fbpx

Fylkesmannen avviste lovlighetsklagen i sykehussaken

Radio Rjukan4. november 20202min
kommstyr2020teams_d772

Ordfører Steinar Bergsland kan puste lettet ut.
Fylkesmannen har avvsist opposisjonen Sp og SVs klage på lovlighet om å sette ned et ad-hoc utvalg i sykehussaken.
Partiene ba i et svært heftig kommunestyremøete på Teams om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak om å sette ned et ad-hoc utvalg for å vurdere kjøp av sykehuset. Etter å ha undersøkt klagen avviser Fylkesmannen opposisjonens innsigelser. Vedtaket er lovlig, og dermed avvist.

Det var 17 september at kommunestyret med 13 mot 12 stemmer oppnevnte et utvalg for vurdering om kjøp av Rjukan sykehus. Dette var både Sp og SV sterkt imot, og nektet å delta, samtidog som opposisajonen også mente dette vedtaket måtte lovlighetskontrolleres da dette var et vedtak av prinsipiell betydning. Gruppelederne Jørn Langeland og Bjlrn Sverre Sæberg Birkeland viste da til et  flertallsvedtak i kommunestyret 10.oktober 2017 før fjorårets oklavalg som endret på partisammensetningen.

Fylkesmannens jurister skriver:

«Lovlighetsklagen av vedtaket av 17.09.2020 i sak 115/20 avvises da det ikke er å anse som et endelig vedtak, men en prosessledende avgjørelse som ikke kan være gjenstand for lovlighetskontroll etter kml. kapittel 27, jf. kml. §27-2 annet ledd bokstav a.
En prosessledende avgjørelse er en avgjørelser som kun har betydning for saksbehandlingen, og som ikke har konsekvenser for realiteten i saken. Med andre ord en avgjørelse som treffes «under sakens gang». Vedtaket i sak 115/20 går ut på å oppnevne et utvalg som gis i oppdrag å gå i forhandlinger «med en mulighet for inngåelsen av en intensjonsavtale». I vedtakets pkt. 2 går det frem at resultatet av utvalgets arbeid skal forelegges kommunestyret til behandling. Vedtaket kommunestyret ev. treffer som konklusjon på utvalgets forslag, vil mest sannsynlig være et vedtak som nevnt i § 27-2.»

 

 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia