres. Rv7 har så langt vært stengt to ganger av hensyn til villrein, og da den stengte sist vinter var det tydelig at dette reduserte forstyrrelsene og hadde en positiv effekt.

– Dagens ordning med midlertidig stenging av Rv7 vinterstid er et kompromiss mellom hensyn til samferdsel og hensyn til villrein. Erfaringsgrunnlaget med ordningen er så langt for lite til å kunne konkludere, men på sikt kan den uansett ikke betraktes som en bærekraftig og robust løsning, sier Strand.

– Ordningen legger beslag på ressurser til overvåking av villreinen og fører også til motorferdsel i beredskapssonene rundt veien. Reinen forstyrres også i forbindelse med radiomerking. Mange trafikanter vil heller ikke være særlig fornøyde med at veien i framtiden kan bli stengt oftere og over lengre tid når de skal over fjellet, forklarer Strand.

Hvis ordningen skal videreføres, anbefaler forskerne i NINA flere tiltak for å gjøre den mer effektiv. Det inkluderer blant annet løsninger for raskere og mer effektivt oppdaging og varsling av reinflokker som nærmer seg veien, hurtigere stenging av den, redusert motorferdsel, og at man om mulig avventer brøyting mens veien er stengt for å unngå forstyrrelser. Videre at man også kartlegger omfanget av kiting og annen ferdsel i området, som kan forstyrre reinen.

Les mer fra NINA her

Les hele rapporten her:
NINA Rapport 1121. Veger og villrein. Oppsummering – overvåking av Rv7 over Hardangervidda

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia