fbpx

– Begrepet lojalitet/illojalitet – hva innebærer det?

Radio Rjukan27. februar 20189min
asnelinnerud-sykehuskamp_2fbd

LESER-YTRING:

Igjen har jeg blitt kalt illojal, og også denne gangen opplever jeg det som en: ”Hedersbetegnelse”.

Første gangen var da Rjukan sykehus ble nedlagt, og mens ledelsen kalte det en fremtidsrettet og robust endring, kalte jeg det en styrt nedleggelse.

Vi er alle kjent med hvordan det gikk.

Nå har jeg blitt kalt illojal igjen, av SP politiker Ragnar Gunleiksrud. Ragnar og jeg var medlem av det samme partiet SP, og kjempet side om side sammen med samtlige politiske partier i Tinn, for å redde Rjukan sykehus.

Lundteigen og Toppe fra SP, snek seg inn på sykehuset bak ledelsens rygg da vi hadde det som tøffest, de håndhilste på oss og virkelig brydde seg. De sto på mye mer enn forventet for å få til en god erstatning for Rjukan sykehus. Fortsatt har jeg stor respekt for og stor tillitt til disse to politikerne. Dette førte til at jeg som aldri har hatt noen partitilhørighet meldte meg inn i SP

Som vi alle kjenner til, gjorde SP et brakvalg i Tinn Kommune, nettopp pga. sykehussaken, og ikke minst pga. den enorme innsatsen spesielt disse to profilerte politikerne la ned.

21 februar 2018, skriver SPs representant i Kommunestyret Ragnar Gunleiksrud i kommentarfeltet på min facebookside, at han mener jeg har gjort meg skyldig i å ha brutt de etiske retningslinjer for ansatte i Tinn kommune.

Hva var jeg skyldig i?

Jeg var skyldig i å ikke være lojal mot politiske vedtak i følge Gunleiksrud, og hvilke vedtak var det?

Det var vedtaket om å flytte legevakt og rehab. avdelingen ned på Eldres hus, som et ledd i en samlokalisering uten kostnads oversikt, uten vurdering av ras og flomsikring, uten tidsperspektiv og ikke minst uten sårbarhets og risikoanalyse. I tillegg skal det legges ned 15 sykehjemssenger, før nye omsorgsboliger er planlagt.

Administrasjonen i Tinn kommune har hele tiden vært tydelig på at de ikke har ønsket kommunal drift i sykehusbygget, mens politikere fra samtlige partier ønsket å satse på drift i sykehusbygget, så hva er årsaken til at folkevalgte plutselig ikke følger egne politiske føringer?

Det eneste som er sikkert ved dette vedtaket, er at man brenner alle bruer i forhold til en Rjukan modell både nå og for videre generasjoner, i tillegg til at man gjør grep som vanskeligjør STHFs framtidige virksomhet på sykehuset, ved å tømme huset for aktivitet.

Jeg jobber fortsatt for en Rjukan modell, og fra Toppe og Lundteigen har det heller ikke kommet noen signaler om at de har snudd i denne saken, tvert imot har SP fått gjennomslag for flere viktige helsepolitiske saker på Stortinget den siste tiden, som igjen gir positive signaler for støtte til en Rjukan modell også hos andre partier. SPs helsepolitiske talskvinne, Kjersti Toppe har stor gjennomføringsevne og nyter stor tillitt også utenfor eget parti i helserelaterte saker.

Undertegnede deltok på en NRK sendt valgdebatt fra Loen sammen med Trygve Slagsvold Vedum og snakket om konsekvensene av sentraliseringen, spesielt i forhold til sykehusnedleggelse og nærpoliti-reformen. Når konsekvensene ved nedleggelsen av sykehuset er så store, betyr jo det at lokalsamfunnet må forsøke å bygge opp noe av dette igjen selv, med støtte fra politiske partier som står imot sentraliseringsiveren, spesielt SP.

Skal vi snakke etikk og moral, er det Tinn SP som må se seg selv i speilet. Vi velgere har ingen andre muligheter enn å stemme på de politikerne som sier de skal jobbe for det vi selv brenner for. Tinn SP vant valget i Tinn, fordi vi velgere ønsket den politikken SP sto for, og det var å skape ny helserelatert drift i sykehusbygget, som igjen ville skape vekst, trygghet og ikke minst kompetansearbeidsplasser i Tinn Kommune.

I ordet ”folkevalgt” ligger selve demokratiets kjerne, valgt av folket til å gjøre noe man på forhånd har lovt folket at man skal gjennomføre.

Ikke bare har Tinn SP sviktet sine velgere ved å ikke følge sitt valgprogram, de viser heller ingen vilje eller evne til å gjøre en ny vurdering når det kommer nye momenter til.

1-NVE rapporten (ikke bestilt av Tinn kommune, men av sykehusets venner)

2-Verdensarvkordinatorens motforestillinger mot å rive blokkene ved eldres hus.

3- Sist, men ikke minst sykehusdirektørens tilbud om å selge sykehusbygget for 13 millioner.

Da sykehusdirektøren gjorde dette tilbudet kjent i media, gikk ordfører ut og kalte dette tilbudet ”useriøst” siden han fikk det via media. Dagen etter i Formannskapet stilte Steinar Bergsland fra Høyre og Trond Jore fra AP spørsmål til ordfører om at det nå var naturlig med en ny vurdering av samlokaliseringsvedtaket , siden det var kommet nye og viktige momenter inn og da spesielt salgsummen på sykehusbygget. ( Fra 48 millioner til 13 millioner, er en betydelig forskjell).

På det spørsmålet svarte ordfører at han ikke så dette som nye momenter for

”salgsummen var både han og rådmannen godt kjent med”!!!!

Ikke bare svikter SP velgerne – ved å beslutte å flytte alle kommunale tjenester ut av sykehusbygget, men nå aktivt motarbeider de også nye muligheter ved nærmest latterliggjøre sykehusdirektøren for tilbudet om kjøp av sykehuset, istedenfor å ta dette tilbudet opp til nøye vurdering, og se det som et positivt signal på ønske om forhandlinger, som igjen kan være til det beste for Tinns befolkning som må være førende i denne saken.

Nå har Tinn SP sammen med partilederne fra samtlige partier, en unik mulighet til å sette seg rundt forhandlingsbordet sammen med STHF, for å se hva som kan være mulig å få forhandlet fram, både i forhold til styrking av de tjenestene STHF. har igjen på sykehuset, som både egne innbyggere og turistene er helt avhengig av, og ikke minst forhandle videre om pris og betingelser.

Tinn SP, dere sitter i kommunestyret i dag fordi vi velgere har gitt dere den tillitten, nettopp for at dere skulle jobbe for en Rjukanmodell. Nå ligger alle muligheter åpne, for å se hva disse forhandlingene kan skape av vekst og utvikling, noe annet vil være utilgivelig.

Åsne Linnerud

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia