fbpx

Vegvesen-ja til E-134 ved Rauland

Radio Rjukan2. september 20164min
e34nykart_041a

Fredag la Statens vegvesen frem sin anbefaling på en pressekonferanse i Seljord. om at fremtidig trase for E 134 mellom Gvammen i Vågsli bør i en ny, innkortet korridor nord for dagens E134.
De er bedt om å komme med sin anbefaling for bygging av en kortere trasé i Norsk Vegplan for 2018-2019.

""

– Anbefalingen fra Statens vegvesen om å gå for en ny, innkortet korridor vil gjøre traséen gjennom Telemark mer attraktiv, noe som er viktig for fylket vårt. Anbefalingen styrker også argumentene for at E134 skal få en arm videre til Bergen, særlig sett i sammenheng med at riksvei 52 blir anbefalt som den andre hovedveien mellom Vestlandet og Østlandet, sier Knut Duesund, leder for Hovedutvalg for samferdsel i Telemark Fylkeskommune.

Den nye traseen vil gjøre veien hele 35 kilometer kortere, og vil kunne korte ned reisetiden med mer enn 50 minutter mellom Kongsberg og Haukeli.
Duesund mener at Statens vegvesen har gått for det klart beste alternativet.
– Denne anbefalingen var svært positiv sett fra Telemarks side. Trafikkveksten på denne strekningen vil bare øke i årene som kommer, og forkorting av strekningen vil bidra til en mer effektiv trafikkflyt.

""Prosjektleder Morten Ask presenterte fredag 2. september Vegvesenets anbefaling.
(Foto:Tor Arvid A. Gundersen)

Statens Vegvesen velger å gå for nord-alternativet, der også en ny korridor sør for Totak er vurdert, med rettest mulig linjeføring. Hensikten er å redusere reisetid og avstandskostnader og bedre fremkommeligheten vinterstid gjennom investering i helt ny vei.

For å motvirke negative virkninger for viktige tettsteder langs dagens trasé, anbefales det at viktige riksveger og fylkesveger i prosjektområdet rustes opp, slik at god tilkopling blir ivaretatt.
I vurderingene som er gjort, antar man at attraktiviteten for nord-fyket øker, mens den går litt ned for Seljord og Bø.
Dette skal bøtes på med bedre avkjøringer og veier.

LAST NED:

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia