fbpx

Rekordlav gaupe-bestand

Radio Rjukan15. juli 20164min
gaupemilnad2016_1d86

Bldet viser gaupa som ble skutt på Miland i vinter. Nå kommer det tall før årets jakt som viser at det ikke har vært ferre gauper i Norge på 12 år, det vil si det laveste siden 2004.
I vinter ble det påvist 52 familiegrupper av gaupe i landet, det betyr omtrent 310 dyr.

I løpet av sommeren er det registrert 9,5 familiegrupper av gaupe i rovviltregionen som omfatter Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Det er en nedgang på 6,5 familiegrupper fra i fjor.

– Det er en stor nedgang på bare ett år, sier Jørund A. Ruud som er leder for Rovviltnemnda i regionen. Det er i denne regionen, samt i Oppland, Oslo, Akershus og Østfold at nedgangen i bestanden har vært størst. På landsbasis ble det registrert 52 gaupefamilier i vinter, noe som ifølge Rovdata er en nedgang på 14 prosent fra i fjor.

Tallet er også 20 prosent under det målet Stortinget har satt på hvor mange gauper som skal finnes i Norge.

Nedgangen skyldes en kombinasjon av høye gaupekvoter, effektiv jakt og en naturlig nedgang i bestanden, sier Ruud.

Gaupebestanden i Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder har tidligere ligget over bestandsmålet som er på 12 familiegrupper, og har blitt forsøkt redusert blant annet ved å innføre større jaktkvoter.

– Vi har gjennom mange år hatt en livskraftig og stabil bestand av gaupe. At et enkelt år får en svinging som dette tror jeg ikke vi skal dramatisere, sier han.

Det er Rovdata som har ansvar for å overvåke gaupene i Norge, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Overvåkingen gjøres i samarbeid med Sverige.

Leder for Telemark sau og geit, Jon Aslak Austjore, ser positivt på de nye tallene.
– Vi er fornøyde med at vi har kommet ned på et nivå som småfeholdet i Telemark kan leve med, sier han.

Sauebonden tror ikke gaupebestanden i regionen er i fare, og mener bestanden bør holdes nært målet Stortinget har satt, for å verne om dyr på beite.
– Det antallet familiegrupper som finnes nå kan vi leve med. Men vi har også mange andre rovdyr, så det er stadig nye utfordringer, sier han til nrk.

Medlem av styret i Naturvernforbundet i Telemark, Sigrid Dahl, er bekymret, og ikke enige i at bestanden ikke står i fare.
– Vi er avhengig av å ha levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene vi har i Norge. Ikke bare for naturopplevelsen, men fordi de er med på å holde norsk fauna i god stand, sier hun.
Hun peker på at gaupa blant annet holder bestanden av hjort og rev nede, sistnevnte til fordel for den utrydningstruede fjellreven.

– Når bestanden blir så lav blir det vanskelig å ta hensyn til de naturlige svingningene som alltid vil skje i dyrebestander. Vi ser det som svært bekymringsfullt at bestanden blir forvaltet på denne måten, sier Dahl.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia