fbpx

Mjøndalenmann dømt for kobbertyveri

Radio Rjukan21. januar 20157min
2692647760_3395

Natt til onsdag 14. august 2013 kuttet mannen ned kjøreledninger i kobber ved Gamle Rugholt stasjon fra den vedtaksfredede delen av Tinnosebanen. Ved å klippe kobberledningen ned fra stolpene medførte det ødeleggelser på materielle og kulturelle verdier.

Seinere samme dag oppbevarte han 36,8 kg kobber fra tyveriet til tross for at han var kjent med at kobberet var utbytte fra en straffbar handling. Han prøvde i retten å legge hovedskylden over på litauerne, og sa at han selv dro til Gransherad for å fiske. 

Saken kom opp i retten 19. desember 2014, der retten mottok forklaring fra to vitner.

Politiet fikk melding kl. 0045 natt til onsdag 14. august 2013 om at tre personer var blitt observert mens de gikk langs den nedlagte Tinnosbanen østover i retning Gamle Rugholt stasjon i Gransherad. Stasjonen ligger i et område vel 3 km øst for Gransherad sentrum målt etter Fv37, og observasjonen var gjort fra et bolighus som ligger nær jernbanelinjen noen hundre meter vest for stasjonen. 
En politipatrulje var framme ved stedet omkring en halvtime senere. De observerte da en hvit Toyota Hiace som sto parkert på en åpen plass i nærheten av melderens hus. Det var ingen i bilen. Politipatruljen gikk langs jernbanelinjen østover, og kom til et sted hvor kopperledningene var kuttet ned fra mastene og lå på bakken langs sporet over en strekning på anslagsvis 300 meter (mellom til sammen 4 stolper). Omtrent ved den siste masta, så de en bag med diverse verktøy som sto på toglinja, men de så ingen personer. Åstedsrapporten angir bl.a. at det var svært mørkt på stedet denne natta, og at kuttene i ledningene var helt blanke og nye. Patruljen besluttet å trekke seg tilbake til det området hvor Toyotaen sto, og fra noe avstand overvåke bilen. Litt før kl. 0600 registrerte de litt aktivitet ved bilen, men det var først etter en liten stund deretter at bilen startet opp for å forlate stedet. Patruljen stanset bilen like etter at den begynte å kjøre. Tiltalte var fører og eier av bilen, og passasjerer i bilen var to litauere. Alle tre ble pågrepet og senere varetektsfengselet.

Bagen på jernbanelinja inneholdt diverse verktøy, bl.a. en liten og en stor avbitertang, samt gaffatape.

Om formiddagen samme dag foretok politiet ransaking på tiltaltes bopel i Mjøndalen. I en plastkasse i en låst utebod fant politiet oppkuttet kopperledning, veid til 36,8 kg kopper. 

Da satte de seg inn i bilen for å kjøre, men ble stoppet av politiet like etter. Tiltalte forklarte at han ikke hadde gått langs linja i det hele tatt, selv hadde han bare krysset den att og fram rett ved der bilen sto. Det var hans bag politiet hadde funnet på linja, men den hadde han lånt bort til litauerne – så vidt han husket hadde de vært hjemom hans bopel og henta noe brus og diverse før de dro mot Notodden.

Litauerne på sin side har sagt at tiltale nå var hovedmanne.
I forbindelse med tilståelsespådømmelser i Vest-Telemark tingrett den 26. september 2013 har de to litauerne begge forklart at de satt i skogen og grillet kjøtt, da tiltalte kom og ville ha dem med seg i bilen fordi han trengte hjelp til noe. Begge forklarte at de ikke var helt klar over hvor tiltalte kjørte dem, fordi det var mørkt og de var ukjente på stedet. Tiltalte parkerte imidlertid bilen et sted med skog rundt, og de gikk deretter langs en jernbane – hvor de hjalp til med å kutte ned noe ledning. De forklarte hvordan de alle tre i fellesskap klipte ned ledningen over en strekning på en 300-400 meter. Begge forklarte at de etter en stund ble oppmerksom på noe lys i bevegelse bak seg på linja, og slik ble avbrutt i sitt forehavende.

Jernbaneverket forklarte seg om de problemer med tyveri/hærverk de over flere år hadde hatt på Tinnosbanen. Han forklarte ellers at de hadde blitt forelagt en prøve av kopperledningen som var beslaglagt på tiltaltes bopel, og at dette var en såkalt bæreline fra 1940-50 tallet som i dag var temmelig unik og identifiserbar. Han redegjorde nærmere for de aktuelle karakteristika, og kunne ikke se noe plausibelt alternativ til at også dette kopperet måtte stamme fra Tinnosbanen. Det var nettopp den omstendighet at slike ledningstyper i dag måtte spesialproduseres, som også gjorde "antikvarisk utbedring" av linjen så kostbar. Hvor både bærelinje og kontaktledning måtte fornyes, kom kostnadene anslagsvis fort opp mot kr. 2.000 per løpemeter jernbane.

Tiltalte er tidligere straffedømt fire ganger, også for vinningsforbrytelser. Dette siste ligger imidlertid så langt tilbake som i første halvdel av 1990-tallet. 

Domsslutning for tyveri og skjending av fredet eiendom ble fengsel i 90 dager, hvorav 30 dager er gjort betinget med prøvetid på to år.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia