fbpx

Spadtaket tas for Et Sprekere Gaustaområde – er nesten fullfinansiert

Radio Rjukan1. august 20179min
sprekere-gaustaomraade2017_b881

Nå er del en av det spenstige "Et sprekere og mer tilgjengelig Gaustaområde" så godt som fullfinansiert, og spaden settes i jorda. Prosjektet gjelder utvikling av turveier og langrennsløyper som infrastrukturtiltak i Gaustaområdet.

– Vi har nå signert kontrakt med entreprenør og bygging av fase 1 i prosjektet og starter opp i månedskiftet juli/august 2017. Fase 1 omfatter 6 km. turvei med lys fra Bygget i vest til Vatnedalen i øst. Dette er et ""samarbeidsprosjekt mellom Rjukan Idrettslag, Grunneiere, utbyggere, hytte/leilighetseiere bedrifter i destinasjonen, næringsliv i kommunen, Tinn Kommune og private bidragsytere, sier Brit Svartdal i prosjektet.

– Vi har nå signert kontrakt med entreprenør, og vi starter opp arbeidet med fase 1 av prosjektet i månedskiftet juli/august. Vi skulle gjerne har vært igang før, men det er mange ting som har tatt tid her på tampen. Bla. har vi hatt en ny runde med grunneiere og utbyggere for å øke bidraget fra den gruppen. Det har vi stor grad klart. Grunneiere har økt med en million til 1.436.000 kroner, og utbyggere med 416.000 til 1.248.000 kroner, forteller Einar Rist fra Rjukan IL, som står bak prosjektet i samarbeid med en rekke interessenter.
 
– Vi mangler fortsatt kr. 1,1 million for å komme i mål med fullfinansiering fase 1, men velger å starte arbeidet, og bruke høsten på å få tak i de siste kronene. 
""Tinn Kommune innvilget vår søknad på kr. 1 million kroner 21. juni, og det betyr at kommunen nå er inne med 2,5 millioner til prosjektet. I tillegg har vi fått bekreftelse fra kommunen på at vi får forskuttert 1 million av tippemidlene i år. Dette er penger tinn kommune får tilbake fra Norsk Tipping via Telemark Fylkeskommune, forteller Rist.

Det er for øvrig mulig å vippse til prosjektet på nummer 87 207.
 
Nå er det sendt ut skriv til grunneiere, utbyggere, hytte/leilighetseiere via velforeningene, bedrifter i området og næringslivet for øvrig som har ønsket å bidra til prosjektet.
Det vil også komme opp infotavler 2-3 steder i området i løpet av 2-3 uker.
 
Aktørene i området var initiativtakere til turvei-prosjektet rundt Kvitåvatn i 2010. Dette stoppet opp i 2011. Våren 2015 satte Gausta- Kvitåvatn Turistservice AS (GKT) ned en arbeidsgruppe bestående av Kari Anne Valsø, Christian Ferner, Hans Petter Woldøen, Einar Rist, Andrè Trondsen og Britt Svartdal, i prosjektet “Et sprekere Gaustaområde” for å iverksette planene. Etter 2 års arbeid med grunneieravtaler, trasèvalg, finansiering
og tippemiddelsøknader er prosjektet nå klar til igangsetting.

– Prosjektet ble opprinnelig delt opp i tre faser. Nå er fase 1 blitt vesentlig større, og omfatter 6 km turvei med lys som vil knytte hele destinasjon Gaustatoppen sammen. Det går fra Vatnedalen i øst, via Brendstaul og til Bygget i vest. Prosjektet er et infrastrukturtiltak som har som mål å fremme friluftsliv, folkehelse og idrett ved å bygge turveger i Gaustaområdet til bruk både sommer og vinter. Det vil også være et trafikktryggingstiltak for området. Dette tiltaket vil gi en verdiskapning både lokalt, regionalt og nasjonalt inkludert renoméet til Tinn Kommune og Telemark Fylke som turistdestinasjon, mener Britt Svartdal, kjent som en av eierne av Gaustablikk.

– Fase 1 har en kostnadsramme på i overkant av 14 mill. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Rjukan Idrettslag, grunneiere, bedrifter i destinasjonen, utbyggere, hytte/leilighetseiere, Næringsfondet i Tinn kommune, Tinn kommune, private bidragsytere, tippemidler og øvrig næringsliv i kommunen. Disse aktørene er
""""også med og finansierer turveiene. Prosjektet er tippemiddelgodkjent. Turveiene bygges av KLA (Kvitåvatn Langrenns- og Aktivitetsarena) som eies av Rjukan Idrettslag og Gausta- Kvitåvatn Turistservice AS, forteller Svartdal.

– Entreprenør er valgt og avtale er signert med Skårberg Maskin AS fra Atrå. Vi håper å kunne ferdigstille hele fase 1 i løpet av sommeren og høsten, men det er selvfølgelig væravhengig, forteller Rist.
– Det er viktig å ferdigstille prosjektet bit for bit og på mest mulig effektiv måte slik at arbeidet kan avsluttes uten problemer når snøen kommer.

– Helt konkret vil turveiene bygges som grusvei i 3,5 meter bredde og med skuldre slik at total preppebredde vil kunne være 6 meter vinterstid. For skiløpere vil dette bety at det kreves minimalt med snø før vi kan tilby gode langrennsforhold. Det vil være til stor glede for idrettslaget, hytte/leilighetseiere og turister i destinasjonen.  Samtidig vil traseene gi flotte turveier sommerstid får både gående og syklende. Vi ønsker også å tilrettelegge så langt det er mulig for gående også vinterstid som et trafikksikkerhetstiltak i området, sier Rist.

– Oppsummert vil turvei-prosjektet komme mange brukere til nytte og gode, og det vil være med å gi og sikre både arbeidsplasser, inntekter til kommunen, verdiheving av destinasjonen og gode tur og treningsforhold for både idretten lokalt og andre brukere, mener Rist.

Linker:
Prosjektets nettside turvei.no
Rjukan ILs nettside

Foto: Mikkel Lier og Brit Svartdal

""

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia