fbpx

Stilte spørsmål om Miland skole i formannskapet

Radio Rjukan20. november 20205min
miland-skole

Kampen for Miland skole er i full gang etter at kommunalsjefen har foreslått nedleggelse av skolen allerede fra 2021. Leder for foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Miland skole Hans Torsvik Ørnes som hadde bedt om anledning til å stille spørsmål i formannskapets spørretime, og han rettet spørsmålene til kommunedirektøren.

Spørsmålene

– Jeg ønsker gjerne å stille følgende spørsmål i spørretimen i formannskapets møte 17. november.
Dette er på vegne av FAU på Miland. Jeg eller noen andre fra FAU kan gjerne stille spørsmålene – også digitalt hvis det ikke kan være flere fysiske deltakere i møtet.
1. Hvilke steder i Tinn kommunes Plan for skole og oppvekst 2016 – 2025 er det konkrete føringer om å legge ned Miland skole?
2. Hvilke parter som berøres av en eventuell skolenedleggelse er kontaktet i forkant i forbindelse med behandlingen av budsjettforslaget?
3. I Tiltaks-ID “Nedleggelse av Miland Skole” er det stipulert at nedleggingen fører til reduserte kostnader på 5.907.000 kr. Hvordan er dette beløpet regnet ut?
4. Det er en lang prosess hvis Tinn kommune fremmer en egen nedleggingssak om Miland skole – hvor lang tid er da satt av til full konsekvensutgreiing og tilhørende endring av forskrift for skolekretser, samt høringsrunder for dette?
5. I kommunens samfunnsplan er hovedmål nummer en for Tinn kommune som samfunnsutvikler at vi skal ha en nasjonal og ledende reiselivsnæring. Hovedmål nummer to er: “Tinn kommune skal ha aktive lokalsamfunn som forutsetning for god folkehelse og samfunnsdeltagelse”. Hvordan mener man å ivareta dette målet overfor lokalsamfunnene Miland og Mæl ved en eventuell nedleggelse?
-Jeg ønsker også svarene skriftlig, sa Hans Torsvik Ørnes fra talerstolen.
– Vi er redde for at beslutningsgrunnlaget er mangelfullt så vi håper at man i det minste tar seg tid til å utrede konsekvensene før man gjør vedtaket.

Tilsvar

Han fikk et umiddelbart tilsvar fra fungerende kommunedirektør Svein Aanestad.
– Det var mange spørsmål, og også noen politiske som jeg ikke kan svare på, og du får heller ikke fullstendige svar idag, men i ettertid skriftlig, sa Aannestad.
– Vi forstår at det skaper reaksjoner, og hva en skole betyr for et lokalsamfunn. jeg har vært med på mange slike før, og vet at dette er vanskelige saker. Men vår oppgave er å gi råd. Vi er i den situasjon i Tinn at vi har ganske mange skoler, og elevantallet og budsjettramma går ned. Men Vi har også sett på konsekvensene, sa Aannestad og gjentok at det ville bli fritt valg mellom skolene i Atrå og Rjukan som har ledig kapasitet.
– Besparelsene ligger i å ikke øke lærerressursene, og på teknisk sektor, sa Aannestad.
– Et av spørsmålene er hvor vi har tallene ifra. Det er små klasser på Miland, cirka 50 elever fordelt på syv trinn. Det blir forholdsvis dyre klasser, når det er kapasitet både i Atrå og på Rjukan. Men det er ikke tall med to streker under. Reduserte ting på teknisk og reduserte lærerressurser er det viktigste. Men de skal ikke miste jobben, men det løses ved turnover.
I 2021 har vi lagt inn en halvårseffekt 2,1 og helårseffekt 4,2 millioner pluss reduserte driftskostnader, sa Aannestad, som lovte å gi grundige skriftlige svar på spørsmålene, på den delen som ikke er politiske.
Formannskapet fikk seinere spilt av videoen som er laget av elever og foreldre ved skolen, og som RA også har formidlet.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia