fbpx

50% strømstøtte for Tinn-bedrifter i årets 3 siste måneder

Radio Rjukan30. september 20227min
energi strøm (5)

Det var folksomt i kommunestyrets spørretime torsdag, der to representanter hadde møtt på vegne av to handelsgrupperinger for å snakke om bekymringene de hadde for de galopperend strømprisene.

Kari Anne Valsø var først ute og framførte Atrå-bedrifters bekymring for de høye strømprisene.
– De er høye og det er faretruende for mange, sa Valsø.
– De midlene som var er allerede brukt både på innsparingstiltak og strømregninger, men det er stor bekymring fram mot vinteren, sa Valsø og kom rett på spørsmålet:

– Er det mulig for Tinn kommune og Tinn Energi å tilby bedrifter i Tinn en industripris, og er det mulig å gjennomføre det nå?

Deretter inntok Torbjørn Vågsland, som nestleder i Rjukan Handels- og Serviceforening, talerstolen.

– Vi er bekymra for økte strømkostnader for alle handel- og servicebedrifter, og trusler om at hytteturistene vil utebli i vinter pga. høye strømkostnader. Strømstøtten fra regjeringen er et skritt i riktig retning, men vi opplever at den er litt for svak og bidrar kun kortsiktig bare fram til nyttår. Handelsnæringen har behov for bedre og mer langsiktige ordninger, og har behov for strømstøtte eller at man bevilger en egen tariff gjennom Tinn Energi og Fiber for hytteeiere og små og mellomstore bedrifter, som handelsstanden og servicebedriftene. For oss utgjør hytteturistene mer enn 30 % av handelsgrunnlaget, forklarte Vågsland som sa at man nå fryktet at mange hytter ville stå tomme store deler av vinteren.

– Det er ikke realiteten at hyttefolket er rikfolk. Det er ikke riktig. Det er vanlige folk som har valgt å investere sparepengen sine i hytte hos oss, som vi drar nytte av i handelsbruken. Hittil har verken regjeringen eller Tinn kommune kommet med løsninger som kan bidra til å støtte hytteeiere eller turismen eller reiselivet som er hovedsatsingsområde for Tinn kommune, mente Vågsland.

– Det vil kunne få katastrofale følger for handelsnæringen som allerede balanserer på en knivsegg, sa Vågsland før han stilte to konkrete spørsmål:

– Vil Tinn kommune utrede muligheten for at hytteeiere kan få langsiktige strømavtaler med Tinn Energi og Fiber som kan bidra til økt bruk av hyttene i vinter?

– Og spørsmål 2: Vil Tinn kommune utrede mulighetene for at små og mellomstore bedrifter kan inngå langsiktige og forutsigbare strømavtaler med Tinn Energi og Fiber som bidrar til forutsigbarhet utover regjeringens forslag som begrenser seg til nyttår?

Ordfører Steinar Bergsland leste så et forhåndsforberedt svar på spørsmålene:
– Fra Tinn kommune sin side er det slik at avtalekraften blir håndtert av av Tinn Energi og Fiber AS (Heretter: TEOF), innledet ordføreren.

– Dagens ordning når det gjelder strømpris er da dette: Alle private, både fastboende og fritidsboliger har mulighet til å benytte seg av «Tinnpris husholdning». Fritidsproduktet til TEOF «Tinnpris husholdning Fritid» ligger 47,5 prosent under markedspris. Det er markedsmålt på spot hos Nordpool hittil i år fra 1. 1. 22 til 14. 9. 22. Fastboende og primærboliger har da i tillegg ordinær strømstøtte.Så hvis hytteeiere i Tinn kommune nå velger «Tinnpris Husholdning» ligger den den altså allerede 47,5 prosent under spotpris, og de er da allerede en billigere pris enn spoten, sa Bergsland.

Handel og næringskunder har tilbud om «Tinnpris Næring»-produktet til TEOG som ligger 47,5 % under markedspris. Så der også ligger man under andre aktører, ut i fra timepris målt på spot.

Men fra og med 1. oktober og ut 2022, vil i første omgang alle næringskunder i Tinn som har produktet «Tinnpris Næring» få en egen lokal strømkompensasjon. Denne blir fast på 50 prosent reduksjon da på Tinnpris, og da er det satt opp et eksempel her:

– Et årlig forbruk på 20.000 kWt på markedspris er den 5,31. I Tinn så er den 3,60. Det er en besparelse på 34.200 kroner. Men da fra 1. oktober og ut vil det da være ytterligere 50 prosent på Tinnpris men da vil da komme næringen til gode, og den vil da utgjøre 36.000 kroner.

I forhold til all næring som har næringskode industri. De har da produktet «Tinn pris industri». Her ligger også storforbruksindustri som har egne fastprisavtaler med kommunen.

– De punkten som omhandler handel, næring og industri er en direkte oppfølging av kommunens ønske om å være en næringsvennlig kommune og kunne gi gode betingelser lokalt. Disse ordningene trenger man heller ikke å søke om, de blir gitt av det lokale selskapet, sa Bergsland som ville imøtegå påstanden om at Tinn kommune ikke har bidratt.

– I innledningen fra handelstanden – så er det mer eller mindre en påstand om at man ikke har bidratt. Man har gjort det hvis man velger den leverandøren da og Tinnpris, sa Bergsland før han sa at det var mulig å komme med oppfølgingsspørsmål som man ville få besvart skriftlig.
Det var ikke ytterligere oppfølgingsspørsmål til saken i kommunestyrets spørretime.

Ordførerens regnestykke:

Forbruk 20.000 kWt:
Snittpris hos nordpool fram: 5,31 x 20.000 = 106.200 kroner.
Tinnpris i samme periode: 3,60 x 20.000 = 72.000 kroner.
(Tinnpris i 2020: 0,36 x 20.000 = 7.200 kroner.)
Tinnpris for bedrifter fra 1. oktober ut året: 1,80 x 20.000 = 36.000 kroner (50% reduksjon)

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia