fbpx

STHF har like mange ansatte som før

Radio Rjukan20. september 20168min
leger-kirurger-operasjon_0d42

Sykehuset Telemark beveger seg fra krise til krise. Etter tilsynssakene som ledelsen har fått servert på sitt bord, til nye økonomiske bekymringer. Hittil i år ligger STHF 48 millioner dårligere an enn budsjettert.
Det var budsjettert med et overskudd på 16 millioner i 2016, men man går mot et underskudd på langt over 40 millioner. Underskuddet så lanbgt i 2016 er på 38 millioner kroner med utgangen av august, på 2/3 av året.
Det er klart etter at styret i STHF ble fremlagt tallene fra ledelsen i siste styremøte.
Nå skal budsjettene kuttes med 107 millioner kroner for 2017. Sykehusdirektør Bess Frøyshov sier til TA at det ikke blir mulig å gjennomføre kuttene uten at det vil bli nedbemanninger.

Sykehuset telemark har over 4.000 ansatte, og like mange som før 124 mistet jobben åpå Rjukan sykjehus og tilsvarende 43 i Kragerø. 
Dermed er det like mange ansatte nå som før nedleggelsen av de to sykehusene i 2014.
Nå planlegger man å legge ut Porsgrunn sykehus for salg allerede i 2017.

Av tallene som ble fremlagt går det fram at Sykehuset Telemark HF har like mange ansatte nå som de hadde da de la ned sykehusene på Rjukan og i Kragerø i den såkalte "Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF".
Enda verre er det at disse tallene kan sette en stopper, og i det minste en utsettelse, for den nye planlagte stråleenheten som man vant i kampen med Tønsberg sykehus.
Det er ikke mer tre uker siden Varden meldte at "Stråleenheten kan komme på plass i 2019" og at det var stor optimisme på STHF, da finansministeren var på besøk, da "Frp-ere, Ap-ordføreren, Høyre- og Sp-politikere sto sammen i skjønn forening og ønsket sjefen for Norges pengebinge velkommen, sammen med sykehusdirektør Bess Frøyshov."
Nå melder TA at den økonomiske styringen av STHF er så dårlig at "Stråleutbyggingen kan bli utsatt".
Får ikke Sykehuset Telemark skikk på økonomien, kan all planglagt utbygging bli lagt i en skuff. Dette gjelder både nytt strålebygg for kreftpasienter og nytt sengebygg, inntil ledelsen har fått kontroll på økonomien.

Økonomidirektør Tom Helge Rønning la ikke fingrene imellom da han orienterte styret ved Sykehuset Telemark.
– Økonomien er den største trusselen mot prosjekter vi har planer om. Vi har en god finansiell situasjon. Men utfordringen er å skape en økonomisk langsiktig bærekraft som gjør at vi evner å bære framtidige prosjekter, sier han.
– Dette gjelder både for stråleenhet og for ny sengepost. Dette er ikke mulig å gjennomføre, og de blir satt på vent, inntil vi har en økonomisk situasjon som forsvarer dette, sier Rønning.
– Det er to tre hovedområder som utfordrer oss. Vi ser en økning i aktivitet. Dette knyttet til blant annet radiologi. Det er også en kraftig økning i varekostnader, som blant annet inneholder legemidler. Og det er innenfor IKT.
– Men det er også noe vi kan gjøre med, det er de variable lønnskostnadene. For her har vi overskridelser på egne budsjetter. Dette gjelder overtid, ekstravakter og alle type variable lønnskostnader, sier Tom Helge Rønning til TA.

Styreleder Tom Jørgensen omtaler den økonomiske situasjonen ved Sykehuset Telemark som en krise i et oppslag i TA.
– Det er en økonomisk krise. Vi har hørt økonomidirektør Tom Helge Rønning si at det var riktig å bruke betegnelsen krise om situasjonen. Det tror jeg det er viktig for styret å slutte seg til, sier styreleder Tom Jørgensen.

Han peker blant annet på det at det i dag er like mange årsverk ved sykehuset som det var før man startet arbeidet med utviklingsplanen og nedleggelsen av sykehusene på Rjukan og i Kragerø.

– Bemanningen er tilbake på det nivået som det var før vi startet omstillingen. Vi taper 40 millioner kroner samtidig som vi skal investere 90 millioner kroner. Her er det en mangel som tilsier at vi bruker opp de pengene vi har tenkt til investeringer på å finansiere aktiviteten, sier Jørgensen til avisa.

– Det betyr ikke at det er noe finansiell krise, presiserte Rønning.
– Det er fortsatt penger til å betale lønninger, for sykehuset har hatt en god finansiell situasjon i mange år.

Følgende forslag ble vedtatt enmstemmig av styret på styreemøtet:
"Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med foreslåtte strakstiltak for å minimere årets budsjettavvik. Styret ber administrerende direktør minimere investeringsnivået inneværende år for sålangt som mulig kompensere for resultatavviket".

Mer om saken:
Les mer om konsekvensene i TA
Tom Jørgensen om at det er krise i TA 
Underskuddet 2016 omtales i Varden

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia