fbpx

Riksantikvaren fredet gård i Hjartdal

Radio Rjukan11. juli 20174min
sud-aaboe1_b385

""I Hjartdal i Telemark ligger gården Sud-Åbø. Gården har vært i drift helt fra middelalderen og fram til 1960-tallet. Nå er den fredet av Riksantikvaren.

– Det er et flott og autentisk gårdsmiljø som nå er fredet. På Sud-Åbø finner vi bygninger fra middelalder, 1700-, 1800-, og 1900-tallet, som ligger i et vakkert kulturlandskap, sier fungerende riksantikvar Marit Huuse.

Sud-Åbø er et veldig godt eksempel på et førindustrielt gårdsbruk i dal- og fjellbygdene i Telemark. Åbø-gårdene har hatt fedrift og jordbruk som hovednæringer, og noe skogsdrift. Både bygninger og strukturer i terrenget forteller om næringene på gården. Steingjerder og rydningsrøyser vitner om gamle driftsmåter, inndeling gårdene imellom og om grenser mellom ulike markstykker.

Sud-Åbø har vært i kontinuerlig bruk og drift siden middelalderen, og de fleste bygningene står fortsatt i sitt opprinnelige miljø. Anlegget består en av rekke bygninger, som loft, sommerfjøs (sel), stue (bolighus), badstue med utedo, eldhuset, låve, fjøs og sag. Hele gårdsanlegget er nå fredet. I tillegg er et eiendommen rundt bygningene fredet, slik at gården også i fremtiden kan oppleves i sitt opprinnelige miljø.

Fredningssaken er utarbeidet av Telemark fylkeskommune.
Fredningen omfatter bygningenes eksteriør og interiør i loft, sag og stuebygning med unntak av bad og kjøkken. For de andre bygningene – sommerfjøs, badstu, eldhus, låve og fjøs, er det kun eksteriøret om er fredet.
Fredningen omfatter også et område rundt bygningene.

Formålet med fredningen er å bevare Sud Åbø, som et arkitektonisk og kulturhistorisk viktig eksempel på et helhetlig gårdsanlegg med bygninger med stor grad av autentisitet fra middelalder, 1700-, 1800- og 1900-tallet, i et betydningsfullt kulturlandskap med bevarte spor etter gårdsdriften. Fredningen skal sikre virkningen av anlegget i miljøet gjennom å opprettholde stedets karakter av et helhetlig gårdsanlegg, slik bygningene er plassert i forhold til hverandre og i landskapet.

Formålet med fredning av bygningene er å sikre bygningenes innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.
Riksantikvaren fattet vedtak om fredning 29. juni 2017 etter forslag fra Telemark fylkeskommune.

Fotos: Cathrine Skredderstuen Rolland, Riksantikvaren

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia