fbpx

Skirvastevnet med 40-årsjubileum søndag

Radio Rjukan29. juli 201628min
skivra-foto-halvor-tveraaen_adae

Det er svært mange tinndøler, konfirmanter og grupper i alle aldre som har har stiftet bekjentskap med skatten av en fjellkirke i Skrivedalen, og det er ikke få kosa seg på Skirva gjennom åra.
Det har vært mange stemner opp igjennom på Skirva, og tradisjonen tro blir det nytt stevne denne søndagen. Årets olsokstevne har fått Olav Dag Hauge som hovdedtaler og det er spesielt ventet at "Kantaten" fra "Bakom syng fjellet" vil bli svært god underholdning.
Stevnet starter klokka 12, og det er meldt som supert vær søndag, for den som også vil nyte kaffekoppen ute i det fri.

– Vi i styret for Skirva ynskjer, og da så månge som mogleg velkomne, sier Halvor Heier Haukaas til Radio Rjukan, og forteller at årets olsokstemne også blir en verdig 40-årsmarkering for sommerstemnene på Skirva fjellkyrkje.

For de som ikke veit det, så ligger Skirva i seterdalen Skirvedalen, som ligger mellom Austbygde i Tinn i Telemark og Veggli i Numedal. Skirva Fjellkyrkje og Ungdomssenter som i år har være i drift i 40 år.

""– Skirva blei vigsla på Olsokstemne 25.juli 1976. Det er mange som har gode minner frå Skirva, frå konfirmantleirar og andre samankome. I mange år samlast ungdom frå Høvik menighet til sommarleir. Her har også mange andre frå andre delar av landet hatt opplevingar som sit att som gode minne, sier Haukaas. 
– I år markere vi dei 40 åra med eit Olsokstemne i  god, gammal tradisjon. Soknepresten i Tinn, Kristin Fæhn, held gudstenesta, forteller Haukaas.

– Seinare blir det stemne med stemnetale av Olav Dag Hauge, som mange vil kjenne igjen frå leirar på Skirva og som tidlegare domprost i Oslo. Det blir også framføring av hele kantaten som er skriven som ein epilog til spelstykket «Bakom syng fjellet». Dette er skrive av tidlegare rektor ved Oslo lærarskule, Jon Haukaas. Nils Haukaas har tonsett det, og Per Spilling har arrangert verket. Organanisten i Tinn, Doris Ek, saman med Veslemøy Mandt Andersen, Anne Kristine Øyaland Nyiri. Aud Ausland og Arne Hagen framfører det som symboliserer gamletida i Tinn fram til år 1900 og  hamskiftet og  industrialiseringa på Rjukan. Men, det symboliserer også mennesket i sin livssyklus, sier Haukås, som likevel må minne om maten.

– Det er ikkje Skirva-stemne utan god mat. Det er å få kjøpt varm suppe og ikkje minst rjome og brau – ekte god setermat, så no håper vi månge kjem, sier Haukås til Radio Rjukan.

Arrangementsfakta:
OLSOKSTEMNE og 40-årsmarkering på Skirva
31. JULI PÅ SKIRVA FJELLKYRKJE     
Messe kl.12, (klokkar Ø.Busnes) v/sokneprest Kristin Fæhn og organist D. Ek    
Solosang: Line N. Andersen 
Takkoffer til fjellkyrkja                                                     
Etter messa: Matøykt: Sal av suppe, rjome og brau, kaffi og kake
Stemnesamling kl. 14.30:         
Stemnetale v/ Olav Dag Hauge
Jubileums-helsingar
Kantaten frå «Bakom syng fjellet» 
Tekst og musikk: Jon Haukaas og Nils Haukaas.
v/Doris Ek, Veslemøy Mandt Andersen, Aud Ausland, Anne Kristine Øyaland Nyiri, Arne Hagen. 

Linker:
Årets Skirvastevnes facebook-event
Skirva Fjellkyrke på facebook

Foto: Halvor Tveraaen
 

Historikk:

Tabell over Skirvastemner frå 1975

År

Gudsteneste

Stemnetale

Kunstneriske innslag

Tal frammøtte, anna

1975

Bern Vogt Ramslie

Arne Grimstad, Gisle Straume

Atrå og Austbygde songkor, Vinje songkor, Tinn Spelemannslag,

Myklesetstemne

1976

Prost Rolf Volden

Biskop Erling Utnem

Jon Haukaas: Orientering om Skirva

Per Spilling, Torbjørn Lindhjem

Atrå og Austbygde songkor

Vigsling

1977

Styret

Biskop Olav Hagesæther

Sigmund Lystrup prest  og kunstnar: Kunsten og evangeliet. Utstilling av kunstverka hans.

PS, TS, Peder Alhaug sang

300

1978

Stryret

Jon Haukaas

Biskop  Alex Johnson:  Å være menneske i 1978.

PS, TS, Sigbjørn Bernhoft Osa, Gunstein Draugedalen, Atrå og Austbygde songkor, Vestfjorddalen Songlag

4-500, NRK-opptak ved Sverre Tinnå,  sendt  3. desember.

1979

Austbygde sokneråd

Karsten Isaksen

Karsten Isaksen

PS, TS, Halvard Hegna diktlesning

Birgit Snøås kveding, Audhild Sandnes og Tinn Barnekor

350

Stemneleiar Anne Håvardsrud

1980          Mæl sokneråd

Bernt Vogt Ramslie

Ragnar Vigdal: Solrenning over arvegull

PS , TS, Nils Olav Stormoen klarinett, Tinn barnekor m Audhild Sandnes, Halvor Håkanes, Gunnar Dahle

350

1981

Atrå sokneråd

 Sokneprest Johannes Mangersnes

Olav H. Mosdøl: Eg lyfter augo mine opp til fjelli

PS, TS, Olav Øyaland, Marit Vaagen Lilleland, Sigrun Fluge Samuelsen sang

300

1982

Styret

Arne Bjørn Hansen

Biskop Fridtjov Birkeli

Fridtjov Birkeli: Kristningen av Norge

PS, TS, Sanger og diakon Ola Valland, utstilling kyrkjtekstilar  etter Kristin Stranden Sommerfeldt,

Vel 200

1983

Austbygde

 Arne Bjørn Hansen

Rune, Kim, Line og Lille Tonje Larsen : Fylle med sang

PS, TS, KGB (Kristne Gutters Band) med leder Kjetil Bjerkestrand på orgel

 

450!, svikt lydanlegg, regnskur-måtte inn, ikkje alle fekk plass

1984

Mæl

Res.kap Elsa Tenhonen,

Sokneprest Harald Winje Christensen: Kristenarven – byrde eller glede

PS, TS, Olav Øyaland, Wilhelm Håvardsrud, Marit Vågen Lilleland,

200

1985

Atrå

Harald Eintveit

Hans Olav Tungesvik: Kulturarv og massekultur.

PS, TS, Ingebjørg Vegestog og Ingebjørg Sandnes kveding, Såheim blæse og spadserorkester

200

1986 Styret

Kallskapellan Karsten Isachsen

Professor Torstein Harbo, Kirke-skole-folk

PS, TS, Sangparet Monica og Per de Lange, Austbygde og Atrå sangkor

400, 10 årsjubileum

 

Helsingar: prost T.Bie.Johannesen,  byggekomiteen B.V.Ramslie, ordførar Einar Haatvedt, Sverre Magelsen.

1987

Austbygde

Kyrkoherde Torben Clemmensen

Freddy Kristoffersen: Syng evangeliet om Jesus

TS, PS, Freddy Kristoffersen

250

1988

Mæl

Torben Clemmensen

Audgunn Oltedal:  Inn i genalderen

PS, TS, Astri Holtskog vissesang

125

1989

Atrå

Torben Clemmensen, prost Olav Fjose

Bergfrid Fjose: Den gamle og so den nye tid

PS, TS, Marit Vågen Lilleland

190

1990

S

Torben Clemmensen, biskop em. Erling Utnem

Stortingsrepresentant Marie Lovise Widnes:  ???

PS?, TS, Gunhild Haugjorden, Knut Arne Snøås

200

1991

Au

Vikarprest Knut Holm, Forstander Geir Gundersen

Geir Gundersen (Diakonhjemmet):

Utan kjærleik døyr mennesket

PS, TS, Peder Alhaug, Jon Haukaas

190

1992

M

Stud. theol. Birte Rugkaasa Andersen

Erik Bugge: Kirken ute og hjemme – verk og visjon

PS, TS, Felleskor frå songlaga i Tinn v/dirigent Nils Haukaas, Halvor Håkanes

130

1993

Atrå

Sigurd Lunde

Biskop Sigurd Lunde: Kristen tro i vår tid

PS, TS, Ola Isene, Olav Soltun

160

1994

Sokneprest Aage Lunde

Biskop Gunnar Lislerud:  Kirken i møte med flyktningar og innvandrere, Sadri  Gashi: Orientering om forholda i Kosovo

PS, TS, Helga og Peder Leithaug, Aida Tikvefa, Mohammed Kuduz, Albansk folkemusikkgruppe

165

1995

Styret

Inge Lønning, Magnar Totland

Inge Lønning: Kyrkje og kristendom i Noreg i tusen år.

PS, TS, Rupert Derben

120

1996

Mæl

Biskop Ole Nordhaug, Sverre Magelsen, Bernt Vogt Ramslie

Liv Nordhaug: Nye muligheter

TS, PS, lokal songgruppe

180

1997

Atrå

Vikarprest Wollert Meyer

Magnar Malme: Hauge – ein mann – ein bodskap for vår tid

PS, TS, G.Haugjorden, G.Lurås, lokal songgruppe, utstilling av gamle bøker og brev frå Hauge til folk i Tinn

130

1998   Styret

Sokneprest Agnar Holmen, Høvik

Professor Guttorm Fløistad (medl  Verdi-kommisjonen): Kva vil det si å være menneske?

PS, TS, Aslaug Hjelljord, Doris Ek

88

1999

Paul Gerhardt, Birkeland

Karsten Isachsen

PS, TS, Aslaug Hjelljord, organist Doris Ek

120

2000

Mæl

Berge Furre

Professor Berge Furre: Kyrkja ved eit nytt årtusen

PS ,TS

145

2001

Atrå

Biskop Halvor Bergan

John Alvheim: Går teknikken føre etikken?

PS, TS, Astri Hauge, Doris Ek

170

2002 Styret

Aage Müller-Nilssen, Bernt Vogt Ramslie

Gunvor K. Andersen: FN-fjellåret i skyggen av 11. september

PS, TS, Vilhelm Håvardsrud, Nils Haukaas, Peder Alhaug, Marit Vaagen Lilleland, Turid Ree Bjørnerud, Nils Hegard

175

2003 Austbygde

Paul Nome

Dr. theol Paul Nome: En vandring i Edvard Munchs og Edvard Griegs verden

PS, Kjersti Nome, Doris Ek, Arne Hagen,

120

2004

Mæl

Bernt Vogt Ramslie

Knut Buen: Menneska, Guds symbol, sjeler av same sol

TS, PS, Knut Buen, Rupert Derben?

150

2005   Atrå

Sindre Eide

Prest/rådgiver Sindre Eide: Lenge leve livet

PS, TS, Nils Haukaas, Annette Fagerberg

110

2006 Styret

Harald Eintveit, Per Lønning

Biskop emeritus Per Lønning: Kunsten å vera kyrkje

PS ,TS, Anette Øien, ,”Gladgjengen”  frå Sigdal

150

2007

Austbygde

Geir Flatin, Torleif Austad

Torleif Austad: Ei sunn sjel i ein sunn lekam. Om kristen tru og idrott

PS?, TS?, Heidi Billing?, Arne Hagen, Kjersti Synnøve Johansen, Doris Ek

82

2008

Sokneprest Knut Svenning

Anette og Øyvind Vognild, Ronaroo Øyaland: Tinn i Thailand

PS, TS, Doris Ek, Kjersti Synnøve Johansen, Anette Fagerberg

80

2009

Prost em. Bjørn Bull Karlsen

Ingeborg Moræus Hansen: Det forpliktende og glade seniorliv

PS, TS, Doris Ek, Kjersti Synnøve Johansen,

55

 

2010

Geir Flatin

Biskop Halvor Bergan: Olav Trygvason – frå vikinghøvding til kristningskonge

PS ,TS

110

2011

Leif Raustøl

Paul Erik Wirgens: Medlidenhet

PS, TS, Hannah Eline og Lars Kristian Norenes,

40

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia