fbpx

Hva driver de med på kultur? (Meningsutveksling)

Radio Rjukan15. desember 20219min
randi mossing

LESERBREV

Høringssvar til Budsjett 2022

Av Randi Mossing, frilans scenekunstner og musiker.

Medlem i Norsk Skuespillerforbund.
Utdanning: universitets- og høgskoleutdannet pedagog.
Rjukan 10.12.21

KUTT I 1,5 ÅRSVERK I KULTUR I TINN KOMMUNE – TJENSTEOMRÅDE OPPVEKST, INKLUDERING OG KULTUR

7.4 Budsjettmessige endringer fra 2021-2022
Tjenesteområde OPP: Reduksjon 1,5 årsverk kultur
«Vil ha betydning for aktiviteter og arrangement». – «Hva driver de med på kultur?»

Kjære politikere!

Som innbygger i Tinn, har jeg tillatt meg å formulere et høringssvar til punkt 7,4, tjenesteområde Oppvekst og Kultur. Dette høringssvaret er en utdypning av «Vil ha betydning for aktiviteter og arrangement». Område kultur og oppvekst er omfattende. I dette høringssvaret har jeg valgt fokus på evt kutt og konsekvenser for:

1. Barn- og ungdom bosatt i kommunen
2. Tidsperspektiv er gjennomsnittlige tall de 5 siste år. (Har inkludert før og under Covid-19 for å gi et helhetlig bilde).

Dette høringssvaret belyser/kommenterer IKKE:

– Kulturtilbudenes evt kutt og konsekvenser for den voksne delen av Tinns befolkning. Her menes alle funksjoner som høre til Kultur som er daglig administrasjon/saksbehandler/lokalhistorie/fagutvikling/teknisk drift/Rjukanhus/voksne lånere/innkjøp bøker/åpningstider publikum/samarbeid med andre etater-interesseorganisasjoner/søknader/konserter/arrangement

– Kulturtilbudet for barn og ungdom som er turister/gjester i Tinn.

– Virkningen av mørke vinduer i signatur/signalbygg i byrommet og i bygdene.

– Aktivitet i signalbygg tilhørende Verdensarvområdet

– Sosioøkonomiske ringvirkninger av kutt i kulturtilbud i den aktuelle stillingsinnehaver som fjernes eller reduseres.

– Ringvirkniger av å fjerne stillinger med fagkompetanse/høyskoleutdanning bosatt i Tinn

– Konsekvensen av hvordan kultur omtales, verdsettes og målsettes i et samfunn som Tinn

– Besøk og tilrettelegging ved festivaler/events arrangert av eksterne/private/kommersielle/reiselivs-aktører

Dette høringssvaret søker å tydeliggjøre hvor mange barn og unge bosatt i Tinn kommune som omfattes av Tinn Kommunes kulturtilbud.

Hva er de driver med på kultur?

 

BIBLIOTEK

Et lavterskel møtested, et sted å låne bøker, et sted å lese. Lavterskeltilbud for barn og ungdom på Rjukan Bibliotek og i Atrå Daglig hverdagsåpnet 6 timer. Gratis tilgang på litteratur, pc, leserom, nett, stillhet, magasiner, blader, printere, bibliotekar, et sted å studere, hjelp til emner/prosjekter, et sted å lese, et sted å oppsøke litteratur av alle sjangre, et sted for fantasi, kunnskap, sjakk, puslespill, tegnesaker, leker, lydbokstolen og leseglede.

Månedlig gjennomsnittsbesøk barneavdeling pr år: 30 barn
Sommer antall besøk uteområde for lesing og lek: 60 barn
Sommerles: 150 barn
Legolørdag/julefortellinger pr gang: 15 barn
Bibliotekets samarbeid med kulturansatte, voksenopplæring, Litteraturfestival, Frivillighetssentralen

Deltakere Morsmålsdagen innendørs: 50 barn
Deltakere Morsmålsdagen utendørs: 300 barn
Forfattermøter: Vera Michaelsen, Knut Nærum, Jørn Lier Horst, Audhild Solberg m. fl Hele skolebesøk, i snitt på hvert forfatterbesøk: 150 barn
Skrivekurs med forfatter: 20 barn
Barnehagebesøk antall barn pr besøk 12 barn
Fotokurs barn og unge: 15 barn
Tegnekurs for barn og unge: 12 barn
Speiderdagen barn og unge: 10 barn
Sjakk-klubben: 6 barn
Biblioteket samarbeider med grunnskole, ungdomsskole og vdg skole.
Bok-kasser hver 4. uke/etter behov til fordypning, prosjekter, emner i læreplanen for den norske skolen.
Ny filial i Atrå: Hele barnetrinnet bruker den nye filialen annenhver tirsdag.
Barnetrinnet 150 elver
Her også fjernlån fra ulike filialer i regionen.
Ungdomstrinnet bestiller klassesett hver måned. 70 elever
Her kontakt med tilgjengelige eksemplarer i andre bibliotek i regionen/landet.
Studenter: Bestille faglitteratur. I snitt besøk høstferie: 5 stud
Skøyteutlån, pr. vintersesong 200 barn/unge

UNGDOMSLEDER

Faglig, utviklings og driftsansvar for:
Fritidsklubb Rjukan. Gratis møteplass med 3 voksne ansatte+ lærling
Åpent hver ukedag frem til jul 100 barn/unge
Høståpen klubb 150 barn/unge
Taxi hjem for 50, benyttes av b/u fra hele kommunen
Solfestarrangement 100 barn/unge
Sommeraktivitet Jomfruland (venteliste, 60 søkere) 40 unge
Sommeraktiviteter teltturer/turer i nærområdet 40 barn/unge
Fritidsklubb Hovin, driftes Kamerina, annenhver fredag 15 barn/unge
Ungdomsrådet
Møter 2 ganger i året, lokalt og regionalt. Har egen pott.
Lokaldemokrati, stedstilhørighet, nettverk og ansvar.
8 ungdom + personlig vara 16 unge

Langsiktig mål:
Ungdomsutveksling gjennom UNESCO, nasjonalt og internasjonalt.
Barnerepresentant i plan- og bygningssaker som gjelder barn og ungdom
Søker i Tilskuddsportalen
Samarbeid og tilrettelegger med andre kulturarrangementer/frivillighetssentral

MUSIKKSKOLEN

Faglig ansvar for ansatte i musikkskolen, tilrettelegging og utvikling.
6 lærere, både generalister og spesialister.
Instrumenter som tilbys: piano, gitar, el-bass, sang, slagverk, messinginstrumenter, folkedans, hardingfele og kveding. 137 barn/unge
DKS, den kulturelle skolesekken
Tilrettelegger for 8 lokale produsenter gjennom hele skoleløpet for elever i
Tinn. Fra 1. klasse-10 klasse.
Alle barn og unge i Tinn
Samarbeider med NIA (Verdensarv), Marispelet (kurs- og rekruttering),
Solarpunk Academy (3-prig prosjekt Visuell kunst støttet av Sparebankstiftelsen), Musikklek/musikalsk forskole, Barn møter kunst, den
Immaterielle Kulturarven.
100 barn/unge
Ønsker lærere som kan undervisning og tilrettelegging for fagområdene multikunst og musikal. (Kveding/lærer driftes av Tinn Spelemannslag).

RJUKANHUSET/KINO

Tilrettelegger-rolle, kino, teater og konserter/forestillinger.
50% Kinoansvalig og 50% kulturkonsulent
Kjøkken, reklame, billetter, kontrakter/scenekunstnere/produksjoner, rigg, teknisk gjennomføring, brannvern, markedsføring.
Kino, 4-7 ganger pr. uke 60 gjester.
(2 av 6 visninger er for barn/ungdom)
Kontaktperson idrett og friluftslivsorganisasjoner
Tildeling halltider lag og foreninger Alle barn/unge
Konserter/teater/DKS grunnskole/vdg visninger 4 ganger i året
Alle barn/unge
Russen/Arena-revy
Skoleball 2 ganger ungdomsskole-elever
Babykino og seniorkino
Skolekino, 6 ganger i året
Teater Ibsen 4-6 ganger pr år
Foredrag, ungdomsarr 6 ganger i året
Festivaler, Konferanser. Samarbeider om arrangement kultur/oppvekst.

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

40 % lønnsfinansiert Tinn Kommune – 60 % statlig finansiert lønn. Kontaktperson mellom det offentlige og det frivillige.
Barnas Hus, samarbeid Helsestasjonen/frivillighetssentralen, hver tirsdag hele året

Snittbesøk pr uke 16 foreldre m barn.
Etter Skoletid, 5, 6 og 7 klasse, 2 dg pr uke 20 barn pr uke.
Miniween, hver november i idrettshallen 150 barn
Sommeraktiviteter/ferietilbud, deltakere innom pr sommer 100 barn/unge (Dette er ikke inkludert Jomfruland aktivitetsbesøk)
Besøk Rjukanbadet, 2 ganger pr år 60 barn/unge
3 kinodager i året 150 barn
Kjole- og dressuteleie til ball 8 unge
Utleie fritidsutstyr, sesongavhengig, sommer/vinter
Natteravner
Julegaveinnkjøp til økonomisk vanskeligstilte barn


Hva driver de med på kultur?

Kikk på tallene. De er gjennomsnittstall, et gjennomsnitt fra 5 år tilbake, sesong, måned og ukesbasis. Enkeltarrangement.

Dette er ikke et forsøk på å formidle statistikk som Statistisk Sentralbyrå, men synliggjøre hvor bredt kultur sitt nedslagsfelt er. Kulturadministrasjonen, med tilhørende samarbeidsfelt og økonomiske rammebetingelser trenger å styrkes, ikke reduseres, dessuten gi kulturadministrasjonen og de ansatte ro til å utvikle og drive et bredt tilbud for barn og unge i Tinn. Hvert barn og ungdom som bor i Tinn Kommune er viktig.

Hvorfor er jeg engasjert i dette? Som mangeårig innbygger i Tinn, i rollen som forelder, lærer og frilans scenekunstner, så har jeg sett, og ser viktigheten at et bredt kulturtilbud som fanger små og store grupper av barn og unge.
Kjære politikere og administrasjon, takk for at dere står på for Tinn kommunes barn og unge.»

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia