fbpx

Regjeringens tiltakspakke for næringslivet

Radio Rjukan17. mars 202014min
rnu-5_de95

Usikker på hvordan regjeringens tiltak påvirker din bedrift? Vi har oppsummert tiltakene du burde vite om.

Permittering

 1. Regjeringen skal sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20.

  Det betyr at lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering endres fra 15 til 2 dager.

 2. Det skal innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden. 
 3. Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G. 
 4. Det skal innføres en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen. 
 5. Ventedagene for dagpenger for de som permitteres oppheves.
 6. Kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering reduseres fra 50 prosent til 40 prosent.

Sykepenger

 1. Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. 
 2. Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. 

Omsorgspenger

 1. Ordningen med omsorgspenger skal dobles. 
 2. Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager. 
 3. Det skal innføres en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

 1. Det skal innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien.

  Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. 

 2. Det skal lages forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.

EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR BEDRIFTER OG BRANSJER

 1. Innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020 utsettes.
 2. Innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020 utsettes.
 3. Lav momssats reduseres til 8 prosent. 
 4. Det etableres statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.
 5. Skattereglene endres slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
 6. Skattereglene endres slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.

  Kilde:N24

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia