fbpx

Skal kartlegge kulturmiljøer og landskap i Vestfold og Telemar

Radio Rjukan4. februar 20223min
moesvartn-omradet_3828

Skal kartlegge kulturmiljøer og landskap i Vestfold og Telemark som har nasjonal interesse

Vestfold og Telemark er valgt ut av Riksantikvaren til å være pilotfylke for et prosjekt som skal gjøre arealforvaltningen i Norge mer forutsigbar.

Målet med prosjektet er å få en tydeligere og mer forutsigbar kulturmiljøforvaltning som ivaretar den viktigste kulturarven vår, og legger til rette for bærekraftig utvikling i områder hvor man ønsker vekst. Dette skal gjøres ved å kartlegge kulturmiljøer og landskap av nasjonal interesse i fylket, som skal inngå i en fremtidig samlet nasjonal oversikt hos Riksantikvaren.

Vil styrke kulturmiljøforvaltningen – En slik kartlegging vil gi oss en fullstendig oversikt over hvilke områder det må tas særlige hensyn til i areal- og samfunnsplanleggingen. Oversikten vil være et nyttig prioriteringsverktøy som både gir økt effektivisering og kvalitet i forvaltningen. Ikke minst vil den gi også bedre forutsigbarhet for utbyggere og andre utviklingsaktører, sier prosjektleder Ane Ingvild Støen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Pilotprosjektet skal gjennom 2022 utarbeide rapporter som beskriver og begrunner de aktuelle kulturmiljøene og landskapene i fylket. Rapportene leveres til Riksantikvaren, som til slutt beslutter hvilke kulturmiljøer og landskap som innlemmes i den nasjonale oversikten.

– Arbeidet skal bidra til å styrke kulturmiljøenes og landskapenes rolle som ressurser i stedsutviklingen. Det skal også legge til rette for en mer liberal kulturmiljøforvaltning utenfor avgrensede kulturmiljøer og landskap, i områder hvor både kommunene og fylkeskommunen ønsker vekst. Målet er bærekraftig stedsutvikling, forklarer Støen.

Kommunene med på laget Alle kommunene i Telemark er invitert med som bidragsytere i prosjektet, og får en viktig oppgave i å foreslå hvilke av deres kulturmiljøer og landskap som kan ha nasjonal verdi, og hvordan områdene bør avgrenses.

– Vi har utarbeidet en liste med forslag til kulturmiljøer og landskap som kan inngå i den nasjonale oversikten. Denne skal vi diskutere med hver kommune i løpet av vinteren. Det vi i fellesskap kommer fram til, blir spilt inn til Riksantikvaren i juni, forklarer prosjektlederen.

Kartleggingsbehovet er størst i tidligere Telemark, etter som Vestfold fylkeskommune, i samarbeid med kommunene, kartla nasjonalt viktige kulturmiljøer og landskap i Vestfold i forbindelse med utarbeidelsen og senere revideringen av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA).

Riksantikvaren skal etter planen vedta hvilke kulturmiljøer og landskap som skal inngå i den nasjonale oversikten i desember. Kommunenes og fylkeskommunens lokalkunnskap og synspunkter vil veie tungt i vurderingen. Det er satt av både nasjonale og regionale prosjektmidler til kartleggingsarbeidet som nå er i gang.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia