fbpx

Skal verdsette kulturarven på Rjukan og i Sandefjord

Radio Rjukan10. januar 20224min
Rjukan by - Foto: Eystein M. Andersen

Kulturarven skal verdisettes – Forskningsprosjekt skal mildne dragkampen mellom vern av kulturarv og arealfortetting.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har i samarbeid med Transportøkonomisk institutt fått tildelt et forskningsprosjekt

fra Regionalt forskingsfond Vestfold- og Telemark, hvor formålet er å teste økonomiske metoder som kan benyttes av

fylkeskommunen i deres saksbehandling i urbane områder.

-Vi opplever ofte at det kan være uenighet mellom kulturmiljøhensyn og fortettingshensyn i byene våre. Mens utbyggerne

trekker frem økonomiske verdier, snakker vi om estetiske og historiske verdier. Ved å teste ut ulike økonomiske metoder

ønsker vi å se om vi gjennom å snakke et noe likere språk kan dempe konfliktnivået, sier Terje Gansum, seksjonsleder for

Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Spredt geografi

Prosjektet starter i Sandefjord og på Rjukan. De to byene egner seg til prosjektet fordi de representerer ulike hensyn,

plassering geografisk og i forhold til innbyggerantall og type reiseliv. Vi ser frem til dialog med kommunene om prosjektet,

og håper at økt kunnskap om verdien til kulturmiljøene i Sandefjord og Rjukan sentrum skal komme både fylkeskommunen

og kommunen til gode.

Prosjektet skal i første omgang teste ut to ulike metoder; boligprismetoden i Sandefjord sentrum og ringvirkningsanalyse på Rjukan.

  • Boligprismetoden viser hvor mye man er villig til å betale ekstra, eller mindre, for å bo i en bevaringsverdig bolig. Her benyttes

statistiske metoder til å sammenligne boliger hvor alt er likt utenom at den ene er bevaringsverdig. Forskjellen i pris er det man

er villig til å betale mer eller mindre for boliger som er bevaringsverdige.

  • Ringvirkningsanalyser benyttes til å beregne blant annet omsetning og sysselsetting i forbindelse med reiseliv til historiske bymiljøer.

Nye tanker

Dette er første gangen det forsøkes en mer systematisk bruk av metodene som del av fylkeskommuners saksbehandling.

-Det er gøy å være i gang med dette prosjektet og vi opplever en svært fremoverlent fylkeskommune som vil og skal noe med forskningen.

Det å se et problem er ofte enkelt, men som part i en sak kan det være vanskelig å se hvordan en selv kan bidra til å løse problemet snarere

enn å plassere ansvaret hos andre. Denne evnen viser Vestfold og Telemark fylkeskommune så til de grader at de har, og det gjør det veldig

inspirerende å arbeide med dem, sier prosjektleder Christin Krohn ved Transportøkonomisk institutt.

Prosjektet skal være avsluttet våren 2022.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia