fbpx

E134 og E16 foreslås som stamvei øst-vest

Radio Rjukan21. januar 20155min
stamvei-e134_7ef0

– Det er nå behov for å plukke ut noen få hovedforbindelser for å sikre at det blir nødvendige midler til større utbygginger av disse. E134 over Haukeli og Rv7/52/E16 over Hemsedal bør prioriteres når forbindelsene mellom øst og vest skal utbedres, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

Det har versert mange forsøk på å ta fra E-134 statusen som hovedvei mellom øst og vest, til tross for at det er korteste veien idag (458 km). At veien beholder sin status betyr noe for satsing på veien i framtida, og er sett på som svært viktig for Telemark, og også Tinn kommunes nærhet til denne veien.
Nå har Statens Vegvesen helt klart prioritert E-134 som viktigst og med best potensial for en vintersikker vei mellom øst og vest, og det nevnes også at en trasé over Rauland kan spare inn en halv times kjøretid, uten at det er vektlagt vesentlig i rapporten.

Alle forbindelsene over fjellet har viktige regionale og lokale oppgaver, men denne utredningen har fokus på de nasjonale oppgavene. 
– Disse to hovedvegforbindelsene betjener ulike områder. Sammen gir de mindre sårbarhet og større pålitelighet, sier Aksnes. 

– På bakgrunn av den samfunnsøkonomiske analysen foreslår vi en langsiktig strategi der E134 gis høyeste prioritet. Med utbygging av ferjefri E39 mellom Stavanger og Bergen vil E134 kunne betjene hele området mellom disse byene. Vi ønsker en utbygging av vegen på hele strekningen mellom Drammen og Haugesund, sier Aksnes.

En utbygging av forbindelse fra E134 mot Bergen fra Jøsendal via Odda gir en rask rute mellom Bergen og Oslo og god samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
– Det finnes flere mulige traséer for en slik veg – og her foreslår Vegvesenet en konseptvalgutredning (KVU) for å analysere de ulike konseptene, sier fungerende vegdirektør.
En strekning via Rauland gir vesentlig større nytte enn via Seljord, men det kan være konflikt mellom nasjonale og lokale interesse. Aksnes mener at valget av konsept bør analyseres i samme KVU som for armen til Bergen.

E134 kan ikke være den eneste forbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet som det satses på.
– Vi mener Rv52 over Hemsedal er det strategisk mest framtidsrettede alternativet ved siden av E134. Det gir raskere forbindelse mellom Oslo og Bergen og gir samtidig videre utviklingsmulighet mot Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Her foreslår vi også at man utreder en ny bru på Rv5 for å erstatte ferjesambandet Fodnes – Mannhelle, sier Lars Aksnes.

– Vi må gjøre mange små og store tiltak for å sikre god og vintersikker trafikk på de ulike fjellovergangene mellom øst og vest. For å få en langsiktig akseptabel situasjon er det behov for større utbygginger, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes om arbeidet.
Han mener det er behov for en sterkere prioritering av hvilke vegforbindelser det skal satses på. Utredningen skal gi grunnlag for å fastlegge en strategi for utviklingen av øst-vest forbindelsene for prioriteringer i kommende revidering av Nasjonal transportplan.  

""

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia