fbpx

Senterpartiet: – Høie brøt loven

Radio Rjukan7. juni 20169min
toppe-sp_d2bb

Helseminister Bent Høie (H) anklages av Senterpartiet for lovbrudd i forbindelse med at Rjukan sykehus er lagt ut for salg.
Komitémedlem og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) mener statsråden kan ha brutt helseforetaksloven i forbindelse med at Sykehuset Telemark i fjor vedtok å selge Rjukan sykehus. Paragraf 32 slår nemlig klart fast at Stortinget må inkluderes når sykehusvirksomhet skal selges ut av et foretak.

Og for en gang sjkyld er Høie kjapt ute med kommentar:
– Det er veldig alvorlig når et medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fra Stortingets talerstol påstår at jeg har brutt loven, sier helseminister Bent Høie til Nationen.

– Senterpartiet tar feil. Paragraf 32 omhandler sykehusvirksomhet, altså hele virksomheten ved et sykehus. Jeg kan for eksempel ikke selge Sykehuset Telemark sin virksomhet til Aleris og privatisere den offentlige spesialhelsetjenesten. Med sykehusvirksomhet slik det er ment i loven, så handler det om virksomheten og ikke selve bygget, sier helseministeren.

Professor Jan Fridtjof Bernt i juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen mener opposisjonen på Stortinget har en god sak.
– Ut fra opplysningene jeg har fått oppgitt, mener jeg statsrådens lovforståelse er svært problematisk. Det fremgår klart at bestemmelsen tar sikte på ethvert salg av sykehus i fungerende stand til andre enn helseforetak, sier Bernt.

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe synes saken rundt Rjukan sykehus har vært syk!

– Syk prosess, skriver hun som oversikrift i en uttalelse hun har kommet med offentlig.
– Høie skygger unna og tar ikke situasjonen på alvor. Det er min erfaring etter gjentatte saker og spørsmål i Stortinget om situasjonen i Sykehuset Telemark. Senest i en interpellasjonsdebatt 1.juni. Nå må Høie sørge for nødvendige endringer i statens styrerepresentanter i Sykehuset Telemark. Regjeringen vil utvikle pasientenes helsetjeneste. Senterpartiet mener at dette også må gjelde for Telemark, skriver Toppe i sin uttalelse.

Her er hele uttalelsen fra Toppe:
– 5. juni er det to år siden helse- og omsorgsministerens vedtak om å avvikle akutt- og døgnfunksjoner ved Rjukan og Kragerø sykehus. Vedtaket ble gjort ut av hensynet til kvalitet og pasientsikkerhet, het det seg. Det skulle sikre folk i hele Telemark et bedre pasienttilbud. Rjukan og Kragerø skulle fortsatt være lokalsykehus med dagbehandling og bredt poliklinisk tilbud. Skien skulle få nytt sengebygg med 150 moderne en-sengs rom innen 2017, og en ombygging av Nordfløyen. Sengekapasiteten ved Notodden skulle også økes. Det skulle sikres bedre kompetanse i akuttmottakene. 

To år etter er situasjonen alvorlig. «Lokalsykehusene» i Rjukan og Kragerø er lagt ut for salg på det åpne markedet. Viljen til å desentralisere flere dagtilbud og poliklinikker er manglende. Det har ikke kommet noe nybygg i Skien, og Notodden har heller ikke fått ombyggingen som ble lovet i Utviklingsplanen. Fylkeslegen har gransket selve omleggingsprosessen, og konkluderte med at den har vært i strid med loven. Helseforetaket har ikke gjennomført risiko- og sårbarhetsvurderinger før omstillingen skjedde. Det var ikke vurdert risikoreduserende tiltak under omstillingen, og bruken av avvikssystemer har vært mangelfull.
 
På bakgrunn av bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte har fylkeslegen gjennomført en systemrevisjon ved Sykehuset Telemark. Denne har avdekket et uforsvarlig høyt belegg, manglende styring med personalressurser, manglende bistand til personale ved stort arbeidspress og manglende oppfølging av pasienter. Arbeidstilsynet har påpekt det samme. Fylkeslegen setter nå uforsvarlig drift i sammenheng med 3 dødsfall som er skjedd. Fylkeslegens rapport er alvorlig, men ledelsen i Sykehuset Telemark tar ikke inn over seg denne. De ser ikke sammenhengen mellom det høye pasientbelegget, omstillingsprosessen og flere uheldige hendelser som har gått ut over pasienttilbudet. Men de ansatte gjør. I Varden 4/6-16 forteller tillitsvalgte om sykepleiere som har det så hektisk på vakt at de ikke rekker å spise eller gå på do, noen gråter på vei hjem fra jobb. 

Det er innlysende at flere pasienter, uten å sikre økt sengekapasitet, fører til trengsel på avdelingene. Et pasientbelegg langt over 90 prosent, som nå er realiteten i Telemark, vet vi fra forskning er en trussel for pasientsikkerheten og sees i sammenheng med økt dødsrisiko. Men så blir det hevdet at høyt pasientbelegg var et problem lenge før omstillingen på Rjukan og Kragerø skjedde. Om så er tilfelle, hvorfor sto dette da ikke omtalt med ett ord i Utviklingsplanen, som Høie selv godkjente? I planen ble det tvert om fremstilt som et problem, at sykehuskapasiteten i Telemark var alt for stor. 

Regjeringens sykehuspolitikk har to grunnsteiner, sentralisering og privatisering. I Telemark leverer regjeringen på begge. Begge lokalsykehusene i Telemark er lagt ut på salg på Finn.no. De kan selges til kommunene, men til markedspris. Det var ikke nok å tappe kommunene for statlige arbeidsplasser og å avvikle døgn- og akuttsykehustilbudet. Kommunene skal også tappes for mest mulig penger om de ønsker å overta sykehusbygget for å drive helsetjenester til egen befolkning. Ved regjeringens omfattende konsesjon til privat sykehusdrift, er ringen sluttet. 

At Stortingsrepresentanter fra Telemark finner seg i den manglende oppfølgingen av sykehusplanen og overfylte sykehusavdelinger, er uforståelig. At lokalpolitikere i en slik situasjon, kritiserer fylkeslegen for å drive tilsyn, er bare trist. Det blir ikke bedre sykehustilbud i Telemark av å angripe fylkeslegen, som gjør jobben med å avdekke uforsvarlige tjenester. 
Å sikre forsvarlige sykehustilbud er et politisk ansvar. Det er helse- og omsorgsministeren, som selv vedtok sykehusplanen i foretaksmøtet, som sitter med dette ansvaret. Høie presiserte at omstillingen ble gjort ut av hensynet til kvalitet og pasientsikkerhet. Ut fra det, er prosessen og resultatet en skandale.

Men Høie skygger unna og tar ikke situasjonen på alvor. Det er min erfaring etter gjentatte saker og spørsmål i Stortinget om situasjonen i Sykehuset Telemark. Senest i en interpellasjonsdebatt 1.juni. Nå må Høie sørge for nødvendige endringer i statens styrerepresentanter i Sykehuset Telemark. Regjeringen vil utvikle pasientenes helsetjeneste. Senterpartiet mener at dette også må gjelde for Telemark, skriver Toppe i sin uttalelse.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia