fbpx

31 Verdensarv-millioner første året

Radio Rjukan21. mars 20167min
saaheim-nedenfra_8707

Norges nyeste verdensarvsted, Rjukan-Notodden industriarv får i år 31,2 millioner kroner av Riksantikvaren til ulike ""kulturminnetiltak innen verdensarven.
– Med en samlet søknadssum på 67 millioner kroner er dette en bra uttelling, ifølge verdensarvkoordinator i Telemark fylkeskommune, Alexander Ytteborg i en uttalelse på Telemark Fylkeskommunes nettside.
– Dette viser at det er høyt fokus og stor satsning på industriarven vår. Slike tildelinger bidrar til å løfte verdensarvområdet og Telemark, sier verdensarvkoordinatoren. Han er veldig fornøyd med årets tildelinger, men ønsket seg mer til jernbanefergene.

– Jeg hadde også gjerne sett at istandsettingstiltakene på «Ammonia» og «Storegut», samt slippen på Tinnoset var tilgodesett med mer penger, sier Alexander Ytteborg.

Det største prosjektet i Tinn er istandsettelse av Mannheimen med tilbakeføring av fasadene så nært opp til opprinnelig uttrykk som mulig. Prosjektet vil omfatte hele bygningen fra tak til drenering, og er kostnadsberegnet til 20 millioner kroner. Det vil gå over to år. Mannheimen er i dag Tinn kommunes asylmottak, men ble bygd i 1916 av Hydro for å huse enslige menn som kom til Rjukan. Bygget er et av de signifikante objektene i verdensarven.

Det største prosjektet på Notodden er Lienfoss kulturmiljø som er definert som en viktig oppsluttende verdi til verdensarven. ""Prosjektet omfatter istandsettelse av tømmerrenna i strekningen fra Lienfoss til Kanalbyen, istandsettelse av Lienfoss bru som var inngangspartiet til Lienfoss kraftstasjon, opprustning av gangveien og arkeologisk utgraving og formidling av kraftstasjonsruinen. Dette prosjektet er beregnet å koste noe over 16 millioner kroner, og vil gå over to år. Det blir gjort i nært samarbeid med Hydro Energi og Øst-Telemarkens Brukseierforening.

Verdensarvrådet håper å få etablert en støtteordning for de som eier verdensarvbygg i byområdene på Notodden og Rjukan. Målet er at innbyggerne i byene skal få direkte nytte av verdensarvstatusen. Riksantikvaren har bevilget 1 million kroner til pilot i 2016. Prosjekt «Company Towns» har som mål at byområdene på Notodden og Rjukan som omfattes av verdensarven over tid blir satt i stand eller tilbakeført, og at innbyggerne skal få veiledningsmateriell og økonomisk støtte for antikvarisk istandsetting og tilbakeføring. Prosjektet skal bidra til god forankring omkring verdensarvverdiene blant innbyggerne.
 

Årets tildelinger til fylkeskommunen fordeler seg slik:

Verdensarvkoordinator – verdensarvråd                      1 250 000
Company towns                                                           1 000 000
Lienfoss med tømmerrenna                                         4 500 000
Istandsetting av tømmerrenna på strekningen Lienfoss
Hyttebyen, og brua til Lienfoss kraftstasjon
Mannheimen, Istandsetting/restaurering                      5 000 000
Prosjekt sikring – synteseovn                                       1 000 000
Skiltplan – skilting på Lienfoss                                         260 000
Fredet bygg og anlegg i privat eie, flere bygninger ca. 2 500 000
Prosjekt undervisningsverktøy, avslag
Mulighetsstudie verdensarvsenter, avslag
Tilleggssøknad verdensarvkoordinator, avslag

Tildelinger til Norsk Industriarbeidermuseum fra Riksantikvaren:
Rjukanbanen
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) land,                     765 000
Prosjekter på land,                                                         6 027 876
Fartøyvern
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) vann                  2 000 000
Storegut                                                                          1 664 300
Ammonia                                                                        2 242 500

Samlet sum tiltak i verdensarven                                 31 209 676 kroner.

Les saken på Telemark Fylkeskommunes nettside

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia