fbpx

Ros til de ansatte, refs til ledelsen

Radio Rjukan29. mars 20154min
rjukansykehus2_2845

Ansatte på sykehuset i Rjukan er frustrerte og er usikre på hva som er deres ansvar og hvordan forskjellige oppgaver skal løses. De opplever manglende kontakt med ledelsen. Til tross for økt frustrasjon og usikkerhet har ikke dette gått ut over pasientsikkerheten, skriver Fylkesmannen etter to tilsyn. Men ledelsen i helseforetaket får ellers en knusende rapport etter sykehustilsynet fra Fylkeslegen, som er Statens mann på området i Telemark.
De møtte på umeldt stedlig tilsyn 16. mars i år, og har i sin foreløpige tilsynsrapport påpekt brudd på to lover og en forskrift. 

Det er:
– Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.
– Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjendsten m.m.
– Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.

"Mange faglige medarbeidere har gjort betydelig ekstrainnsats og vist stor engasjement for å sørge for forsvarlig drift", heter det i rapporten etter tilsynet.

Det er på ledelsesspørsmål ansvaret ligger.
Fylkesmannen melder avvik, altså at ledelsen ved Sykehuset Telemark har brutt forskrift eller lov, når det gjelder risiko- og sårbarhetsanalyser før og under omstillingen av sykehusdriften i Rjukan. Risko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er et verktøy for å kartlegge farer, og skal forebygge og forbedre håndtering av uønskede hendelser «slik at tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og matrielle verdier kan unngås og/eller bli så små som mulig», i følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  

I sin rapport skriver Fylkesmannen at avviket bygger på:
– Uklare styringslinjer og ansvarsforhold: Ingen i den administrative ledelsen hadde Rjukan sykehuset som sin daglige arbeidsplass.
– Ansatte var usikre på hvem som var deres nærmeste leder.

– Mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse i fornbindelse med omorganiseringen
– Mangelfull iverksetting av risikoreduserende tiltak, og mangefull oppfølging av disse.
– Mangelfull melding og håndtering av avviksmeldinger
Det stedlige tilsynet ble utført 16. mars i år.

Fylkeslege Steinar Aase, som har ledet tilsynet, skriver i sin rapport at driften ved Rjukan sykehus i 2015 har vært preget av ad hoc-løsninger «som har vært nødvendige fordi man ikke har vært tilstrekkelig forberedt på situsjonen som ville oppstå under omstillingen som følge av utviklingsplanen».  

Det hører med til saken at under tilsynsbesøket besluttet foretakslederen å innstille de gjenværende akuttfunksjonene ved Rjukan sykehus på dagen.

Skal gå gjennom rapporten
Per Urdahl er medisinsk ansvarlig ved sykehuset og tar rapporten til etterretning. Han svsarer i egen sak her på RadioRjukan.no

Helsefortaket har frist til 12. april med å kommentere tilsynsrapporten. Deretter vil Fylkesklegen måtte avgjøre evt. reaksjoner.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia