fbpx

– Ekstra ambulanse på plass fra mandag

Radio Rjukan6. mars 201514min
ambulanse-vinter_52d5

– Vi har hatt problemer med å få på plass en ekstra ambulanse i Tinn, men fra mandag skal en ekstra ambulanse være operativ, sier klinikksjef Notodden-Rjukan i Sykehuset Telemark Per Urdahl til Radio Rjukan. Det har vært stor ståhei rundt sykehuset siden mandag, da alle turnuslegene var ferdige med sine jobber på Rjukan, og sykehusets leger nekter å jobbe ulovlig nattevakt, sier klinikksjef Notodsden-Rjukan Per Urdahl, som Radio Rjukan har forsøkt å få tak i hele uka. Når vi da endelig fikk tak i ham torsdag kveld, ble han bombardert av spørsmål.

Det overrasker Per Urdahl at det som skjedde i starten på uka kom overraskende på de ansatte og legene på Rjukan Sykehus.

– Var ikke kommunen og de ansatte informert om det som skjedde nå 1. mars?

– Ja, Tinn kommune har vært orientert lenge om at turnuslegene blir borte fra 1. mars. Det ble tydeliggjort i allmannamøtet i januar. De kommer i to omganger, i mars og september, og de skal ha ett års tjeneste ved både medisinsk og kirurgisk avdeling, og det har som kjent ikke Rjukan sykehus lenger, så dette er noe de har vært klart i lang tid, sier klinikksjef Urdahl. 
– Det som skjedde i helgen var at overlegene som var i vakttjeneste problematiserte det, og synes det var vanskelig å ta imot pasienter både på kveld og nattestid, og de ønsket da at vi tidligere innførte den ordningen vi har i Kragerø der man tar bare imot pasienter på dagtid, og sender videre de pasienter med behov for akutthjelp, som kommer på kveld og natt, videre til Notodden.

– Det var vel et utspill som kom overraskende også på oss i ledelsen, for vi hadde egentlig forutsett at de legenes om var der oppe kunne ta imot de relativt få pasientene som ankommer Rjukan Sykehus på kveld og nattestid.
– Så vi har lagt oss i selen og forsøkt da, og klart å omsnu en turnuslege som egentlig hadde fri på Notodden, til å jobbe på Rjukan denne uka. Men ser at det blir veldig vanskelig i kommende uker. så det vi har forsøkt å få til da er å oppbemanne til en døgnambulanse ekstra ikke bare på helg og kveld men også på hverdager.
Utifra det jeg har fått beskjed om torsdag formiddag, skal de være på plass fra mandag av.
Ambulansene har vært på plass hver helg, og når sykehuset ikke har kunnet ta imot pasienter på kvelds og i helger bed sykepleiermangler.
Det har vært vanskelig å få oppbemannet en ambulanse på full døgndrift, men det ledelse på prehospital har opplyst til meg er to døgnbiler fra mandag av, sier Urdahl.  

– Hvorfor har dere så hastverk å legge ned dette sykehuset?

– Vi hadde opprinnelig tenkt å opprettholde full drift i tjenestene til i juni måned i forhold til utviklingsplanen. Det man da overhodet ikke tok hensyn til var at man har valgt en omstilling i to faser. Først med nedleggelse av kirurgisk drift fra 1/10-14, og deretter med en stopp på sengeposten fra 20/6 2015. Og dette har vært sterkt utfordrende å få til.
Hovedgrunnen til det, er at det også er ansatte som skal over i nye jobber, og mange har også ønsket spesielt å komme tidligere over i annen jobb, spesielt til Notodden, enn det vi egentlig forutså. Så vi har hatt en veldig vanskelig bemanningssituasjon, sier Urdahl.
Jeg som leder har måttet kunnet ha en forsvarlig drift av avdelingene. Jeg må kunne stå rakrygget opp og si at her kan vi ta imot pasienter til enhver tid, og at det er trygt å ligge på Rjukan sykehus.
Det har vært veldig krevende å få til, sier Urdahl.

Hvis det skjer noe etter fem på ettermiddagen, er det forsvarlig at legnene må stå opp på natta etter at de har jobbet full dag?

– Vi har vært i dialog med overlegene, og har forståelse for det. Og hvis det ikke er mulig å få en turnuslege i tjeneste, og heller ikjke stille opp ved akuttinnleggelser på natta, er det ikke er umulig at pasienter må omdirigeres til Notodden sykehus.

Det er sagt at det er veldig fullt på sykehusene i Notodden og Skien. Hva gjør vi hvis det er fullt?

– Jeg kan bekrefte at det i perioder er veldig fullt ved sykehus i Skien, og når det gjelder Notodden er det 48 operative senger som er oppe og står, og beleggsprosenten der i januar og februar har ligget på 80-85 prosent. Det er én spesiell helg som har vært spesielt utfordrende, og det er nyttårshelgen, da vi hadde 41 pasienter på én natt.
Men vi har utifra de oversiktene vi har fortsatt en relativt god sengekapasitet på Notodden.

Problemet på Notodden har vært at det har vært en stillingsstopp på sykehuset, slik at man har måttet bruke innleiebyrå, og at man har hatt en litt ustabil bemanning,
Nå er det heldigvis sånn at vi er iferd med å bemanne opp og få på plass sykepleiere på sengepostene slik at vi får en mer stabil bemanningssituasjon. Og samtidig gleder vi oss også til at erfarne sykepleiere og hjelpepleiere kommer fra Rjukan sykehus med sin kompetanse og erfaringer fra tida etter påske. 

""Hva skjer med samarbeidet om legevakten i Tinn?

– Vi har en veldig grei dialog og avtale med Tinn kommune om at vi skal prøve å drifte legevakten og de kommunale øyeblikkelig hjelp-sengene og rehabiliteringssengene fra 20/6, og det vil vi prioritere. 
Og så har vi også en dialog med kommunen for å sikre at de sykepleierne som skal fortsette å jobbe på sykehuset også etter 20/6, og som har ledige stillingskapasiteter og et ønske om høyere stillingsbrøk, at de kan ha deltidsstillinger i kommunen for å dekke den kommunale delen av legevaktsansvaret etter 20/6. Det skal så vidt jeg forstår opp i neste kommunestyre.

Påsken står for døra, og da er det vanlig meg mange skiskader. Har Notodden kapasitet?

– Notodden har kapasitet til å ta imot det som kommer av skader både fra Gaustablikkområdet og Raulandsfjella. Vi har erfaring fra årets vinterferie, da vi hadde tilstede ortoped på dagtid fra mandag til fredag i vinterferieuka, og de rapportene vi fikk nå var det det var et svært liten behov for aktivitet innenfor ortopedisk kirurgi som det jo er dette dreier seg om.
Vi kommer til å ha to ambulanser operable, vi har også luftambulanse plassert på Hovden denne påsken, og det er som sagt også leger i vakt på Rjukan som kan ta seg av indremedisinske tilstander.

Fungerer poliklinikken på Rjukan slik den skal?

– Ja, poliklinikken på Rjukan er jo nå lagt opp for å dekke lokalbefolkningens behov og det er klart at det altså klart at det er et behov som ikke er veldig stort, alt tatt i betraktning av antall mennesker som bor i Tinn, Tokke og Vinje. så det er spesielt lavere aktivitet der spesielt innenfor ortopedisk kirurgi nå som man ikke lenger operere, men poliklinikken tror jeg fungerer godt for lokalbefolkningen. Det har kommunelegene gitt uttrykk for i den dialogen vi har hatt med dem.

Skal operasjonsavdelingen på Notodden stenge i 8 uker til sommeren, og vil Rjukan sykehus stå tomt da?

– Jeg vet det har vært en intern diskusjon som følge av en nødvendig ombygging på Notodden som er en del av utviklingsplanen, men jeg tror at det fortsatt er under diskusjon, så jeg tror ikke jeg kan si noe mer om det. Men da vil jeg anta at kapasiteten vil måtte overtas av Skien i de ukene et slikt arbeid eventuelt pågår.
Da vil sykehuset på Rjukan stå tomt ja, for da er utviklingsplanen vedtatt i drift med at sykehuset skal være tomt på Rjukan, ja.
Men dette handler også om beredskap, og det er ingen kirurgisk beredskap lenger på Rjukan.
Slik da må man benytte den kompetansen og beredskapen som er, og spesielt har helseminister og andre har vært veldig tydelig på at framtida innenfor kirurgi og ortopedi ligger i en betydelig sentralisering.
Kirurgi begynner å bli så spesielt og så vanskelig og snevert at det vil være noen få sentere i Norge som ender opp med å ta akutt kirurgi, avslutter Urdahl praten med Radio Rjukan.

 

 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia