fbpx

Rjukan Rockfestival er konkurs

Radio Rjukan5. september 201513min
aage2_d945

Det er AS'et bak Rjukan Rockfestival som nå er sendt til skifteretten, etter at selskapet har en uoppgjort gjeld på et sted mellom 150 og 200.000 kroner. Gjelden skriver seg tilbake til 2013 og 2014, da det var slutt ""på midlene fra overskuddet på 500.000 fra 2010-festivalen.
Etter det Radio Rjukan erfarer er det svært få eller ingen verdier i boet, da festivalen har leid inn det som trengs, med unntak av noen boder og litt kontormateriell. Ellers er det innlån og innleie av utenforstående firmaer og Tinn kommune som har bidratt til det materielle under festivalen.

I pressemeldingen gjør styret ikke skjul på at de håper noen tar opp tråden og viderefører festivalen i et nytt selskap, og at festivalnavnet og -idéen nå er "up for grabs".
Støste kreditorer er musikkrettighetsorgaisasjonen TONO og Meny, men også noen mindre kreditorer går på tap av mindre beløp, og aksjeeierne har tapt sin investeringskapital.

Pressemeldingen i sin helhet:

Styret i  Rjukan Rockfestival AS har besluttet å sende boet til opphør, og gjennomfører en styrt avvikling. Årsaken er at årets festival ikke gikk med stort nok overskudd til å dekke opp opparbeidet gjeld fra 2013 og 2014 på i underkant av 200.000 kroner.""– Det er et stort nederlag at vi må sende aksjeselskapet bak etterhvert tradisjonsrike Rjukan Rockfestival til opphør. Vi har snudd mange steiner for å hente inn underskuddet festivalen har opparbeidet seg ved å tenke nye og besparende løsninger for å få til en 17. utgave av festivalen, men har kommet til at ett nytt festivalår har for mange usikkerheter. I juni 2015 hadde vi topp vær, men likevel kommer 150-200 festivalgjester for lite til at vi klarer å få dekket inn gammel gjeld. Årets overskudd på 150.000 kroner, som var første overskuddsår siden 2010, ble altså for lite til å kunne fortsette festivalen. (Overskuddet på 500.000 fra 2010 har holdt festivalen flytende før det.)

Styret takker kreditorer som gjennom disse årene har vært velvillige, ventet på sine penger og beklager de få som nå går på tap som følge av at selskapet ikke klarer å gjøre opp for seg, melder styret i festivalen.Det er artist-rettighetsinnehaver TONO og hovedsponsor Meny, som dessverre er de som tar hoveddelen av tapet ved konkursen, men også noen mindre kreditorer som blir skadelidende av den opparbeidede gjeld på 350.000,- tilbake til festivalårene 2013 og -14.

Styret takker likevel på det sterkeste for den økonomiske tålmodigheten som er vist festivalen underveis siden 2013. Styret takker også de som har vært villige til å avkorte regninger i forsøk på å bedre situasjonen.

Det sittende styret velger å kaste kortene. En regnværsfestival i 2016 ville blitt umulig å overleve for festivalen, og et ansvarlig styre kan ikke drive for kreditors regning. Styret takker de mange sponsorer og frivillige som har bidratt underveis, de mange festivalgjengere, og all velvilje, ikke minst fra Tinn kommune, som har reddet festivalen med å forskuttere av det årlige kulturtilskudd på 150.000,- ved  mer enn én anledning. Det har bidratt til 16 fantastiske år, og en institusjon som svært mange vil savne.""Det er imidlertid ikke til å stikke under en stol at årsaken til konkursen er at publikumstallet på festivalen har gått ned hvert år siden 2010, og også i 2015, til tross for en svært restriktiv pengebruk for festivalen. Det har kort og godt ikke vært mange nok som har møtt for å holde festivalen gående de siste årene, til tross for det styret mener er topp programmering. Samtidig har det dukket opp festivaler over hele landet, som konkurrerer om publikum. Bare i år var det fem festivaler samme helg, bare i Telemark. Det til tross – en festival idag er avhengig av stor lokal publikumsvilje.Rjukan Rockfestival startet i 2000, og var da én av syv rockfestivaler i Norge. siden har festivalmarkedet eksplodert. Det samme har artistprisene og det profesjonelle markedet med agenter som driver artistprisene i været. Rjukan Rockfestival har all respekt for artistene og at de får deres levebrød gjennom festivaler, men det er likevel trist at det truer en festival som er 100% basert på frivillig virksomhet.""Rjukan Rockfestival har hatt det som kan krype og gå av store norske artister på plakaten, som DumDum Boys, Turboneger,  MadCon, BigBang, Gluecifer, Raga Rockers, DeLillos, Hellbillies, Karpe Diem, Dance With A Stranger, Sivert Høyem, og nå siste Åge Aleksandersen og Seigmen, og mange  andre som alle har bidratt til uforglemmelige opplevelser på festivalen. I tillegg kommer en rekke store utenlandske navn som Saxon, Manfred Mann's Earth Band, Slade, Rainmakers m.fl. vært på plakaten. Festivalen takker for 16 uforglemmelige år.  Det sittende styret kaster kortene, men er villige til å bidra med hjelp, kunnskap, verdifulle kontakter og historisk kapital dersom noen ønsker å overta festivalidéen på Rjukan, og bringe tradisjonen videre.

Dersom det skulle være noen som gyver på for å få festivalideen til å leve videre, ber vi spesielt det lokale publikum om å møte opp på festival hvert år. uten lokal støtte kan ikke en mellomstor festival i Norge overleve med dagen priser.

Styrets største ønske ville være at festivalidéen kunne leve videre.

Styret har ikke andre kommentarer på komme med i sakens anledning.

Rjukan, 4. september2015 

Styret i Rjukan Rockfestival AS

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia