fbpx

Deler opp medisinsk og kirurgisk

Radio Rjukan12. september 20167min
sykehuskorridor_70f5

Sykehuset Telemark innrømmer at det har vært mange driftsutfordringer da medisinsk og kirurgisk sengepost ble slått sammen ved Notodden sykehus. Nå deler de opp igjen, melder TA.

I juli i år åpnet Fylkesmannen i Telemark tilsynssak også mot Notodden sykehus etter varselet fra Norsk Sykepleierforbund om uholdbare arbeidsforhold med ekstremt høyt pasientbelegg og lav bemanning. Det var bare månedere etter at det også var tilsynssak opprettet mot sykehuset i Skien. 
Foretakstillitsvalgte opplyste at ansatte ikke har hatt tid til å spise eller gå på do, og at en stor kombinert medisinsk og kirurgisk sengepost med kun én leder for nærmere 100 ansatte har vært uhensiktsmessig og ført til problemene. i tillegg steg ​sykefraværet faretruende før jul til 19 prosent.

Sykehuset Telemark har nå dokumentert og oversendt opplysninger som Fylkesmannen har bedt om, og mener at vedtatte tiltak som er satt i gang, vil sikre forsvarlig pasientbehandling og arbeidsmiljø.
Sengepostene ble slått sammen fordi tidligere klinikksjef Ivar Dahl og et flertall overleger ved sykehuset mente at en kombinasjonspost under én ledelse ville gi størst driftsfleksibilitet for de pasientgruppene sykehuset skulle betjene. Vedtaket kom på tross av protester fra sykepleiere og tillitsvalgte, som ville ha en tradisjonell todelt sengepost.

Sykehuset erkjenner at det har vært mange driftsutfordringer i sin rapport, og bruker sykemelding på ansatte fra Rjukan som hovedårsak. Her er hopvepunktene i rapporten til fylkeslegen: 
* Det tok lang tid å finne en seksjonsleder for de 100 ansatte og omstillingsarbeidet etter stenging av sengepost på Rjukan ga utfordringer da mange ansatte i Rjukan ble langtidssykemeldte og en helt ny bemanning måtte rekrutteres inn, samtidig som bruk av vikarbyråer skulle fases ut. 
* Vinteren 2015/2016 pådro noen av de erfarne pleierne seg alvorlig sykdommer som sammen med svært høy aktivitet av influensa A virus ga driftsutfordringer med pålagte vakter, forskyvning av arbeidstid og brudd på arbeidsmiljøloven i januar.
*  Nå er flere forhold nå bedret. Kirurgisk klinikk lyktes med å få til en satellittbasert operasjonsaktivitet med kroppsformende kirurgi etter overvektsoperasjoner, som vil avlaste den medisinske delen.
* Pasientstrøm- og flyt har vært godt ivaretatt etter branntilsyn.
* Ny leder for kirurgiske tjenester ble ansatt i mai.
* Sykehusledelsen innrømmer at driften har vært svært krevende, men viser til at ansatte nå synes mer fornøyde etter ytterligere driftsomorganiseringen.

Men de ansatte er kritiske. Foretakstillitsvalgt i NSF, Ann Iserid Vik-Johansen, sier arbeidsforholdene nå er bedret, men at det har tatt lang tid før ledelsen grep fatt i problemene.
– Kaoset som førte til bekymringsmeldingen i januar, er mer under kontroll, og ansatte er fornøyde med at sengepostene deles i to fra mandag og at det blir en avdelingsleder og en seksjonsleder på hver post. Det er fortsatt travelt og tilløp til doble vakter, men det vil det alltid være på en akuttpost. Men ansatte går ikke helger i møte der det mangler 30 vakter, sier Vik-Johansen til TA.

– Mitt inntrykk er at det har vært ro og fred på Notodden sykehus siden mars, sier klinikksjef Per Urdahl.
– Jeg tar gjerne selvkritikk på at vi har brukt for lang tid, men flere ledere sluttet og vi kunne ikke bare plukke en ny leder. Vi har bygget opp en nesten helt ny pleiestab som vi tror vil stå framover. Vi har også gått gjennom avvikssystemene, vurdert kompetansen og satt i gang opplæring i vanlige sykepleie, legemiddelhåndtering og anskaffet et avansert ringesystem, sier Urdahl. Fra mandag 12. september deles avdelingen i to sengeposter med to ansvarsområder, sier Urdahl som også gir en bredside til Fylkeslegen.

– De ansatte virker fornøyde med endringene, sier han. Klinikksjefen stiller seg undrende til at Fylkesmannen ikke har etterlyst redegjørelsen som sykehusledelsen sendte vedrørende dette i mars, og likevel valgte å opprette tilsynssak i midten av juli.
– Vi ble veldig overrasket over at de ikke hadde mottatt redegjørelsen når vi visste den var sendt herfra, og personlig er jeg litt undrende til hva slags internkontroll Fylkesmannen har når de ikke har etterlyst dette eller snakket med tillitsvalgte etter bekymringsmeldingen, sier han.

Fylkeslege Steinar Aase sier at tilsynssaken er åpnet uti fra en totalvurdering av saken og tilgjengelig informasjon, og at det ene brevet ikke har vært viktig for bestemmelsen.
– Vi ser at vi trenger en god del informasjon, mer enn det vi ba om i det nevnte brevet, sier fylkeslegen til TA.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia