fbpx

Glad for at Blomsterpiken får sin plass i Adminiparken

Radio Rjukan7. desember 201714min
blomsterpiken_2d3b

Tinn kommune har endelig fått positivt svar på at statuen som forestiller en fire år gammel jente med en blomsterkurv kan bli plassert i den vernede Adminiparken, som er en del av verdensarven.
Det ble opprinnelig et nei, men kultursjef Marit Kvitne og tinn kommune påklaget saken.

, basert på et bilde fra 30-årene, der kunstneren Reidun Aafløy Hansens selv står med blomsterkurven – et selvportrett av en statue hun ønsket å gi i gave til Tinn.

I svaret kommunen har fått er det klart at statuen likevel får bli plassert i Adminiparken, da parken er stor nok, men ikke ved dammen som kunsteren ønsket, og plasseringen må skje i det som kalles "nedre del" av parken.

Det er en ganske fornøyd kunster Radio Rjukan får kontakt med.
– Takk for statuen og gratulerer med at den faktisk får sin plass i Adminiparken, Reidun Aafløy Hansen!

""– Jo, takk! Jeg håper dere vil trives med den. Det var derfor jeg gjorde det, og kom med gaven. Og det er historisk riktig for meg at den står der. Jeg hadde en veldig fin tid på Rjukan, sier kunstneren som bodde på Rjukan fra 1929 til 1938. Det var i 1933 at svart-hvitt bildet av henne ble tatt like ved dammen i parken.

Er du skuffet over at statuen ikke får stå ved dammen som du ønsket, men at den kommer i nedre del av parken?
– Det får være det. Jeg er ikke veldig fornøyd med det. Jeg lekte jo ved dammen, og i forholdet til det og bildet var det jo ønsket, men det får gå. Nå kan jeg ikke bruke mer tid og omtanke på dette, sier den 91 år gamle kunstneren.

Nå blir det altså blomsterpike-statue i Adminiparken, men først tidligst til våren.
Men Aafløy Hansen har også et problem med at den ikke lenger få stå der den står.. 
– Den opptar plass på Stenskulptur, og jeg har fått flere telefoner om at den nå må hentes.
– Jeg har bedt dem vente litt til, så blir den sendt til Rjukan, men det har ho trukket ut.
– Jeg veit ikke hva jeg skal gjøre. Det er ekstra styr om den må tas hjem hit til meg før den tas til Rjukan. 
Jeg kan ikke belastes med omkostninger heller, men jeg kan få dem hjem hit før den blir hentet, hvis kommunen betaler det, sier Aafløy Hansen.

Men den saken er allerede løst, ifølge kultursjef Marit Kvitne.
– Jeg avtalte i går med Bjørn Iversen. Han henter statuen på Steinskulptur direkte til Rjukan, og tar kontakt med Reidun og avtaler forløpet, så hun skal slippe å ta den hjem, sier Kvitne.

Saken har fått stor oppmerksomhet, også langt ut over det lokale, etter at saken vakte harme i sosiale medier.
Folk i lokalsamfunnet mente det var respektløst å ikke få avklart hvordan man skulle ta imot en gave fra en anerkjent kunster.
Det gikk så langt som at kultursjefen måtte sende ut en detaljert beskrivelser av situasjonen med overskriften:
"Selvfølgelig er Tinn kommune positiv til å ta imot skulptur fra Reidun Aafløy Hansen".
Etter denne redegjørelsen har man påventet svaret på klagen som er sendt inn til Telemark fylkeskommune. Det svaret som nå er kommet som 75% positivt.
""Siden er saken behandlet i diverse medier og nevnt i Rallarrevyen.

Det ble også et stunt i mars når en mystisk gullforgylt dukke med blomsterkurv (bildet t.h.) dukket opp i Tveitoparken i løpet av natta, mens kultursjefen var på World Cup på Gaustablikk. 

Det er ennå ikke avklart hvem som stod bak stuntet som også fikk stor oppmerksomhet i mediene, langt utover de lokale.

Statuen var forseggjort, og en rekke forsøk på å finne frem til "synderen" har ikke ført frem, selv om det har vært diverse rykter rundt lokal konstellasjoner rundt kunstnere og kreative multimedieartister.

Her er kultursjefens redegjørelse om saken i sin helhet:

"Selvfølgelig er Tinn kommune positiv til å ta imot skulptur fra Reidun Aafløy Hansen.

Etter de siste ukers enorme engasjement i både RA, Radio Rjukan og på sosiale medier rundt kunstneren Reidun Aafløy Hansen sitt ønske om å donere en skulptur til Tinn kommune, ser kultursjefen det nødvendig med en oppklaring og faktainformasjon sett fra Tinn kommunes side.

Tinn kommune fikk skriftlig henvendelse fra Reidun A. Hansen 28. januar 2016 der hun skriver at hun ønsker å donere en skulptur til kommunen. I et svar tilbake til Hansen i februar, takker Tinn kommune for det generøse tilbudet med at henvendelsen vil bli tatt opp til administrativ vurdering før saken legges frem for politisk behandling. Saken vurderes og konkluderes med at Tinn kommune er positiv til å ta imot gaven, men flere opplysninger vedr. kostnader og plassering må innhentes, før saken kan behandles politisk.

Fordi Adminiparken er fredet etter kulturminneloven, fikk fredningsmyndighetene i Telemark Fylkeskommune en uformell henvendelse fra Tinn kommune i mars. Signalene kommunen fikk var tydelige; parken er sårbar for flere inngrep og tålegrensen for endringer av parkens karakter – opprinnelig uttrykk i forhold til utplassering av nye elementer – er liten. 13 april sender kultursjefen en epost til Hansen og informere om at henvendelsen hennes jobbes det med – men at signalene fra fredningsmyndighetene var tydelige.

Før det kan jobbes videre med saksbehandlingen ber kultursjefen i den samme eposten, om en tilbakemelding fra Hansen på om en plassering i Adminiparken er et krav fra kunstneren eller om det er et ønske, og at det i så fall er opp til Tinn kommune å finne en egnet plassering. Da svare Hansen « Jeg har sett skulpturen for meg ved den øvre dammen i Adminiparken hvor bildet ble tatt i 1930. Skulle dette ikke la seg gjøre, ønsker jeg likevel at skulpturen skal finnes på Rjukan. Men jeg forbeholder meg å se stedet, som dere velger». Tinn kommune tar på nytt en uformell kontakt med fredningsmyndighetene og etter samråd med de skulle alternative plasseringer vurderes. Samtidig som dette foregår kommer det en tilsvarende henvendelse fra en annen kjent norsk kunstner som ønsker å donere en skulptur til kommunen med anbefaling om hvor statuen skal plasseres.

Alle henvendelser skal likebehandles og samtidig som økonomiplanen vedtas med store økonomiske utfordringer, ser administrasjonen behovet for en prinsipiell vurdering og behovet for en plan for hvordan slike henvendelser skal håndteres og en strategi på hvordan Tinn kommune skal utsmykkes videre. Det vedtas å opprette an administrativ kunst og utsmykningskomite som jobber videre med sakene. Dette blir Hansen informert om i juni, med en beklagelse over at saksbehandlingen kommer til å ta tid. Pga. av sommerferie hadde komiteen sitt første møte 25. august der alternative plasseringer ble vurdert. Hansen får i et brev dat. 31. august informasjon om at bemerkningene fra fredningsmyndighetene tilsier at alternative plasseringer skal vurderes.

Komiteen fremlegger tre forslag, Atrå barne- og ungdomskole, Rjukan barneskole og Tveitoparken. Komiteen påpeker i brevet at kommunen er positiv til å ta imot skulpturen og at komiteen avventer tilbakemelding fra henne på disse tre alternative plasseringer før saken tas videre. Da kommunen ikke får svar sendes det en påminnelse 27. september. 29. september har komiteen sitt neste møte og det enes om, basert på de tydelige signalene fra fredningsmyndighetene, om ikke å sende en formell dispensasjonssøknad på daværende tidspunkt. 6. oktober kommer svaret fra Hansen der hun begrunner sitt ønske om plassering i Adminiparken og at hun syns det er feil å ta en avgjørelse på andre plasseringer før det foreligger et svar fra en formell søknad til Telemark Fylkeskommune.

I november ringer RA til kultursjefen og ber om status i saken – og artikkelen som publiseres 16. november resulterer i stor debatt på sosiale medier. Følgende sitater er hentet fra debatten: Tinn kommune ønsker ikke å motta skulptur…Tinn kommune takker nei… Kommunens kjølige mottakelse…. Dette er flaut på vegne av kultursjefen….Skulptur til besvær….kommunen krangler med kunstneren……kunstneren krever at den står i Adminiparken….en fornærmelse mot kunstneren å plassere den i Atrå… « Hvis ikke statuen blir plassert i Adminiparken så vurdere jeg å trekke tilbudetsier Reidun Aafløy Hansen.».

Dette er informasjon som Tinn kommune ikke kjenner til og påstander som kommunen ikke kjenner seg igjen i. Årsaken til lang behandlingstiden skyldes flere faktorer slik faktaopplysningene over viser. Slik Rådmann informerte om i formannskapsmøtet torsdag 24. november sendes det en dispensasjonssøknad til Telemark Fylkeskommune. Tinn kommune er og har alltid vært positiv til å motta denne skulpturen.

Marit Kvitne
Kultursjef Tinn kommune"

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan AS



Alt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.



Utviklet av Fairmedia