Du kan følge med direkte under – eller så kan du klikke deg inn HER for å følge med på Tinn kommunes nettsider.

Det blant annet gjort en utredning angående framtidig lokalisering av helse-, pleie- og omsorgstjenestene i kommunen. Altså en utredning av «alternativ X».