fbpx

Storstilt tiltakspakke for Vestfold og Telemarks næringsliv

Radio Rjukan31. mars 20207min
fylkesvei_7791

Tiltakspakken ble presentert for fylkestinget tirsdag formiddag og består av en rekke ulike tiltak med ett formål for øye: Å støtte opp om det regionale nærings- og kulturliv i en svært krevende tid.

– Vestfold og Telemark har 122 500 private og 62 500 offentlige arbeidsplasser. Vi har ingen å miste. Statsministeren har omtalt Regjeringens korona-tiltak som de mest omfattende og inngripende siden krigen. De kompenserende tiltakene må også være det. Hvis ikke vil vårt fylke – som landet for øvrig – oppleve at mange bedrifter som stenges ned ikke vil bli startet opp igjen. Det må ikke skje, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Mange ulike tiltak

Tiltakene omfatter stort sett alle sektorer i fylkeskommunen. Her er noen av de akuttiltakene:

 • Framskynde vedlikehold som kan settes i gang umiddelbart. Tiltaket har en kostnadsramme på 40-60 millioner kroner.
 • Utbetale inngående fakturaer umiddelbart. Sørger for likviditet til leverandørene i størrelsesorden 15-200 millioner kroner.
 • Framskynde vedlikehold av fylkesveinettet til en verdi av 60 millioner kroner.
 • Inngå kontrakter innen asfalt, veioppmerking og bruvedlikehold til en verdi av 60 millioner
 • Fremskynde service på fylkeskommunens bilpark. Verdi 2-3 millioner kroner.
 • Fremskynde bestilling av forbruksvarer til lager. Verdi 20-30 millioner kroner.
 • Styrke bedriftsintern opplæring for sårbare bedrifter.
 • Styrke og sikre finansiering for Visit Vestfold og Visit Telemark.
 • Styrke oppfølging av lærlinger gjennom å omdisponere personell for å styrke elevtjenester og oppfølging av enkeltelever og lærlinger.
 • Karrieresentrene i Vestfold og Telemark avlaster NAV med å veilede noen av deres kunder. Fra medio april vil i tillegg noen av de ansatte på karrieresentrene jobbe 100% med NAV-oppgaver.
 • Sikre utvidet og gratis tilgang på e-bøker.
 • For å unngå permitteringer i DNT omdisponeres prosjektmidler ved å engasjere Turistforeningen til å oppdatere kartdata over ferdselsårer.
 • Åpne skolene for privatisteksamener og tverrfaglige eksamener. Sikre elevene progresjon og motvirke risiko for frafall og tapte skoleår.
 • Tilrettelegge for mer individuell elevoppfølging gjennom å omdisponere personell til rådgivning, veiledning og digital leksehjelp. På denne måten også motvirke psykiske belastninger og samtidig «se» alle elever.
 • Alle vedtatte bevilgninger til arrangementer og tiltak som ikke blir gjennomførte innen kunst og kultur, idrett og friluftstiltak vil få utbetalt sine tilskudd i sin helhet etter vedtak. Om tiltaket/aktiviteter ikke blir gjennomført i år, blir pengene overført til neste år.

Garantifond

I tillegg til alle strakstiltakene som ble presentert for fylkestingspolitikerne tirsdag, viste fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendal fram planer om et garantifond som skal bistå næringslivet i Vestfold og Telemark med tilbud om likviditet når bedriftene skal starte opp igjen straks korona-krisen er over. Det vil være et betydelig behov for tilførsel av økonomiske tilskudd i en slik fase.

Det er snakk om å bygge opp et omfattende garantifond. Vestfold og Telemark fylkeskommune inviterer lokale banker, LO og NHO med på å etablere en garantiordning til en verdi opp mot 100 millioner kroner slik at bedrifter i regionen får likviditet til oppstart igjen etter krisen.

– Det erstatter ikke bankene, men er et supplement til banken for å komme over kneiken ved oppstart, fremholder fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendal.

Fylkesrådmannens forslag til tiltak vil bli opp til vurdering på neste fylkestingsmøte i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Statlig tilførsel helt nødvendig

Fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendal la til at det trolig vil komme flere nye tiltak på lista, og at tiltakene kan økt både i omfang og størrelse avhengig av de statlige overføringer til regionen.

– Vi iverksetter en bred og målrettet virkemiddelpakke mot skadevirkningene fra korona. Effekten av korona berører alle sider av innbyggernes liv og derfor må også tiltakene gjenspeile dette. Vi er særlig opptatt av at tiltak treffer målgruppene og at vårt bidrag kan bidra til at flest mulig bedrifter i Vestfold og Telemark klarer å overleve krisen, sier Jan Sivert Jøsendal.

Han påpeker at tiltakspakken er satt sammen i en tid der Vestfold og Telemark fylkeskommune selv står overfor store økonomiske omstillingsutfordringer i årene fremover.

– Vestfold og Telemark fylkeskommune er opptatt av å være en regional utviklingsaktør som tar ansvar for innbyggerne og verdiskapingen i regionen vår. Med økt tilførsel av statlige ressurser i denne vanskelige tid, forsikrer jeg at vi skal gjøre enda mer, sier Jøsendal.

KILDE: Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia