fbpx

Full fart mot Skagerrak fylke?

Radio Rjukan18. oktober 201610min
fylkeskkonensammenslaing_3c9d

""Tirsdag var fylkesutvalgene i Telemark og Vestfold fylkeskommune samlet for første gang etter at arbeidet med intensjonsavtale for regionreformen kom i gang.

Regionsreformen går ut på å slå Telemark og Vestfold fylker sammen i en region, noe som seinere kan føre til at fylkesnavnene Telemark og Vestfold slettes fra kartet og danne nye sammenslåtte Skagerrak fylke. Det skjer etter at Buskerud sa nei til på bli med i et BuTeVe-fylke, og det lille tettbefolkede Vestfold, som er akkurat på størrelse med Tinn kommune i utstrekning. Likevel åpnes det for at buskerud kan komme tilbake med halen mellom beina på et seinere tidspunkt.
Man planlegger å kutte 20 represntanter i det nye regionstinget i forhld til fylkestinget, der telemark idag har 41 og Vestfold 39 representanter, vil de tilsammen ha 61, sannsynligvis med flertall for Vestfold som det mest folkerike fyket.

Intensjonsdokumentet er svært lite detaljert, og sier ikke noe om språk eller prioriteringer, annet enn at det er en intensjon at den sentrale politiske og administrative ledelsen lokaliseres til Tønsberg. Det forutsettes at oppgaver og organisering utredes nærmere.

Intensjonen er også at videregående opplæring og samferdsel/sams vegadministrasjon lokaliseres til Skien. Det forutsettes at organiseringen tilpasses hensynet til brukere og samarbeidspartnere. Dette skal utredes nærmere. Utredningen skal også omfatte lokalisering og organisering av de andre virksomhetsområdene.
Utredningene skal legge grunnlaget for forhandlingsutvalgenes samlede lokaliseringsforslag. 

For det kan synes som politikerne trives i hvenandres selskap, og at det er tverrpolitisk glede over å jobbe for en sammenslåing til en region, noe som er fremmet av den blå-blå regjeringen at fylkene skal jobbe med.

Hovedformålet med møtet tirsdag var å bli orientert om status i regionreformen, og ikke minst å bli bedre kjent med hverandres fylker. 
Fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes (Høyre), oppsummerte det på slutten av dagen: 
– Dette med å møtes og bli kjent skal du aldri kimse av. Da får du debatter på et litt annet nivå, sa han.

""Fylkesutvalgene ble også kjent med Herøya industripark, og var på en rundtur i industriområdene rundt Frierfjorden.
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid var godt fornøyd med dagens møte:
– I dag fikk vi vist frem det varierte og store industrimiljøet vi har her i Grenland, Dette er Norges største industriklynge, med bedrifter i verdenstoppen med og et stort vekstpotensiale. Jeg tror dette var nyttig kjennskap for mange av fylkesutvalgsrepresentantene fra Vestfold, sa Løkslid (Ap).

Forrige uke møttes representanter fra Telemark og Vestfold fylkeskommuner for å forhandle om en eventuell fylkessammenslåing i forbindelse med regionreformen. Og arbeidet fortsetter altså denne uka.

De to fylkeskommunene utreder mulighetene for å slå seg sammen til en ny region fra 1. januar2020, og foreslår at den nye regionene skal få navnet Skagerrak.

Resultatet av forhandlingene forrige uke er en videre utvikling av en intensjonsplan for sammenslåing av de to fylkene
– Intensjonsplanen er et godt utgangspunkt for videre forhandlinger, og jeg ser frem til neste gang de to forhandlingsutvalgene skal møtes, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.  

Intensjonsplanen foreslår at den sentrale politiske og administrativ ledelsen legges til Tønsberg, mens sams vegadministrasjon og videregående opplæring lokaliseres i Skien. Dette skal utredes nærmere.
Forslaget til intensjonsplanen skal til behandling i fylkestingene i både Telemark og Vestfold den 15. desember i år. 

 

Last ned intensjonsplanen her (PDF)

Den nye regionen ønsker ta en aktiv rolle for å skape vekst i regionen ved å mobilisere og tilrettelegge for næringsutvikling, kan vi lese på Vestfold fylkeskommunes nettsider.

Den nye regionen aktivt medvirke til en velfungerende infrastruktur med sikte på økt arbeidsmarkedsintegrasjon og arbeidsplassvekst. Regionen skal utvikle et bærekraftig utbyggingsmønster ved konsekvent samordning av infrastruktur, næringsutvikling og transportformer basert på internasjonale klimaavtaler.

Den politisk styringsform skal ifølge intensjonsavtalen være formannskapsmodellen, og det legges opp til å videreføre 4 hovedutvalg. Det er foreslått at en ny region vil telle 61 representanter i fylkestinget/regiontinget.

Den enkelte fylkeskommune drives på tilnærmet vanlig vis fram til 2020. Det opprettes en fellesnemnd bestående av representanter fra begge fylkesting som driver fusjonsprosessen fra eventuelt Stortinget godkjenner søknad om sammenslåing våren 2017 og frem til 2020. Fellesnemnda skal tilsette rådmann.

Neste forhandlingsmøte arrangeres den 25. oktober, og da skal intensjonsavtalen ytterligere konkretiseres.
Fylkestingene i Vestfold og Telemark ønsker primært en region med Buskerud, Telemark og Vestfold. Intensjonsavtalen gjelder for Telemark og Vestfold, men nye forhandlinger vil bli gjennomført hvis Buskerud senere ønsker å danne en region bestående av de tre fylkene.

Arbeidet med regionreform fortsetter; neste møte forhandlingsutvalgene er allerede neste uke.

Fakta om de to fylkene:
Telemark: 
Adm.senter/Fylkeshovedstad: Skien
Areal: 15 299 km² (hvorav land:13 894 km² og vann: 1405 km²)
Folketall: 172 494 (pr. 1.  januar  2016) – Folketetthet: 12 per km²
Kilde: Wikipedia
Vestfold:
Adm.senter/Fylkeshovedstad: Tønsberg
Areal    2 224 km² (hvorav land: 2 157 km² og vann: 67 km²
Folketall: 244 967 (pr. 1.  januar  2016) – Folketetthet: 114 /per km²
Kilde: Wikipedia
Planlagt ny region og mulig framtidig fyke Skagerrak:
Adm.senter/Fylkeshovedstad: Tønsberg
Areal: 17 523 km² (hvorav land: 14 051 km² og vann: 1472 km²
Folketall: 416 461 (pr. 1.  januar  2016) – Folketetthet: 28 per km²

Linker:
Telemark fylkes facebookside
Telemark fylkeskommune
Vestfold fylkes facebookside
Vestfold fylkeskommune

Fotos: Telemark og Vetfold fylkeskommuner

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia