fbpx

Stort kommuneoverskudd

Radio Rjukan25. mars 20224min
torget12-medtraer_43d1

Tinn kommune gikk med 78,84 millioner kroner i overskudd i 2021, noe som er over 10% av driftsbudsjettet. Kommunen har som målsetning at de skal gå med minst 3 % i overskudd i sine budsjetter.

Den gledelige nyheten kunne kommunedirektør Anne Tove Sandal Teigenes fortelle Tinn kommunestyre i sin orientering før deres møte torsdag.
Hun la samtidig fram en advarsel om at dette ikke var noen garanti mot anstrengt kommuneøkonomi årene som kommer – til tross for rekordoverskuddet.

De siste to årene har Tinn kommune gått igjennom en solid slanking av kommunebudsjettet. 30 stillinger ble fjernet i 2020, og 2,5 nye i 2021, i tillegg til at man meget kontroversielt la ned driften av Miland skole.
2020 var et år med lave kraftpriser og ditto lavere inntekter, mens 2021 har vist seg med priser som har vært de høyeste noensinne.

 

Her er tallene og orienteringen som kommunedirektøren la fram:

«Dette er foreløpige og ureviderte tall og det vil kunne bli endringer i tallmaterialet fram mot politisk behandling i juni. Analysen er basert på hovedtall og reflekterer ikke interne forskjeller og enkeltavvik som vil nøytralisere hverandre i en totalvurdering.
Hovedkonklusjonen er likevel entydig; Tinn leverer et svært godt resultat i 2021.

Det gode resultatet skyldes i det alt vesentlige høye kraftpriser og en solid vekst i skatteinngangen – altså ikke påvirkbare inntekter.
I tillegg har Tinn kunnet tilbakeføre tidligere avsatte kraftinntekter. Det er grunn til å understreke at inntektsveksten ikke kan anses som varig.
De solide inntektene bidrar likevel til at vi i 2021 kan få bygget opp fondene våre med et betydelig beløp.
Netto driftsresultat er foreløpig beregnet til 78,84 millioner NOK (10,25%).
Opprinnelig var netto driftsresultat budsjettert til 26,97 millioner NOK og ble i løpet av året oppjustert til 65,66 millioner NOK.
15,9 millioner NOK er relatert til økt skatteinngang.
Veksten i skatteinngang fra 2020 var på hele 19,1 millioner NOK (12%).

Dette er likevel noe lavere enn landsgjennomsnittet som ligger på 16%. 28,8 millioner NOK skyldes høye kraftpriser.
I tillegg er det tilbakeført tidligere avsatte kraftinntekter med 6,0 millioner NOK.

Justerer vi resultatet for disse «ekstraordinære» inntektene, kommer vi ned på et korrigert driftsresultat på 28,14 millioner NOK. Og det er dette som sier noe om den underliggende driften.

Veksten i skatteinngang er en konsekvens av en sterk norsk økonomi på tross av pandemien, men kan ikke anses som varig, og Finansdepartementet har allerede for 2022 nedjustert anslagene for skatteinngangen til kommunene.
Kraftprisen i 2021 endte på 76 øre per kWh (et gjennomsnitt over året), men vi skal ikke lenger tilbake enn til 2020 før vi er nede på et historisk lavt nivå på 9,81 øre per kWh.

Tilbakeførte avsetninger er en engangssak som vi har tatt belastningen for i tidligere regnskapsår.
Prognoser for befolkningsutvikling og demografi i kombinasjon med store investeringsbehov tilsier en anstrengt kommuneøkonomi for Tinn i årene fremover.
Men, resultatet i 2021 har styrket forutsetningene våre for å møte utfordringene.»

 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia