fbpx

SP la fram

Radio Rjukan22. oktober 20156min
folkets-helsetjeneste-221015_b613

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, Akershus Sp og anestesisykepleier på A-hus Anne-Line Kjos Sollie, Sps helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen var sammen med om fremleggelsen da Senterpartiet idag lanserte sitt alternativ til nasjonal helse- og sykehusplan. Planen har også Tinns nye ordfører, Bjørn Sverre Sæberg Birkeland vært med på å utforme i kraft av sin funksjon som nytt SP-medlem styreleder i KIL (Kommunenes Interesseforening for Lokalsykehus.)

Her er hele "FOLKETS HELSETJENESTE" Sps alternative nasjonale Helse- og sykehusplan (PDF-dokument – 42 sider) (3MB)

– Folkets helsetjeneste baserer seg på en nettverksmodell for å sikre kvalitet, beredskap og likeverdige helsetjenester i hele landet samt en demokrati- og ledelsesreform som tar sykehusene tilbake til folkevalgt styring, sier Kjersti Toppe.
Toppe mener at pasientens helsetjeneste er en for snever inngang og kommer med klar adresse til helse- og omsorgsminister Bent Høie.
– Helsetjenesten har et mye videre samfunnsoppdrag enn enkeltindividene, sier Senterpartiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe.

Toppe, har sammen med de andre partitoppene i Senterpartiet tatt Tinn med storm i kjølvannet av Sykhuset Telemarks rasering av Rjukan og Kragerø sykehus som begge er redusert til en ubetydrelighet i fylkets helsetjenester, i det de kaller utviklingplanen for Sykehuset Telemark. En plan som ogå innebærer stenging av sykehuset i Porsgrunn, og mer og mer åpenbart er en nedskjæring av Telemarks helsetilbud, under blåøyde idéer om at det skal komme et nytt sykehus i grenands som det ikke en gang er lovet så mye som en krone til, under ledelse av direktør Bess Frøyshov, som hr oppnådd å bli folkefiende i Øvre Telemark.
Samtidig er tilliten til helsevesenet i Øvcre Telemark rasert. 
I en spørreundersøkelse har mer enn 90% sagt at de har mistet tillit til Sykehuset Telemark.
 
I Senterpartiets nettverksmodell er helse- og omsorgsministerens forslag i sykehustalen 7. januar om at kun sykehus med opptaksområde på 60-80.000 innbyggere skal kunne opprettholde fullverdige akuttfunksjoner mindre relevant, fordi det viktigste vil være det samlede befolkningsgrunnlaget for de samarbeidende sykehusene.
– I nettverksmodellen fungerer lokalsykehusene som «eiker» i et hjul hvor regionssykehuset/universitetssykehuset er «navet». I en slik modell er det et gjensidig avhengighetsforhold mellom store og små sykehus. Flere slike faglige nettverk kobles så sammen til større enheter som dekker det samlede regionale og nasjonale behovet for spesialisthelsetjenester, sier stortingsrepresentanten og legen fra Senterpartiet.
– Gjennom tydelig arbeidsdeling, rotasjons- og hospiteringsordninger, samarbeid om spesialistutdanning og felles bakvaktsordninger for helsepersonell, skal kvaliteten i de ulike sykehustilbudene styrkes, fortsetter Toppe.
 
Toppe gikk også til angrep på foretaksmodellen, som hun mener har ført til sentralisering og en sykehusstyring langt unna folk og uten folkevalgt innflytelse.
– Vi vil avvikle foretaksmodellen og gjeninnføre folkevalgt styring av sykehusene, sier Kjersti Toppe.
 
Senterpartiet ønsker at sykehusene skal samarbeide ikke konkurrere slik tilfellet ofte er i dag fordi alle må sikre seg størst mulig andel av den innsatsstyrte finansieringen.
– Vi vil rammefinansiere sykehusene som barnehager og skoler, ikke styre de gjennom en forretningsmodell, slik det gjøres i dag, avslutter Senterpartiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe.

Her er hele "FOLKETS HELSETJENESTE" Sps alternative nasjonale Helse- og sykehusplan (PDF-dokument – 42 sider) (3MB)

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia