fbpx

Gjør klart for harde budsjettrunder

Radio Rjukan11. november 20156min
torget1medarb_a758

I sin innledning til budsjettet skriver rådmann Rune Lødøen:
"Ved behandling av økonomiplanen 2016-2019 ble det klart at Tinn kommune står overfor nye utfordringer for å dekke innbyggernes behov. Det er også klart at Tinn vil få lavere inntekter i tida framover samtidig som behovene endrer seg. Noen behov vil øke, mange behov vil minke.
Skal en styrke de delene av det kommunale tjenestetilbudet som krever økt innsats, må dette dekkes ved å redusere innsatsen der behovene reduseres. Det kan selvsagt være ulike vurderinger av hvor behovet for kommunale tjenester er størst og det er et politisk ansvar å prioritere til slutt. Disse vurderingene må tas på bakgrunn av kunnskap og faktiske analyser, ikke bare på følelser. Hver krone kommunen har må brukes der den gir best nytte.
Det er også et politisk ansvar å ha styring med kommuneøkonomien og et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom. Uten dette blir det kaos, usikkerhet og uforutsigbarhet for innbyggere og næringsliv. Dette er også helt nødvendig for å kunne opprettholde Tinn som egen kommune i framtida. Det er rådmannens ansvar å legge frem riktige analyser og gi råd om hvilke tiltak som må gjennomføres for at hver krone blir brukt der den gir mest nytte for innbyggere og næringsliv."

Rådmannens forlag til Budsjett for Tinn kommune 
Rådmannens budsjettkommentar

Videre melder han at det blir tøffere tider:
"Disse utfordringene forsterkes allerede i budsjettet for 2016. Dette medfører at målet om netto driftsresultat på 3 % i 2016 ikke nås og justeres til 1,78 %. Dette innebærer reduksjon i investeringene med 8 mill. kr. Ved siden av generelle kutt i enhetenes driftsrammer blir det også foreslått strukturendringer i samsvar med økonomiplanen føringer. Det blir også prisøkninger på kommunale tjenester utover vanlig prisstigning.
Budsjettet forutsetter endringer i skolestrukturen. Behandling av slike saker kan ikke gjøres som et budsjettvedtak. Det foreslås igangsettelse av saksbehandling knyttet til endring av skolestruktur og nedleggelse av Hovin og Miland skoler fra skoleåret 2016/17 i henhold til rundskriv fra Utdanningsdirektoratet De vedtatte tiltakene knyttet til kommunale tjenester lagt til Rjukan sykehus og etablering av avlastningsboliger er innarbeidet i budsjettforslaget. Rådmannen foreslår å etablere et kommunalt verdensarvfond for å sikre en stabil finansiering av arbeidet med verdensarven i Tinn. 

På investeringssiden er det VAR investeringer og ny barnehage på Rjukan som står for de største budsjettpostene.
Det presenteres et totalbudsjett for 2016 på 685,7 mill. kr. Driftsbudsjettet utgjør 645 mill. kr og investeringene 40,7 mill. kr. Det legges opp til et netto driftsresultat på 1,78 % av driftsinntektene i 2016. Kommunens lånegjeld vil bli 315,7 mill. kr i
2016, en økning på ca. 11 mill. kr. fra 2015."

Rammene for budsjett 2016 viser realnedgang tilsvarende ca. 10 mill. kr. når en tar hensyn til at økt integreringstilskudd/statstilskudd til voksenopplæringen på grunn av flere flyktninger har en motpost på utgiftssiden tilsvarende inntektsøkningen på disse postene. Dette betyr at for det første at driftsnivået fra 2015 kan ikke opprettholdes og for det andre at det blir meget utfordrende å dekke inn kostnadsøkningen knyttet til kommunale tjenester på Rjukan sykehus og avlastningsbolig i henhold til boligsosial plan. 

Rådmannens forlag til Budsjett for Tinn kommune 

Rådmannens budsjettkommentar

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia