fbpx

Hvem har lyst til å kjøpe billagstomta?

Radio Rjukan20. april 20203min
billagstomta_6998

Dette er utdrag fra prospektet som kommunen har lagt ut: 

Tinn kommune utlyser for salg sentrumsnær og kommunalt eid tomt, omtalt som «Billagstomta», gnr/bnr 130/190 på Rjukan i Tinn kommune.

Areal til salgs utgjør ca. 3.112 m2. Areal på 3.277 m2 med behov for grensejustering av et areal på ca. 165 m2 til buss-skur og holdeplass i tomtens vestre del.

Tomten har beliggenhet langs elvebredden, vest for Tinn Billag. Søknad bør inneholde opplysninger om planer for tomten, pris og tidshorisont for utvikling. Ny kommunedel-plan, som er ute på høring må hensyntas. 

Det finnes en eldre reguleringsplan som angir at området er regulert til formål industri/lager/ verksted og veiformål.

Denne planen er overstyrt av nyere kommunedelplan, men er formelt ikke opphevet. Reguleringsplanen ansees å være utgått og lite relevant. I gjeldende kommunedelplan er tomten vist som terminal. 

Ny kommunedelplan, ute på høring, viser området med arealformål kombinert bebyggelse- og anleggsområde.

Området skal inngå i reguleringsplan før det gis tillatelse til utbygging. Før området er gjort utbyggingsklart gjennom vedtatt reguleringsendring, er det tillatt å gjøre mindre opparbeidelsestiltak for midlertidig bruk til bobil(parkering) og kollektivanlegg.

Det vises til store kulturminneverdier i nærområdet/omkringliggende arealer. Den sørligste delen av tomten er i «Skredfarekartlegging for Rjukan sentrum» fra 2018 vist som faresone med et gjentaksintervall for skred (jordskred), større enn 5000 år. 

Tinn kommune sikres tinglyst rett til utbedring av ledningsnett og infrastruktur på tomten. Dersom planer ikke blir realisert i løpet av 5 år, så åpner dette opp for at tomten tilbakeføres til Tinn kommune. 

Saken skal til politisk behandling etter utløp av søknadsfristen. 

For mer informasjon henviser vi til Tinn kommune

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia