fbpx

Utlyser stillingen som leder av Rjukan Frivilligsentral

Radio Rjukan27. januar 20176min
mot-huset-2_71bd

Tinn kommune søker etter ny daglig leder for Rjukan frivilligsentral i 100 % stilling fra 1. mai. Astri Klonteig, som har bygd opp frivilligsentralen fra starten av går nemlig av med pensjon nå i april, og kommunen søker ny kost.
Frivilligsentralen sorterer under Tinn kommune, har kommunal oppnevnt styre, og rapporterer til kommunalsjef Gjertrud Lien og kultursjef Marit Kvitne.
Disse er også kontaktpersoner ved spørsmål om den spennende stillingen.

I utlysningsteksten står det å lese:

Rjukan frivilligsentral holder til i Mogata 2 i Rjukan sentrum og deler lokaler med MOT-kafeen – et møtested for barn og ungdom. Rjukan frivilligsentral skal være et kontaktpunkt og bindeledd mellom frivillige som ønsker å yte en ubetalt innsats i lokalmiljøet og de som trenger og har behov for å motta en slik innsats. Sentralen skal samtidig være en møteplass og brobygger mellom det offentlige og det frivillige.

Sentralen er eid av Tinn kommune og er administrativt organisert under Enhet for kultur. Arbeidsgiver-, personal- og økonomiansvar for drift av sentralen er lagt til enhetsleder for kultur. Styret i sentralen har det overordnede faglige ansvaret for sentralens virksomhet.

Daglig leder er i samarbeid med styret ansvarlig for løpende drift av sentralen. Driften skjer i samsvar med sentralens egne vedtekter, handlingsplaner og styrets bestemmelser.

Daglig leder skal:

medvirke til godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner, enkeltpersoner, kommunen og andre offentlige instanser, bedrifter, stiftelser osv.
bidra til å skape et miljø for frivillige hjelpere og gi disse mulighet, opplæring, og veiledning til å yte frivillig innsats
rekruttering av frivillige
fange opp udekkede behov for frivillig bistand og møte disse behovene
samordne eksisterende lokale tiltak med sentralens sine tilbud
drive markedsføring og informasjonsarbeid om sentralens tjenestetilbud
holde styret underrettet om alle forhold i virksomheten
være sekretær for styret, forberede styresaker og sørge for at styrets vedtak blir iverksatt
utarbeide budsjett, regnskap, handlingsplan, årsmelding for styret
ansvar for evaluering av sentralens drift med utgangspunkt i målsettingene
innføre internkontroll som sikrer forsvarlige tjenester og korrigere avvik
delta i aktuelle opplærings- og samarbeidstiltak
påta seg andre arbeidsoppgaver pålagt av styret eller arbeidsgiver
 

 

Egenskaper:

en leder med stor arbeidskapasitet, er selvstendig, strukturert og målrettet
en organisator, iverksetter og gjennomfører
er kreativ og løsningsorientert – med evne til å engasjere og motivere
være opptatt av å utvikle frivilligsentralen til å være en attraktiv arena og sentral møteplass for frivillighet
ha gode samarbeidsevner, være serviceorientert, utadvendt og kunne ha gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig, muntlig og digitalt
personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Kvalifikasjoner:

erfaring fra ledelse og kompetanse innenfor:
offentlig virksomhet
økonomi og administrasjon
styrearbeid/årsmøteforberedelser/saksbehandling
søknad- og rapportskriving
ulike administrative datasystemer
IKT, markedsføring, sosialmedieformidling
erfaring fra frivillig arbeid og organisasjonsarbeid
relevant høyere utdanning på bachelornivå nivå, manglende utdanning kan
kompenseres med relevant realkompetanse.

Vi tilbyr:

meningsfylte, varierte og utviklende arbeidsoppgaver
selvstendig stilling
opplæring i interne datasystemer
fleksibel arbeidstid – det kan påregnes noe kvelds- og helgearbeid
gode pensjon- og forsikringsordninger i KLP
prøvetid 6 mnd.
lønn etter avtale
Søknadsfrist 20. 02.2017

Vi ber søkere benytte elektronisk søknadskjema  og at søknaden er så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål merkes ID-nummer 992 og sendes Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan.

For generelle opplysninger om stillingen kan spørsmål stilles til post@tinn.kommune.no eller kultursjef Marit Kvitne på tlf. 35 08 26 00

Hele stillingsutlysningen

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia