fbpx

Telemark og Vestfold uenige om plassering av Fylkesmannen og fylkesadministrasjon i en ny storregion

Radio Rjukan24. mai 20176min
telemark-fyleskomm-1_66b8

""Tirsdag ettermiddag møttes politikerne i fylkestinget til et ekstraordinært møte på Skagerak Arena om regionreformen.
Her ble det da som tidligere skissert vedtatt at fylkestinget ønsker fylkesmannen til Telemark, og at en fremtidig fellesnemnd får et likt antall medlemmer fra begge fylker. 

De går også utifra at Telemarks-navnet skal beholdes i en eller annen form i regionnavnet.

I saksframlegget foreslo fylkesrådmannen at den politiske og sentrale administrative ledelse i den nye regionen blir lokalisert i Vestfold, mens fylkesmannsembetet lokaliseres i Telemark. Fylkesrådmannen understreker også at det er en forutsetning at lokaliseringsløsningen for de to institusjonene balanseres med hensyn til arbeidsplasser.
 
I debatten var alle partiene med unntak av Senterpartiet enige i forslaget til fylkesrådmannen.
D det endelige vedtak var det et stort flertall med 35 stemmer mot Sp sine 5 og Rødt sin ene. 
Flertallet bestod av Ap, H, FrP, KrF, MDG, V, og SV.

Debatten handlet i hovedsak om det var best for Telemark å signalisere at man ønsket fylkesmannen, eller det politiske og administrative hovedsetet i den nye regionen lokalisert til Telemark.
 
– Det er forventninger til at fylkene skal ordne opp seg imellom, og vi mener at vi bidrar best til dette ved å uttrykke at vi ønsker fylkesmannen til Skien. I det ligger det en forståelse for at fylkesadministrasjon blir lagt til Tønsberg, sa Tone Berge Hansen fra Arbeiderpartiet.
 
Terje Riis-Johansen og Senterpartiet var opptatt av at hvor hovedsetet for den nye administrasjonen ble plassert også hadde betydning for hvordan oppgavene ble løst i en fremtidig region.
 – Det er lettere å skape forståelse for utfordringen til Vest-Telemark videregående skole, i Skien enn Tønsberg. Det er lettere å se utfordringer for reiselivet i Rauland når mange har hytter der. Det er lettere å se behovet for Grenlandsbanen når man sitter i Skien enn i Tønsberg, sa Riis-Johansen.
 
Senterpartiet ønsket derfor at Skien skulle bli hovedsetet for nye regionen og fremmet følgende forslag.
Dersom Stortinget vedtar en sammenslåing av Telemark og Vestfold bør Skien være fylkeshovedstad og være lokaliseringssted for den politiske og administrative ledelsen i den nye fylkeskommunen.
 Rødt støttet Senterpartiets forslag, men forslaget falt altså med med 6 stemmer mot 35.
 
Følgende forslag fra fylkesrådmann ble deretter vedtatt med 36 mot 5 stemmer. Kun SP stemte imot:
 1. Dersom Stortinget vedtar ei samanslåing av Telemark og Vestfold, bør ei lokaliseringsløysing vere i tråd med den forståinga som blei oppnådd mellom dei to forhandlingsutvala hausten 2016. 
2. Fylkesmannsembetet bør bli lokalisert til Telemark, medan den politiske og sentrale administrative leiinga i den nye fylkeskommunen blir lokalisert i Vestfold. Det vert føresett at lokaliseringsløysinga for dei to institusjonane vert balansert med omsyn til arbeidsplassar. 
 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti , SV, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre hadde også et tilleggsforslag om at fellesnemda skulle settes sammen av et likt antall medlemmer fra de to fylkene. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.
 
Politikerne diskuterte også om man skulle kreve at Telemark skal være en del av navnet på den nye regionen, eller om det skal spilles inn til en fremtidig fellesnemd at Telemark skal bli en del av navnet på den nye regionen. Til slutt ble sistnevnte forslag enstemmig vedtatt.
 
I et ekstraordinært møte 8. mai vedtok et enstemmig Vestfold fylkesting at fylkesmannen bør lokaliseres i Vestfold.
Fylkestinget i nabofylket uttaler seg ikke om hvor sentraladministrasjonen i en ny folkevalgt region bør ligge. De ønsker at spørsmålet om plassering utredes av samarbeidspartiene i en såkalt fellesnemnd.
 
Torsdag 8. juni behandler Stortinget sak om regionreform. Da får vi endelig vite at Telemark og Vestfold slås sammen, og hvor både fylkesmann og sentraladministrasjon i den nye regionen lokaliseres.

Foto: Per Lykke

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia