fbpx

Tinn går bedre enn budsjettert

Radio Rjukan8. desember 20213min
formdes218

Kommunedirektør Anne Tove Sandal Teigenes ba økonomisjef Osmund Jensen fortelle om budsjettsituasjonen for 2021. Så seint som 13. oktober kunne han fortelle at Tinn kommune hadde et stort overskudd i forhold til budsjett. Riktignok hadde man sprukket på lønnsbudsjettet med nærmere 10 millioner, men Tinn kommune hadde da likevel et overskudd på over 20 millioner, først og fremst takket være gode strøminntekter.

Nå kunne Jensen fortelle Tinn formannskap, som denne gang møttes på Teams, at endringen siden andre tertialrapport i oktober bare hadde gått rette veien.

– Det er et pluss på 500.000 i forhold til budsjett på pensjonsberegninger, som tilbakeføres til lønnsreguleringspotten. Når vi budsjetterer disse postene er det vanskelig å beregne korrekt. Det er nok beregnet litt over budsjett på lønnskostnader i år, og vi tilbakefører noen millioner. Endel av midlene går inn i overheng for 2022, forklarte Jensen, som hadde enda større nyheter.

– Det er grunn til å oppjustere skatteinngangen med ytterligere 3 millioner kroner. Skatteinngangen er generelt god i norske kommuner om dagen, også hos oss. Inntekten på konsesjonskraften er ytterligere 7,8 millioner kroner opp siden tertialrapporten, sa Jensen, som også antydet at det kunne skje i oktober møtet da han orienterte om dette sist.

– Når det gjelder utgifter så ryker vi på strømutgifter. Her gjøres det mye tiltak for å spare strøm, men vi ser realistisk sett at det nok blir et over overforbruk på ca. 2 millioner kroner i år, som følge av høye strømkostnader.

– Noen poster er korreksjoner for mottatte koronamidler, men i det store og hele går det går egentlig opp i opp.
Vi har også kunnet nedjustere lånebeløpet vi har beregnet med 30 millioner fra 67,5 til 37,5 millioner, sa Jensen.

Jensen påpekte også at de hadde glemt noe i forrige møte, nemlig at kommunestyre skal årlig fornye vedtaket om de skal fortsett med rammestyring av kommunebudsjettet.

– Det var glemt i forrige budsjettgjennomgang, så det må tas opp til vedtak i desember, avsluttet Jensen som fikk god ros for forståelig framlegging.

– Jeg vil berømmet økonomisjefen for en meget god forståelig fremlegging. Det gjør det lettere for oss å forstå og fatte vedtak, sa Bjørn Sverre Sæberg Birkeland (Sp) etter fremleggelsen, noe ordfører Bergsland (H) ga sitt besyv til.

Formannskapet kunne dermed vedta budsjettfremleggelsen uten øvrige kommentarer, og det ble da også enstemmig vedtatt.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia