fbpx

Regjeringen har flertall for politireform

Radio Rjukan31. mai 20153min
politi_afea

Det er regjeringspartiene, støttepartiene og Arbeiderpartiet som er enige om den nye nærpolitireformen. Den ble lagt frem på en pressekonferanse i Stortinget klokken 14.30 søndag (!).
Nå er flertall sikret på stortinget for den nye politireformen, som innbærer mange endringe rav politisturkturen.
Det er nå klart at Bærum og Asker ikke blir en del av samme Buskerud/Vestfold/Telemark-distriktet.

Frps justispolitiske talsmann Ulf Leirstein og leder av justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik (Ap), forklarte noen av de viktigste endringene med den nye nærpolitireformen. Regjeringen har klart å samle et betydelig politisk flertall bak politireformen, som blant annet innebærer at dagens 27 politidistrikter slås sammen til tolv nye distrikter.
Det er ikke avhjort hvbor mange lensmannsområder det blir, og dette skal ikke avgjøres av politiet, men politisk.

Dette er noe av det de har blitt enige om:

* Antall politidistrikter reduseres fra 27 til 12, og Asker og Bærum blir en del av Oslo politidistrikt. I tillegg blir Finnmark ett distrikt. Troms blir ett distrikt. Resten av distriktene blir som forslaget Regjeringen la frem i mars, der de to distriktene i Trøndelag ble foreslått sammenslått.
* Antall lensmannskontorer og tjenestesteder skal også kuttes betraktelig uten at antallet er tallfestet.
* Kommunene skal involveres i endringsprosessen for antall tjenestesteder. Politidirektoratet får altså ikke blankofullmakt til å gjøre endringer. Beslutninger skal tas politisk, hvis det er uenigheter.
* I de kommuner det ikke blir noe tjenestested skal det være politikontakt som skal være i disse kommunene en eller flere dager i uken.
* Den nasjonale kriseledelsen i landet skal avklares. Som en del av reformen forplikter nå Regjeringen seg til å legge frem en sak for Stortinget med forslag om hvordan roller og ansvar avklares, og ledes i en nasjonal krise, innen utløpet av 2015.
* Det skal vurderes om det skal bygges opp en nasjonal operasjonssentral for politiet.
* Ledelse- og kulturutfordringene i politiet skal tas tak i. Arbeidet med kultur, holdninger og ledelse i politiet skal evalueres i 2017 og forankres dermed politisk.
* Etterforskningskapasiteten og – kvaliteten styrkes ved at det skal lages en nasjonal handlingsplan for etterforskningsfaget.
* En person som er underordnet politimesteren skal ha ansvar for forebyggende arbeid.

Nærpolitireformen blir behandlet i Stortinget 10. juni. Store deler av det reformen det nå er bred politisk enighet om bygger på forslaget Regjeringen la frem i mars.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia