fbpx

Tinn kommunes Byggeskikkspris 2016 til restaureringen av Kallekiosken

Radio Rjukan24. desember 20168min
byggeskikksprisen2016-1_3df1

""Det ble trangt i den lille nyoppussede grønne kiosken ovenfor Bjørkhaugbakken tirsdag ettermiddag.
Da troppet hele kulturstyret, med kultursjef og ordfører opp for "å se" på 
hva som var gjort med Kallekiosken.

Det gikk imidlertid ikke mer enn noen minutter før kultursjefen avslørte hva som var grunnen, og før juryens for,mann, Ragnar Gunleiksrud leste begrunnelsen.

Årets Byggeskikkspris i Tinn kommune tildeles Kallekiosken og arbeidet med å bevare og gjenskape kiosken slik den framstod i sine glansdager.

Prisen ble tildelt Tim Tomter, som initiativtaker til rehabiliteringen og Rune Bråthen, som byggeier. Prisen ble delt ut av ordfører Bjørn Sverre Birkeland etter at han også hadde sagt noen velvalgte ord, leder av Kultur og oppvekstutvalget Ragnar Gunleiksrud og kultursjef Marit Kvitne, og hele kulturstyret applauderte ved overrekkelsen..

Eier Rune Bråthen kjøpte Kallekiosken med den hensikt å pusse opp bygget, slik at det igjen fremstår som noe byen kan være stolt av, og til tross for at bygget ikke ligger innenfor det som er definert som Verdensarven, har bygget blitt en berikelse for Rjukan by.

​Byggeskikkprisen består av en messingplakett for montering på fasade, en kunstdiplom laget av kunstneren Liv Solberg Andersen og en gavesjekk på kr. 10.000,-.

Se video 1 av kulturstyrets begrunnelse:

Se video 2 av overrekkelsen:

I begrunnelsen til årets pris står det å lese:
Kallekiosken ble oppført i 1930-årene med noen bygningsmessige endringer som utskifting av panel noen tiår senere. Initiativtakerne bak istandsettingsarbeidene har vist et prisverdig engasjement for å bevare Rjukans kulturarv. Prosjektet vitner om en sterk vilje til å gjenskape en liten flik av fortiden og et stort pågangsmot og en omfattende dugnadsinnsats for å nå målet.

Personene bak istandsettingen har vist en forståelse for at også mer uunnselige byggverk og spor etter folks dagligliv er en viktig del av Rjukans historie og at også dette inngår i den unike helheten som utgjør verdensarvstedet og som vi i dag stolt viser fram til omverden.

Kallekiosken har en sterk plass i Rjukanfolks bevissthet og mange mennesker har gode minner knyttet til tiden da kiosken var i drift. Kiosken er sterkt synlig i bybildet og tilbakeføringen er et viktig vitnesbyrd om det fokuset på bevaring og stolthet av fortiden som i dag preger Rjukan. 

Restaureringen og gjenskapingen av Kallekiosken er prosjekt som kan få store ringvirkninger gjennom at det inspirerer folk til å ta ansvar for vår felles kulturarv, samtidig som det viser at alle kan bidra og at den enkeltes bidrag betyr mye forståelsen og formidlingen av byen vår. 

Hvis det samme engasjementet og innsatsviljen blir overført til andre prosjekter, vil det gjøre en stor forskjell i forhold til å bevare og gjenskape det store særpreget og det unike bygningsmiljøet vi har Rjukan. 

Tinn kommune håper derfor at denne prisen er til inspirasjon og motivasjon for andre entusiaster og byggeiere i kommunen, heter det i begrunnelsen for årets pris.

Bakgrunn:
I år reviderte Tinn kommune vedtektene for tildeling av byggeskikkpris. Dette fordi det var et behov for å konkretiseres enda tydeligere kriterieene for å kunne bli tildelt byggeskikkprisen. Fra og med i år er byggeskikkprisen delt inn i to kategorier – en for bevaring og en for nybygg – dette for å skille bedre mellom de innkomne forslag. Tinn kommunes byggeskikkpris 2016 fikk inn forslag på fem bygg, og årets pris ble tildelt i kategorien for bevaring.  

Kultur- og oppvekstutvalget er jury og har vurdert kandidatene etter følgende retningslinjer:
Kandidater til prisen vil være eksisterende byggverk og/eller anlegg som er restaurert, utvidet og/eller tilbakeført i respekt for tradisjon etter opprinnelig arkitektur og byggeskikk, og som kan inspirere og være et forbilde for andre byggherrer. Gode prinsipper og metoder for bygningsvern skal legges til grunn men, også integrasjon av nye materialer og form ved utvidelse av eksisterende byggverk. 

Aktuelle kandidater kan være både private og offentlige/halvoffentlige bygg eller anlegg. Arbeidet skal fremstå som fullført og som aktuelle kandidater vurderes bygg eller anlegg ferdigstilt i løpet av de 3 siste år.      

 

Tinn kommunes Byggeskikkpris 2016 tildeles KALLEKIOSKEN og til å motta prisen: 
Pressen inviteres til å dekke begivenheten. 
Oppmøte kl. 16.00 ved KALLEKIOSKEN , langs Sam Eydesgate. Rett før/etter nr. 246.  
Prismottakerne Tim Thomter og Rune Bråthen er ikke klar over at Kallekiosken er tildelt årets byggeskikkpris og utdelingen vil bli en overraskelse for dem. 

Tinn kommune ber vennligst pressen om ikke å offentliggjøre prisvinneren eller ta kontakt med dem før etter tildeling tirsdag 29. november kl. 16.15 for å kunne opprettholde overraskelsesmomentet. 

Kallekiosken har sin egen side på facebook for mer info om arbeidet og bilder. 

Marit Kvitne, Kultursjef, Tinn Kommune
 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia