fbpx

– Ledelsen har vært fraværende

Radio Rjukan31. mars 20155min
fylkeshuset_e42f

Det er både i forbindelse med ROS-analysen og diverse andre ting at de ansatte har vært i tvil om hvem som var deres ledelse, sier fylkeslege Steinar Aase til Radio Rjukan i forbindelse med den foreløpige tilsynsrapporten de har kommet med etter det uanmeldte besøket på Rjukan sykehus 16. mars. 

Det er krystallklar tale fra fylkeslegen.
– Det man kan si her om driften på Rjukan Sykehus er at ledelsen har vært fraværende, etter vår mening, sier fylkeslege Steinar Aase til Radio Rjukan i en kommentar til tilsynsrapporten de har sendt STHF. 
– Det er en god del rutiner som antagelig ville fungert mye bedre om det hadde vært stedlig ledelse, eller om de hadde hatt en bedre oppfølging, sier Aase.

– Det at de har fjernet stedlig ansatte med delegert ansvar underveis etter det Per Urdahl kaller budsjettoverskridelse, er det medvirkende.

– Det har jeg ikke grunnlag for å uttale meg om, og det vil jeg nødig gå inn i, da dette er interne forhold på sykehuset og personalsaker som det ikke er naturlig at jeg kommenterer, men de vi ser uansett, om man ser bort fra personspørsmålene her, så har de ansatte, spesielt de siste ukene måttet klare seg uten mye av den lederstøtten som de burde hatt, sier Aase til Radio Rjukan.

Har du opplevd noe lignende?

– Det er en veldig spesiell situasjon, dette her, at det skjer en så stor nedtrapping av aktiviteten på et sykehus, som tilfellet er her, så en sak som dette har vi forsåvidt ikke hatt før, men det er ikke uvanlig at vi har tilsyn med sykehusene og må komme med kritikk.
Dette er en foreløpig rapport, og den endelige blir laget etter at vi har fått tilbakemelding fra Sykehuset Telemark.

– Vi fikk endel henvendelser fra publikum og andre og det er alltid endel informasjon som legges til grunn når vi gjør tilsyn, både klagesaker, henvendelser fra media, klagesaker og mye mer, og det var ganske mange henvendelser som lå til grunn. Da hadde vi jobbet med tilsynssak en stund, men det var en praktisk måte å komme raskt videre på å gjøre et stedlig tilsyn, sier fylkeslegen

Hvem har skyld i manglende avviksrapportering?

– At avviksystemene fungerer er først og fremst en oppgave for ledelsen i organisasjonen. Men det er klart at alle skal medvirke. Men ledelsen har helt klart et spesielt ansvar for at avvikssystemet fungerer og at det brukes. Det skal være et redskap for ledelsen til å forbedre driften.

Nå venter fylkeslegen på svaret fra Sykehuset Telemark HF. Det holder ikke å ha ROS-analyser i hodet og ikke på papiret
– Nå forutsetter vi  at det skjer ting for å lukke vedtaket, som vi kaller det, og vise at de planlegger virksomhet som de skal gjøre.
Sykehuset Telemark har jo hatt noe på papiret, men de har sagt at de utkastene til analyse som foreligger ikke har vært fulgt opp, og har vært for lite konkrete og de risikoreduserende tiltakene som såvidt er nevnt de har ikke på noen måte vært fulgt opp.
Hadde man gjort dette ville man mye bedre kunnet takle det som har skjedd på Rjukan sykehus, og ikke minst ville presset på de ansatte vært betydelig mindre, sier Aase.
 

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia