fbpx

Overrasket Joar Lurås med dialektpris

Radio Rjukan4. november 20166min
dialektprisd2016-2_a7dd

Tinn kommunes Dialektpris 2016 er den første i histoien, og i den historien vil det for alltid stå at Joar Lurås fikk den. Det skjedde for en stor folkemengde på åpningen av den nye Rjukan Litteraturfestival, i en bibliotek-lesesal som var overfylt til trengsel.

""En uanende Joar Lurås var lurt med på festival av kona, og satt langt bak i salen, da kultursjef Marit Kvitne åpnet med å fortelle at de skulle dele ut prisen og kriteriene, noe som var hemmeligholdt fram til da, og kulturstyret leder Ragnar Gunleiksrud forklarte hvem av de seks kandidatene som ville få den ære. I forklaringen ble det fort kjent at Lurås var prisvinneren, og han måtte tråkle seg fram i folkemengden for å få overrakt prisen som består av 10.000 kroner og et kunstdiplom laget av Liv Solberg Andersen.

Han mistet munn og mele. Så rørt ble han, at han bare fikk takket, før det knøyt seg for den drevne amatørskuespilleren. Han fikk sagt "Tusen Takk", og hadde nok tenkt å si mer bak mikrofonen som han grep. Men det stoppet opp.
– Jeg er for rørt og overvelda, sa Lurås, før han fikk lang trampeklapp fra den fullsatte salen. 

I begrunnelsen står det å lese:

""Tinn kommunes dialektpris er en helt nyopprettet pris og deles for første gang ut i år. Kultur- og oppvekstutvalget er jury og har vurdert kandidatene etter følgende retningslinjer:

«Prisen kan tildelast einskildpersonar, lag og verksemder som i det daglege nyttar tinnmålet offentleg på ein ekte og konsekvent måte, enten i tale eller skrift, eller som på annan måte bidrar til å styrke språkidentiteten vår. Med offentleg i tale eller skrift, meinas aviser, tv, radio, sosiale media, m.m. 

Tinn dialekten er eit viktig kulturminne som må takast vare på og haldast i hevd. Prisen skal stimulere innbyggjarane i Tinn til meir medvete bruk av målføret. Det vil vera med å styrke det lokale engasjementet kring eigen kultur og samfunnsutvikling. Ei viktig målgruppe er born og ungdom, og ein vil med meir fokus på tinnmålet auke kunnskap og interesse og oppmuntre denne gruppa til å ta i bruk det særeigne målføret. Dialekt gjev særpreg, identitet og sjølvtillit»

Dialektprisen består av et kunstdiplom laget av kunstneren Liv Solberg Andersen samt en gavesjekk på kr. 10.000,-.

I begrunnelsen for årets dialektpris heter det: 
Årets pris går til en mann som har holdt på morsmålet sitt, Tinndialekten, ekte og konsekvent i både dagligtale så vel som i det offentlige rom. 

Prisvinner har i mange år vært amatørskuespiller i lokalsammenheng både i rollen som Snowshoe Thompson ved ulike arrangement og ikke minst som storbonde i Marispelet ved Rjukanfossen. I sistnevnte forestilling har prisvinner vært en god lærer og rettleder, både for profesjonelle skuespillere og for de lokale amatørskuespillerne som har behov for hans kunnskap om tinndialekten. 

I forestillingen Tollev Salemann i Tessungdalen har han fortellerstemmen som Radio Rjukan i høst gav en rosende omtale av etter fremvisningen:
Sitat: «Du loses igjennom av en historieforteller, som simultanoversetter bokmålsteksten mens han lever seg – og deg som publikum –  inn i materialet på brei tinndøl.»  sitat slutt. 

I sitt daglige virke er prisvinner bussjåfør og særlig som skolebussjåfør kommer han i kontakt med barn og ungdom og er et godt forbilde og rollemodell for de som Tinn kommune ønsker skal bære Tinndialekten videre.  

Denne ekte og konsekvente bruken av tinnmålet ønsker Tinn kommune å hedre ved å tildele årets dialektpris til Joar Lurås.

 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia