fbpx

Kommunebudsjettet 2022-2025: Nesten bare kloakk og helse og omsorg til investeringer

Radio Rjukan12. november 20235min
kommunestyre formannskap (11)

Den nye kommunalsjefen for plan Jan Øya var på talerstolen for første gang i formannskapets møte når tjenesteområde samfunn og investeringsbudsjettet kom på kartet i budsjettorienteringen.
– Jeg har bare vært med i bare 5 uker, men det jeg ser er at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep, noe som må sees på over en større periode. Jeg tror det er best at Svein tar orienteringen, sa Øya, og overlot ordet til prosjektrådgiver Svein Aannestad.

– For 2022 prøver vi så godt vi kan å holde driften innenfor budsjett. Vi har som målsetting å gjennomføre investeringsprosjektene som er planlagt, og samtidig har fokus på å effektivisere driften, og samtidig være en god og interessant arbeidsgiver, sa Aannestad.
– Det er veldig store prosjekter og det er spennende dager på sektor samfunn.

VAR-avgifter finansieres gjennom kommunale avgifter, eller såkalt selvkost, og utgjør 400 millioner i langtidsplanperioden fram til 2025, dvs. 100 millioner i året.

– Årlig investeringsramme på andre områder er satt til 33,3 millioner kroner inkl. mva. i planperioden. Årlig avsettes det 20 millioner som egenandel til investering. Det er lav investeringsramme. Konsekvensen er at det må prioriteres strengt på hvilke prosjekter som skal gjennomføres, sa Aanestad.

– Kommunen står foran store og komplekse utbygginger i perioden fram mot 2025, sa Aannestad før han la fram detaljert oversikt, der det mest oppsiktsvekkende var at posisjonens valgkamplovnad om ny flerbrukshall blir skjøvet ut av inneværende periode.
Det var opprinnelig lagt inn i langtidsbudsjettet med start i 2022, men nå er det skjøvet til 2025.

Totalt 436 millioner. VAR 400 millioner kroner. Pleie og omsorg 50 millioner i 2022 og 100 millioner de kommende tre årene totalt 350 millioner.
– Det er en total investering på 1,05 milliarder de neste fire årene, der ordinære investeringer utgjør 436 millioner, sa Aanestad.

I forrige langtidsplan var det lagt inn 54 millioner til fleridrettshall i inneværende valgperiode. Den er fjernet med unntak av 10 millioner kroner i 2025, ti tross for at dette var prioritert vakgløfte fra posisjonen (H, Ap og Frp).

– Her er det gjort et godt arbeid som skisserer en idrettshall til en kostad av 69 millioner, der halvparten er spillemidler og momsrefusjon, slik at kommune kan komme ut med en totalinvestering på ca 35 millioner, sa Aannestad, uten åp nevne at dette var naturligvis beregnet som kostnad i 2021-kroner.

– Vi har tatt ut el-anlegg i Saaheimhallen fra investeringer fordi kommunen ikke eier bygget, så det må over i et annet budsjett. Dette kan ikke gå på investeringsbudsjettet.

Kommunedelplan for Rjukan er snart klar, men den store utfordringen blir miljø og bærekraft, og nasjonale føringer vil være krevende både i omfang, temaer, vurderinger og innhold, sa Aannestad.

Teknisk enhet består av de fire avdelingene Bygg, Vann avløp og renovasjon, Renhold og Brann og redning.
Kvaliteten i Tinn er god, men pengebruken er relativt høy sammenlignet med kostra-tall, de vi rapporterer på det meste, sa Aannestad som viste at Tinn var veldig effektiv på saksbehandlingstid der Tinn slår alle nabokommuner og landsgjennomsnittet voldsomt og at det har vært registrert innsigelser i Tinn de siste fire årene.
– Her er Tinn veldig flinke. Det er et kvalitetsstempel.

Tinn bruker mye penger på brann og ulykkesvern, men har en by som er krevende brannmessig, verdensarv og en kommune med stort areal og gjennomfartsveier.

– De operative kostnadene de siste årene har gått ned, men forventingene er høye. Vakant stilling som gartner fra nyttår besettes ikke etter oppsigelse, og det samme med en ledig rådgiverstilling på Landbrukskontoret hodes vakant.
– Kommunen fungerer i spenningsfeltet med å ivareta en selvstyrefunksjon og en forvaltningsfunksjon for statens behov for å sette i verk nasjonal politikk på lokalt nivå.

– Det blir en stor jobb for alle kommune å imøtekomme statens krav til bærekraft og miljø. 55% innen 2030 og 100% innen 2050, sa Aannestad.

Kommunedirektøren oppsummerte med i avrundingen av budsjettfremleggelsen at alle kutt i tjenesteytinga hadde konsekvenser, etter at det ble tatt opp at gartner-stillingen ikke ble gjenbesatt.

 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia