fbpx

MR-maskin på Rjukan mer aktuelt

Radio Rjukan12. februar 201510min
rjukansykehus4_5be6

Tinns rådmann Rune Lødoen bekrefter at en MR-maskin på Rjukan sykehus har fått fornyet aktualitet etter at Sykehuset Telemark har valgt å legge ned all vesentlig sykehusvirksomhet ved Rjukan Sykehus i løpet av første halvår i år.
Rjukan Sykehus Venner har samlet inn millionbeløp for en slik investering, og Tinn kommune har tidligere satt av penger til å bidra til en slik maskin. Fram til nå har Sykehuset Telemark avvist planene om en MR-maskin, lenge i forkant av at det ble klart at Sykehuset Telemark planla å legge ned Rjukan Sykehus i den godt planlagte prosessen de har kalt en utviklingsplan for Sykehuset Telemark, men som på nåværende er mer usikker enn noensinne.

Selv om det er sådd usikkerhet om realismen i i milliardplanene for utbygging av Sykehuset i Skien på grunn av dårlig økonomi, er det klart at man ønsker å gjennomføre nedleggelsesplanene for Rjukan og Kragerø sykehus med uforminsket styrke, selv om det innebærer at kapasiteten i Telemark blir sprengt og får 100% belegg og korridorpasienter.
Man velger å legge ned før man erstatter med noe nytt.
Sykehuset Telemark og Kragerø kommune er i full prosess rundt salg av sykehusbygget i Kragerø, der det foreligger kommunale kontakter om privat virksomhet i bygget til erstatning for at Sykehuset Telemark trekker ut sin aktivitet. 
I nedleggelsesplanen skal de fleste sykehusavdelinger ved Rjukan sykehus være nedlagt allerede 20. juni i år, uavhengig av hva man har klart å bygge opp av aktivitet på de andre sykehusene i fylket. Det er også spekulert i om aktivitet forsvinner fra sykehuset allerede 27. mars.

Nå starter arbeidet med å fylle Rjukan Sykehus med ny aktivitet.
– Vi prøver å få undersøkt mulighetene til å få inn ny helserelatert virksomhet i lokalene på brei front, i tillegg til det sykehuset skal beholde i sin plan, og det som politikerne har besluttet skal lokaliseres til sykehuset av kommunal aktivitet, sier rådmann Lødøen.

– Det kan dreie seg om privat helsevirksomhet, men også støttefunksjoner til Helse Sør Øst og til statlig hold. Vi går relativt breit ut, men vi har sagt at det vi skal jobbe med skal være både faglig og økonomisk realistiske. Målet er å utnytte lokalitetene, verdiene, og ikker minst kompetansen og arbeidsplassene, sier Lødøen.

Sykehuset Telemark er planlagt utbygd for over 1 millard kroner, selv om arealene sykehusvirksomheten skal foregå på er en liten del av arealene som legges ned i Porsgrunn, Kragerø og Rjukan sykehus. Istedet for lokaler på 19.000 kvadratmeter i Porsgrunn, i tillegg til store lokaler på Rjukan og i Kragerø som skal settes ut av drift, skal et nytt og moderne sengebygg på 9.000 kvadratmeter, med 150 senger bygges i Skien. Mye av lokalene i Skien skal også pusses opp. Kostnaden er anslått til en milliard kroner. Byggestart var planlagt til 2017, og innen mai 2019 skulle all somatisk virksomhet samles i Skien.
Men Helser Sør-Øst har bebudet kutt i investeringer framover, og Sykehuset Telemark kan slite med å betjene lånegjeld med sine dårlige økonomiske resultater.

Kan den siste tids utvikling med usikkerhet rundt investeringene utbygging av sykehuset i Skien påvirke denne prosssen?

– Det veit vi ikke nå, men hvis det blir kapasitetsproblemer, skal vi skal i alle fall legge til rette for at aktivitet kan skje på Rjukan sykehus. Dette prosjektet her er ikke en omkamp om sykehuset. Vi har innsett at Stortinget som Norges øverste organ har sagt sitt, og dessverre nådde Rjukan og Tinn ikke fram med sine synspunkter. Vi hadde jo også synspunkter på realismen med å få bevilget nok penger til utbyggingen i Skien. Men vi ønsker å bygge opp helsetjenester i Tinn som ogsdå kan være et bidrag til sykehustjenester framover, dersom det er behov for det.

Tirsdag kom nyheten om at Lærdal Sykehus kan komme til å få MR.maskin, og det er også en aktuell problemstilling på Rjukan.
– Det er satt av penger i kommunen, og en MR-maskin tar vi med oss inn i disse planene, sier Lødøen, som sier at det ikke bare lenger er styret i sykehuset Telemark som bestemmer det. Men om det er en MR-maskin eller annet utstyr som det er aktuelt å investere i, er det åpent for å vurdere, sier Lødøen, som bekrefter at mulighetene er større.
– Man hva er det viktig å prioritere for å få på plass aktiviteten vi ønsker får prosssen vise,  sier Lødløen.

Kommunen legger opp til at workshop og møter i utviklingsgruppa, og med ressursgruppa, blir lagt til Oslo.
– Det er for at arbeidet skal foregå så effektivt som mulig. Det som er det fine, er at det har vært en veldig positiv holdning til de som er spurt om å delta, ifølge ordfører Steinar Bergsland. Nesten alle som vi har spurt har vært positive til å bidra.

– Mange i lokalsamfunnet er skeptiske til at Sykehuset Telemarks direktør Bess Frøyshov er med i referansegruppa?

– Vi får vel si ,"If we can't beat then, join them." Det er naturlig å ha sykehusdirektøren med i arbeidet. Sykehuset Telemark eier jo bygningene, så det er ikke unaturlig at de får en rolle i forhold til å bygge opp noe nytt her oppe, mener Lødøen.

– Nå jobbes det med å få identifisert alle muligheter og legge fram sak for kommunestyret i juni, så får vi et beslutningspunkt for kommunestyret.
– Vi har endel referansegerupper i det politiske miljøet i Tinn, og vi må informere og holde kontakten med de sykehusansatte og de ansatte i kommunen, slik at de også kan bidra med sitt i prosessen. Vi forutsetter at Sykehuset Telemarks planer for Rjukan Sykehus blir samkjørt med denne prossessen her, sier Lødøen.    

Mer om prosjektets deltakere på Tinn kommunes hjemmeside

 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia