fbpx

– Datalagringsrettsaken bekymrer ikke

Radio Rjukan23. oktober 201616min
rjukan-technology-nydro-senter_2a6d

Det var mer enn én ukes maraton-rettssak fram til og med fredag i Aust-Telemark tingrett der Rjukan Technology Center AS har saksøkt Tinn kommune for 75 millioner kroner. 

Konfilkten mellom Tinn kommune og menneskene bak datalagringsselskapet Rjukan Technology Center AS har blitt rullet ut i tingretten.
Selskapet Rjukan Technology Center AS hevder at Tinn kommune misligholdt sine forpliktelser rundt to avtaler om å etablere et datalagringsselskap i Rjukan Næringspark på Rjukan.
Tinn kommune på sin side har avvist alle beskyldninger og alle krav.

""– Jeg er trygg på at vi har vårt på det tørre, sier Bergsland til Radio Rjukan. Han er ett av vitnene, og den andre av tre involverte ordførere i prosessen for å få datalagring til tinn de siste 7 årene, der han overtok etter Turid Opedal (Ap), der han kom på som ordfører fra Høyre i en fempartikoalisjon.

– Tinn kommune har vært veldige klar hele tiden, og vi har gort det vi kan for at en tablering kunne finne sted, og vi binder oss ikke opp til én på bekostning for andre. vi var glade da Green Mountain kom på banen i Tinn, da det trakk ut med RTC, men vi ville gjerne ha at begge etablerte seg, og så egentlig bare fordeler med det, sier Bergsland.

– Vi har vært en vertskommune, og ønsker alle etableringer velkommen, og at all etiske retningslinjer ble fulgt, såg det er jeg ikke bekymra for.
Detta jobba jeg veldig mye med, og husker veldig godt hvert møte, og alle prosessene, og har ingen problemer med å svare på noe i denne saken, sier Bergsland, som mener de var like klare for RTC som Green Mountain. Men kundene manglet, sier Bergsland, som tror at RTC ville vært i drift i dag med en kunde som facebook, som var her før de valgte et annet land.

Rjukan Technology Center AS (RTC) påstår at Tinn kommune har påført selskapet et betydelig økonomisk tap gjennom å selge en eiendom på Svadde Industriområde til konkurrerende Green Mountain AS til samme formål, samtidig som de jobbet med RTC i en annen del av byen.

– Tinn kommunes salg undergravde og umuliggjorde vårt datalagringsprosjektet progresjon, heter det i teknologiselskapets innledende sluttinnlegg til tingretten.
– To samarbeidsavtaler ble inngått samtidig som Tinn kommune i det skjulte etablerte sitt eget datalagringsselskap, Rjukan Mountain Hall med Tinn Energi som interessent.
I den siste samarbeidsavtalen som ble inngått hevdet RTC at Tinn kommune også forpliktet seg til ikke å starte eller fremme etablering av lignende datalagring.
Saksøker mente også at Tinn kommune med hjelp av avisa Dagens Næringsliv fikk oppkonstruert en korrupsjonsanklage mot daglig leder av teknologiselskapet, Paal R. Diskerud.

Tinn kommune avviser på sin side alle krav og påstander, og at det ikke er dokumentert noe økonomisk tap.

Det var i 2009 at både kommunalt eide Tinn Energi og Norske Systemarkitekter hver for seg planla en datalagringsetablering i Tinn. Næringsetableringssakene var unntatt offentlighet på hemmelige politiske møter i kommunen. Usikkerhet ble til inhabilitet og fiendskap mellom partene, og datalagringsetableringene dro så ut i tid at store bedrifte rsom var interessert, som Facebook og Google forsvan ttil andre nordiske land.

""Den stort anlagte artikkelen i Dagens Næringsliv lørdag 8. november 2014 skapte furore i Tinn fordi flere aktører i RTC ble omtalt og ifølge rådmann Rune Lødøen ble usikkerheten enda større da tidligere næringssjef Audun Moen mandagen etter informerte om jobbtilbudet han hadde mottatt fra Paal Diskerud i 2012 om å bli daglig leder i det nye datasamarbeidsselskapet Norzetta.
Lødøen sa i retten at det var fordi noen andre hadde hevdet at dette var korrupsjon, at kommunen startet sine egne undersøkelser i saken.
Rådmann Lødøen og daværende ordfører Steinar Bergsland sender derfor et brev til Økokrim der de ber de se på saken. Økokrim legger seinere vekk korrupsjonsanklagene som grunnløse.

​Paal Diskerud og RTC-advokater prøvde i retten å så tvil om sentrale aktører fra Tinn kommune sin habilitet

Det kom også frem i tingretten at det var styreleder Stein Lier-Hansen som signerte opsjonsavtalen med Green Mountain på Svadde. Denne avtalen veltet alle datalagringsplanene til RTC og Norzetta.

Daglig leder i RTC, Paal R. Diskerud, var innkalt som vitne. Han har ikke eierforhold i verken RTC eller Norzetta, men var den som tilbød næringssjef Mogen jobb.
– Jeg ringte rådmannen i Tinn og informerte om jobbforespørselen. Så spurte jeg Audun Mogen om han kunne være interessert. Vi stod litt langt fra hverandre på fastlønn og jeg sa at i det private næringsliv var det bonuser å hente ved suksess. Mogen sa han ikke kunne leve av bonuser og da foreslo jeg at han kunne få to, tre prosent av all fremmedkapital han klarte å hente inn. Og det innbefattet også offentlige støttemidler. Det var det og dette ble altså til korrupsjonsanklager, sa Diskerud i retten.

Audun Mogen ønsket da å granske om disse lønnsbetingelsene kunne betegnes som korrupsjon. Men sakene i DN førte til at Tinn kommune frøs videre samarbeid med Rjukan Technology Center og Pål Diskerud.

""Problemene mellom partene startet allerede etter etableringen av Rjukan Mountain Hall noen måneder etter RTCs inntreden.
Det kom som en overraskelse på eierne i Norske Systemarkitekter, som mente de hadde en intensjonsavtale med Tinn Energi om ikke å drive konkurrerende virksomhet.

Tidligere styreleder og styremedlem i Tinn Energi, Jan Stenersen sa i retten at han synes det var synd at Rjukan Mountain Hall ble skrinlagt, da de hadde en utenlandsk investor som ville gå inn med millionbeløp i euro.

Tidligere næringssjef i Tinn kommune Audun Mogen fortalte i retten at han opplevd det som vanskelig at Tinn Energi kjørte eget datasololøp. Men i forhold til Smedvig gruppens ankomst i 2013 så han det ikke som et problem at Rjukan Næringsutvikling hjalp dem til å etablere seg på Svadde.
– Jeg brukte aldri uttrykket korrupsjon, sa Audun Mogen i retten, og ba om at dette uttrykket ikke ble brukt. Det skal det likevel ha blitt i brevet fra kommunen til Økokrim.
Mogen benektet også at han kunne huske at han var blitt kontaktet av en irritert Diskerud da Green Mountqain-avtalen var blitt kjent.
Mogen sa også at han mente det var positivt med fler eaktøreer innenfor samnme bransjke og at det plass nok på Svadde til flere datalagringsaktører, og at han som næringssjef i Tinn kommune mente at også Green Mountains etablering på Rjukan var bra for lokalsamfunnet han jobbet for.

Hvem som tipset Dagens Næringsliv kom aldri fram, i rettssaken. 

I sitt vitneprov var daglig leder i Tinn Energi Andres Sætre ikke med på den virkelighetsforståelsen. Han forklarte at TinnEnergi fikk pålegg av Norges Vassdrags og Elektrisitetsvesen om å sikre sine data bedre, og at de dermed økte deres kunnskap om datalagring i takt med videre arbeid med å oppfylle kravet i direktivet. Det ble etterhvert en idé til forretningsområde. En datalagringsfjellhall, Rjukan Mountain Hall, i det nedlagte tilfluktsanlegget i Skriugata utpekte seg som egnet område, og RNU ble koblet på. Så kom Norske SystemArkitekter inn i bildet. Det ble til et samarbeid og intensjonsavtaler.
TE skulle bidra med bredbånd og strøm.

Men så avsluttet TE samarbeidet.
Etter valget i 2011 som endte med nytt politisk regime i Tinn kommune, ble Olav Ulleren spurt om han ville ta på seg vervet som styreleder i Tinn Energi, der han mål var å komme fram til en enighet med RTC. Og snart hadde Rjukan Mountain Hall og RTC funnet sammen. Nydro ble etablert og måtte raskt skifte bnavn til Norzetta etter Hydro-protester.
RMH stilte kapital til rådighet, men det gjorde ingen av de andre.
– Det skjedde ingenting, så vi hoppet av, sa Sætre, som mente at det ville være for ille at Tinn skulle gå glipp av mulighetene de hadde innenfor datalagring.

– Det skjedde ingenting. Jeg etterlyste framgang flere ganger, men pengene kom aldri, forklarte Ulleren i retten, helt i samsvar med Sætres forklaring.
De satte også et stort spørsmålstegn over at det aldri ble etablert en administrasjon i selskapet.
Ulleren forklarte også at Tinn kommune ikke hadde hatt noen rolle i disse beslutningene, og at han helleer ikke så noen problemer med flere etableringer innen samme område på Rjukan.

Det ble beskrevet som en lettelse da Knut Molaug og Green Mountain kom på banen. Da hadde man jobbet på spreng i flere år for å få til datalagring på Rjukan. Ingen mente heller å kunne at Green Mountain ville sperre for andre datalagringsaktører.

Fakta om Datalagringsrettssaken:
I rettssaken som har gått over 10 dager i Aust-Telemark tingrett har Rjukan Technology Center AS sin prosessfullmektig er Pål Remman prosedert for saksøker, mens Tinn kommune har hatt sin advokat Stein Erik Stinessen fra Lund & Co på saken.

Partsrepresentantene i saken er Paal R. Diskerud (eier av RTC AS) og Tinns ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland. Teknologiselskapets vitner er Jan Ivar Thomas, Greg R. Malin, Espen Remman, Hermann Skougaard, Jan Erik Korsjøen, Jesper Jeppesen, Rune Lødøen, Turid Opedal, Steinar Bergsland, Audun Mogen, Andres Sætre, Olav Ulleren, Stein Lier Hansen, Jan Stenersen, Ingar Hovden, Finn Arild Bystrøm, Jeff Fini, Tim Chadwick, Todd Whitaker, Jon Paulson, Tore Diskerud, Jean-Paul Balajadia, Mike Foust, Ham Southworth, og Randi Egge Husby.

Tinn kommune har følgende navn på sin vitneliste: Rune Lødøen, Steinar Bergsland, Audun Mogen, Andres Sætre, Olav Ulleren, Stein Lier Hansen, Steinar Ulla, Turid Opedal, Guttorm Ervik, Per Næs, Jan Stenersen, Eli Samuelsen og Knut Molaug.

 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia