fbpx

Kommunalsjef med bredside mot Radio Rjukan-sak

Radio Rjukan20. september 201712min
finn-arild-bystrom_133b

Under overskriften "Journalistisk slagside" er Tinn kommunes kommunalsjef samfunn Finn-Arild Bystrøm kritisk til det han mener er mangel på såkalt samtidig imøtegåelse.
(Samtidig imøtegåelse er et presseetisk prinsipp i alle norske mediers etiske selvjustis i Vær Varsom-plakaten når en part i en konflikt omtales, uten at den andre, ofte kritiserte part, får komme til orde.​)

Bystrøm mener at prinsippet samtidig imøtegåelse er satt til side i nettsaken "Ordfører lover å ta tak i vedlikeholdsorganisering", og benytter anledningen til å kritisere både Radio Rjukan, debattanter i sosiale medier, og de ulike instanser i en sentrumsgruppe, der andre instanser enn kommunen ikke møter.
Samtidig skrivere Bystrøm: 
– Det er ikke engasjementet, skrivene eller tilbakemeldingene om forholdene… jeg ønsker å kritisere. Slik kritikk må vi som offentlig instans tåle, sier Bystrøm, før han henviser til informasjon han ga i ordførerens Mosemøte på Birkelandsbrua ikke er gjengitt.
– Informasjonen inneholdt flere punkter og var ment til å balanserte noe av det skeive inntrykket som er blitt skapt. Ikke et ord om dette blir gjengitt i reportasjen til Radio Rjukan. Istedenfor fremstår den som et direkte talerør for en side av saken. Dette er ikke å oppfylle samtidig imøtegåelse, slik man skal kunne forvente av et journalistisk organ, skriver Bystrøm.

Her er leserinnlegget i RA gjengitt i sin helhet:
Journalistisk slagside – uten samtidig imøtegåelse

I en rekke innlegg på Radio Rjukan og på sosiale medier ytrer innbyggere seg om sin frustrasjon rundt sommervedlikeholdet i Rjukan sentrum. Innlegget på Radio Rjukans nettsider 18. september under overskriften «Ordfører lover å tak i vedlikeholdsorganisering», har mildt sagt en journalistisk slagside. Grunnleggende journalistiske prinsipper som samtidig imøtegåelse blir satt til siden.

Først og fremst deler jeg alles ønske om at Rjukan skal fremstå som en presentabel verdensarvby, både for innbyggere og besøkende. Problemet sett fra min side er at forventingene er så veldig mye høyere enn hva som er realistisk å få til, med de ressursene vi har tilgjengelig.

Det er gjort et politisk valg å prioritere skole, helse og omsorg. Rådmannen har tidligere anbefalt strukturendringer i skole og driftsendringer innenfor helse og omsorg. Politikerene har prioritert annerledes. Det forholder administrasjonen og alle ansatte i Tinn kommune seg til. Gitt av disse prioriteringene må andre tjenesteområder ta et større kutt. Det er teknisk enhet som har oppgaven med drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur herunder det offentlige byrommet. Tinn kommunestyre har vedtatt at teknisk enhets driftsrammer skal reduseres. I kommunestyret i desember 2016 ble det gitt beskjed om at konsekvensene ville være et synlig redusert vedlikehold i sentrum. I økonomiplan for de neste fire år ligger vi an til å få ytterligere reduserte driftsrammer.

I bunn og grunn er det to personer som står for det meste av grøntarbeid i Rjukan sentrum, og øvrig drift og vedlikehold av parker og idrettsanelgg for Tinn kommune. Vi er prisgitt de fagarbeidere vi har, som er fleksible, har en stolthet og en dedikasjon for jobben sin. De gjør en bra jobb og får til et et minimum av det vi ønsker å få til av vedlikehold. Vi har hatt noen svært gode sommervikarer noen uker på sommeren og et utmerket samarbeid mellom NAV og Rjukanlys, for å hjelpe oss med enkelte vedlikeholdsoppgaver. Dette gjør at vi kommer gjennom mye, men langt fra alt. Reduserte driftsrammer gir oss utfordringer på å opprettholde tilbudene.

Gjennom en av norgeshistoriens største deleingssaker har Tinn kommune overtatt et betydelig nytt areal fra Norsk Hydro i Rjukan. Vi er glade for dette, men det betyr at et ennå større grøntareal skal forvaltes. Poenget her er at handling gir konsekvens. Mindre økonomiske driftrammer, økte arealer som skal vedlikeholdes og med en skyhøy forventing for hva Tinn kommune skal gjøre ute blant befolkningen, så henger ikke dette i hop med de ressurser som er tildelt tjenesteområde.

Jeg er stolt av å jobbe i Tinn kommune. Jeg ser og opplever at organisasjonen utretter fantastiske ting hver dag. Vi utfører arbeidsoppgaver som gir læring, trygghet, trivsel, helse og omsorg. Viktige oppgaver som betyr mye for den enkelte og for samfunnet. I sosiale medier får syting og klaging bre om seg i et omfang som er helt utrolig. Det finnes nesten ingen grenser for hva ansatte og enkeltgrupper i Tinn kommune må finne seg i av omtale på sosiale medier. Ansatte i Tinn kommune har blitt nærmest fritt vilt i forhold til meninger og kommentarer. Jeg må si jeg reagerer med tristhet når jeg leser noen av kommentarene som kommer fra voksne mennesker. Her omtaler man gjerne 700 ansatte som sedate, og enkeltpersoner for ubrukelige. Jeg har registrert at man også ønsker å få folk sparket.

Sosiale medier gjør det lett å slenge ut av seg de mest utrolige ting, uten at man tilsynelatende tenker på at det faktisk er mennesker man omtaler. Disse personene møter opp på jobb hver dag for å gjøre sitt ytterste innenfor de rammene man er tildelt. De fortjener ros, fremfor å bli hengt ut i en slags gatas parlament. Gjennom disse holdningen gjør voksne seg til de fremste talspersoner for å snakke Tinn ned, og man gjør det tidvis på en måte vi ville ha irettesatt våre egne barn for, dersom de hadde gjort det samme. Men det gjør de ikke. Jeg finner ikke ungdom som uttaler seg slik voksne gjør i disse debattene. Det er de voksne som gjør dette.
Det har vært en sentrumsgruppe bestående av Tinn kommune, politikere, handelsstand og frem til et gitt tidspunkt Rjukan næringsutvikling. Målet var å ha to møter i året. Et før sommeren for å planlegge og et etter sommeren for å evaluere. Etter fem møter hvor tre av gangene ingen andre enn Tinn kommune møtte, har disse møtene blitt lagt på is. Tinn kommune har etter politisk vedtak startet opp arbeidet med en sentrumsvedlikeholdsplan for Rjukan. Denne vil vise hvilke reelle behov det vil være for å holde sentrum på et vedlikeholdsnivå som står i stil med forventinger og ønsker. Så ser vi frem til å møte med Frivillighetssentralen for å jobbe videre med innspillet rundt frivillighet som kom på 18.septembermøte, noe jeg ikke hadde tenkt på.

Det er ikke engasjementet, skrivene eller tilbakemeldingene om forhold man ikke er fornøyd med jeg ønsker å kritisere. Slik kritikk må vi som offentlig instans tåle. Det jeg ber om er at man bruker både hode og hjerte i debattene. Still deg spørsmålene, kunne jeg ha sagt dette direkte til vedkommende? Ville jeg ha reagert på å bli omtalt slik selv? Husk at mottakeren ikke nødvendigvis er en leder eller et kommunestyre, men en helt vanlig ansatt som møter på jobb, og gjør den jobben man er satt til å gjøre innenfor de rammene man har fått tildelt.
I mosemøte på Birkelandsbroa den 18. september gav jeg en viktig orientering om spriket mellom forventinger og ressurstilgang, sett fra Tinn kommunes side. Informasjonen inneholdt flere punkter og var ment til å balanserte noe av det skeive inntrykket som er blitt skapt. Ikke et ord om dette blir gjengitt i reportasjen til Radio Rjukan. Istedenfor fremstår den som et direkte talerør for en side av saken. Dette er ikke å oppfylle samtidig imøtegåelse, slik man skal kunne forvente av et journalistisk organ.

Finn-Arild Bystrøm
Kommunalsjef Samfunn, Tinn Kommune

Linker:
Vær Varsom-plakaten 
Den omtalte saken: Ordfører lover å ta tak i vedlikeholdsorganisering

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia