fbpx

– Budsjettvinner i SP, mener Åslaug

Radio Rjukan14. november 20187min
sp-topper_decb

Jeg vil gjerne fortelle folk i Tinn at jeg faktisk jobber så godt jeg kan for dem og at det også gir resultater, sier SPs Stortingsrepresentant for Telemark Åslaug Sem-Jacobsen til Radio Rjukan.

""– Særlig er det jo økte inntekter til kraftkommuner som Tinn, støtte til Notodden flyplass, og pengene til kulturminner/verdensarv som kan være av interesse i tillegg til sikring av tungtvannskjelleren, men også alle tiltakene for næringslivet og ikke minst penger til politiet og sjukehuset kan jo løftes fram.
Jeg har nemlig kjempa veldig hardt for dem i partigruppa – da de budsjettforhandlingene der kanskje er det tøffeste jeg er med på i løpet av året, sier Sem-Jacobsen.

– Jeg har også fått gjennomslag på en krisepakke til media på 27,5 mill hvor også lokalradio skal få en del på nasjonalt plan, forteller den pågående stortingsrepresentanten.

– Senterpartiet vi utvikle hele landet, ikke minst Telemark! Det kommer til uttrykk i vårt alternative budsjett der viktige tjenester som politi og sjukehus får nødvendige midler det viser seg at de ikke får av regjeringen, der kommunene får mange milliarder mer å rutte med og hvor en del viktige satsninger for reiseliv, kultur og samferdsel i fylket får støtte, sier Sem-Jacobsen.

– Jeg er valgt inn for å gjøre en jobb for Telemark, og har da også vært veldig ivrig i år på å sikre midler i vårt alternative budsjett til viktige saker for hjemfylket mitt. Såpass at jeg har fått kritikk i partigruppa for at jeg har hatt litt vel lokalt fokus. Vel – jeg tåler kritikk jeg når jeg også får gjennomslag. Og jeg er veldig fornøyd med at SP prioriterer  de midlene som trengs både til å sikre Tungtvannskjelleren og Telemarkskanalen, at Notodden Flyplass får det de trenger fra staten for å kunne utvikle seg, for at det åpne fengselet i Kleivgrend ikke skal legges ned, og det at vi satser stort på kulturarven i Telemark ved å gi mye både til både kirkevedlikehold, verdensarv og andre kulturminner, sier Sem-Jacobsen.

– Nå gjenstår det bare å se om mine kollegaer på Telemarksbenken har prioritert som meg og ikke minst fått like mye gjennomslag. Det trengs jo flertall for å sikre disse prosjektene, sier Jacobsen, og henviser til at dette er Senterpartiets alternative budsjett i opposisjon, og at det ikke vil tre i kraft hvis ikke Ap, SV og SP kommer i regjeringsposisjon, får med seg de andre partiene på prioriteringene, eller oppnår gjennomsalg på enkeltsak i et av regjeringspartiene.

– Ellers er jeg selvfølgelig fornøyd med at partiet mitt ønsker å gi store og nødvendige summer til kommunene og til ulike næringssatsinger som Telemark Utviklingsfond (TUD) og Merkur, og det å la være å øke turistmomsen. Politiet i Telemark, sjukehusene på Notodden og i Skien og ikke minst kommunenes fastlegeutfordringer blir også prioritert, sammen med psykisk helse, barnefamiliene og ikke minst frivilligheten. Vi i Sp har nylig fremmet et forslag om at den skal få full momskompensasjon på varer og tjenester, vi følger dette opp i budsjettet med 144 millioner kroner ekstra, sier Sem-Jacobsen, og sender over en liste med sine viktigste prioriteringer:

SPs VIKTIGSTE PRIORITERINGER
• 3,5 mrd. kroner til kommune- og fylkesrammen
• 1,3 mrd. kroner til Hæren og Heimevernet
• 1 mrd. kroner i avgiftslettelser til folk flest
• 500 mill. kroner til politi nær folk
• 500 mill. kroner til lokalsykehus og ambulanse

VÅRE VIKTIGSTE PRIORITERINGER I TELEMARK
* Auke dei regionale utviklingsmidlane med 24,1 mill. kroner til Telemark (KMD)
* Styrkje Merkur-programmet med 10 mill. kroner (KMD)
* Sikre Tungtvatnskjellaren med 12 mill. kroner (KUD)
* Auke løyvingane til verdsarven, inkl. industriarven i Telemark, med 8 mill. kroner (KLD)
* Auke tilskotet til Telemarkskanalen med 6 mill. kroner (OED)
* Auke tilskot til kulturminnevern inkl. verdensarv, kirkebygg og teknisk industrielle kulturminner (som vi har mye av i Telemark) med 84 millioner.
* Finansiere flaum- og skredførebygging etter NVE sine tilrådingar med 200 mill. kroner (OED)
* Gje tilskot til utjamning av overføringstariffar med 40 mill. kroner og leggje om systemet (OED)
* Oppretthalde Arendal fengsel, Kleivgrend avdeling (28 plassar) (JD)
* Innføre tilskot til språkdeling av klassar på ungdomstrinnet med 10 mill. kroner (KD)
* Sikre tårntenesta ved Notodden flyplass med 8,3 mill. kroner (SD)
* Rassikre fylkesvegar med 100 mill. kroner (SD)
* Satse på fylkesvegar med 54,5 mill. kroner til Telemark (KMD)
* Gje tilskot til bygging av pendlarparkering med 20 mill. kroner (SD)
* Auke tilskotet til breibandsutbygging til 500 mill. kroner (SD)
* Styrkje pendlarfrådraget med 445 mill. kroner (Skatt)
* Investere i farleider og hamner (80 mill. kroner) (SD)
* Styrkje arbeidet med gods frå veg til sjø med 25 mill. kroner (SD)
* Redusere grunnrenteskatten til 36 prosent (Skatt)
* Redusere kapitaliseringsrenta i eigedomsskatten for kraftverk til 3 prosent (Skatt)
* Auke momsfritak for frivillige lag og foreninger med 144 mill.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia